Hopp til innhold

Nesten umulig å forsvare seg mot russisk sabotasje, mener tidligere forsvarssjef

Norge har fint lite å stille opp med dersom russerne ønsker å ødelegge norske gassanlegg. Det sier tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Han mener det er sannsynlig at norske gassanlegg kan bli utsatt for sabotasje.

Brann på Melkøya

En uhell september 2020 satte gassanlegget til Equinor på Melkøya ut av drift i ett år og ti måneder. Flere frykter sabotasje på gassanlegget utenfor Hammerfest etter eksplosjonene i Østersjøen. Bildet er fra brannen i 2020.

Foto: Allan Klo / NRK

– Det er absolutt så tenkelig at vi bør sette inn de sikkerhetstiltakene som er mulig, sier Sverre Diesen.

Den tidligere forsvarssjefen i Norge er bekymret etter eksplosjonene på gassrørledningene Nord Stream i Østersjøen, som ble oppdaget tirsdag morgen.

Sverre Diesen, tidligere forsvarssjef

Sverre Diesen, tidligere forsvarssjef i Norge, mener det er lite å stille opp med dersom russerne ønsker å angripe norske gassinstallasjoner.

Foto: Svein Olsson / NRK

I likhet med en rekke statsledere i Europa er heller ikke Diesen i tvil om at dette er sabotasje . Disen mener også at det er russerne som står bak. Nå mener han norske gassanlegg kan stå for tur.

Eksempelvis Melkøya utenfor Hammerfest.

– Det er nokså opplagt at norske oljeinstallasjoner, nettopp fordi de kan avhjelpe mangelen på russisk gass, vil være tenkelige sabotasjeobjekt fra russisk synspunkt, sier Diesen.

– Er det mulig å beskytte seg mot slike angrep?

– Det er i alle fall svært vanskelig. Det ligger i sakens natur at dette er sårbare anlegg og det å beskytte dem fysisk er krevende. Men det som kan gjøres må gjøres, sier Diesen.

Nøyaktig hvilke tiltak overlater han til de som drifter anleggene å si noe mer om.

Les også – Norsk gass sannsynlegvis det største sabotasjemålet i heile Europa akkurat no

Geir Hågen Karlsen i NRK Debatten 27. sept. 2022

– Betydelige konsekvenser

Diesen påpeker at for russerne vil det være viktig å kunne skjule at det er de som står bak en eventuell sabotasje, så akkurat der kan en slik aksjon ha en svakhet.

– Hva tror du russerne vet om våre anlegg?

– De vet i hvert helt sikkert så mye at de kan planlegge og gjennomføre sabotasjeaksjoner, sier Diesen.

Han vil nødig spekulere i hva konsekvensene av en sabotasjeaksjon mot eksempelvis Melkøya kan bli.

– Det vil jeg nødig spekulere i, men det er åpenbart at de kan bli betydelige, sier han.

Equinor hever beredskapen

Equinor har nå i formiddag kommet ut med at de har bestemt seg for å heve sikringsnivået i Norge. Beredskapshevingen skjedde i natt, og gjelder alle Equinors anlegg, får NRK opplyst.

Ordfører i Hammerfest, Terje Wikstrøm, vil nødig skremme opp innbyggerne i oljebyen med sine 10.000 innbyggere.

Terje Wikstrøm, fungerende ordfører i Hammerfest kommune foran rådhuset.

Terje Wikstrøm er ordfører i Hammerfest kommune er foreløpig ikke bekymret for sabotasje på gassanlegget rett utenfor byen.

Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

Han har foreløpig ikke mottatt noen signaler fra myndighetene om økt kommunal beredskap. På spørsmål om han er bekymret for en sabotasjeaksjon på Melkøya, som ligger rett utenfor byen, svarer han:

– Bekymringen bør i så fall komme dersom etterretningen sier at det er et reelt mål. Så langt er det ingenting som tyder på det.

– Har kommunen en evakueringsplan for innbyggerne dersom det skulle bli nødvendig?

– I forhold til ulykker har vi ulike scenarioer som vil tre i kraft, men når det er snakk om sabotasje og terror, så er det helt andre planer som settes i verk. Men folk skal ikke være redde for de beredskapsplanene vi har i kommunen, sier Wikstrøm.

I kontakt med Nato

Statsminister Jonas Gahr Støre sier til NRK at han har vært i dialog med Nato i forbindelse med lekkasjene i kablene Nord Stream 1 og 2, men foreløpig ikke anmodet om bistand til overvåking av norske installasjoner.

– Vi har høy sikkerhetsoppmerksomhet rundt våre installasjoner. De er mange og vi har høyt vakthold og overvåker både luft og vann, sier statsministeren.

Statsminister Jonas Gahr Støre utenfor møtesalen til FNs sikkerhetsråd.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier at det er høy sikkerhetsberedskap rundt norske gassinstallasjoner.

Foto: Anders Tvegård / NRK

Han sier myndighetene ikke har noen indikasjoner på at det er trusler mot norske anlegg.

– Vi forutsetter at de kan drives på sikkert vis. Men sikkert vis betyr å ha høy beredskap, sier Støre.

Han mener lekkasjene Nord Stream-kablene har «alle tegn på å være en villet handling».

– Så får vi undersøke mer hvor det kommer fra, sier Støre som ikke ville spekulere i om eventuelle angrep på norske installasjoner ville være et angrep mot Norge.

– Opptrapping av krigen

Gunnhild Hoogensen Gjørv er sikkerhetsekspert ved UiT Norges arktiske universitet. Hun mener at dersom det er russerne som står bak gasslekkasjene i Østersjøen, så er dette en opptrapping av krigen i Ukraina.

Hun mener man bør stille spørsmål ved om hvorvidt Natos artikkel 5, som sier noe om når Nato-land skal trå til for å beskytte hverandre, burde senkes.

– Dette er hybride og sammensatte trusler som har pågått lenge i flere land, og som opererer i en gråsone under artikkel 5.

Videre mener Gjørv at vi som samfunn må ta innover oss og ta på alvor hva vi skal gjøre dersom vi får et angrep mot vår infrastruktur.

– Hvilken beredskap har vi som samfunn, hvis vi står uten strøm eksempelvis, spør hun.

Reagerer på sein skjerping etter gasslekkasjen

Flere nyheter fra Troms og Finnmark