Fem tyskere tatt på grensa med bilen full av flydeler fra andre verdenskrig

Da politiet åpnet den fullastede bilen til de tyske mennene fant de vrakdeler fra flere tyske krigsfly.

Vrakdeler fra tyske krigsfly i Narvik

De tyske mennene forsøkte å smugle disse vrakdeler fra tyske krigsfly i nord ut av landet.

Foto: Ulf Eirik Torgersen, Narviksenteret

Tirsdag ble fem tyskere pågrepet ved Bjørnfjell tollsted. Bilen de kjørte var fullasta med vrakdeler fra andre verdenskrig.

– Bilen var fylt opp, både inni og på taket, sier politiadvokat i Nordland, Steffen Ravnåsen til NRK.

Ifølge politiadvokaten er tyskerne nå siktet for grovt tyveri.

– Gamle flyvrak er statens eiendom, og da har de tatt ting som tilhører andre, nemlig staten.

Mennene i 20- og 30-årene ble stoppet to mil fra svenskegrensa, på vei ut av Norge. Tyskerne har blitt avhørt, og er nå sluppet fri.

Ifølge Fremover skjedde pågripelsen etter et samarbeid mellom norske, finske og svenske tollmyndigheter.

Hva slags straff påtalemydigheten vil be om er ikke avgjort enda.

– Visste ikke at det var ulovlig

Museumsleder Ulf Eirik Torgersen ved Narviksenteret har hjulpet politiet med å identifisere vrakrestene.

– Det kom meldinger via kilder om at det var en ekspedisjon på tur nordover, som skulle innom Narvik og Finnmark for å hente deler. Hvilken organisasjon eller hva de representerer har vi ikke oversikt over nå, men de hadde hentet ut kart over flyvrak i Norge. Ut fra det vi kan se per nå har de raidet tre plasser rundt Narvik med vrak i naturen.

Ifølge Torgersen kan tyskerne ha plyndret så mange som fire tyske krigsfly i Ofoten og Sør-Troms.

– Det er fortrinnsvis to Heinkel 111-maskiner og mest sannsynlig en Ju 88 og en Messerschmitt 110. Det kan være snakk om til sammen tre eller fire fly.

Til Fremover sier Torgersen at det er klipt og brukt vinkelsliper for å skjære ut vingepanel samt støtteanordninger inne i flykroppen.

Vrakdeler fra tyske krigsfly i Narvik
Foto: Ulf Eirik Torgersen, Narviksenteret

Til politiet har tyskerne langt på vei innrømmet de faktiske forhold, med de har forklart at de ikke visste at det de gjorde var ulovlig.

Til det sier Torgersen:

– Det er jo det samme som at jeg skulle dratt til Berlin og skåret ned en statue og si at jeg ikke visste det var ulovlig.

Tidligere har unike krigsminner fra panserskipet «Norge» i Narvik blitt plyndret av dykkere.

I 2016 fredet myndighetene skipsvraket etter den tyske panserkrysseren «Blücher» for å hindre plyndring. Vraket ligger på 90 meters dyp i Drøbaksundet, etter at det ble senket i 1940 under okkupasjonen av Oslo.

– Stor verdi hos samlere

Men hva skulle egentlig tyskerne med disse vrakdelene. Til politiet sier de at de er historieinteresserte, og skulle ta delene med seg hjem for å samle.

Guide ved Forsvarets flysamling på Gardermoen, Kjell Enger, tror delene er tatt med en hensikt om å selge de videre til samlere og flyentusiaster. For de finnes det mange av rundt i verden, ifølge Enger.

– Det betales godt for deler som har tilhørt tyske fly under andre verdenskrig. Særlig hvis de fortsatt har spor etter tysk merking.

Kjell Enger jobber selv med å restaurere gamle fly. Og han kan fortelle at det trolig ikke finnes flere tyske krigsfly som er i en slik stand at de kan restaureres.

– En del vrak ligger fortsatt ute i terrenget. Men de som var i en slik stand at de kunne restaureres står allerede på museum, på Gardermoen, i Bodø og på Sola.

Han synes det er synd at krigsminner plyndres på denne måten.

– Flyvraket de har tatt fra har en egen historie og en egen verdi. Så det er veldig når det blir plyndra og ødelagt. Det er betenkelig at folk gjør sånt.