Hopp til innhold

Anmelder plyndring av krigs­minne fra andre verdens­krig

Unike krigsminner fra panserskipet «Norge» i Narvik er plyndret av dykkere. Nå anmelder fylkeskommunen forholdet.

Krigsskipet Norge

Panserskipet «Norge» sank under angrepet på Narvik havn 9. april 1940. De siste årene har gjenstander fra skipet blitt plyndret av dykkere.

Foto: Frank Bang

Fra 1999 var det forbudt å dykke ved skipsvraket, men etter at det midlertidige forbudet ble opphevet i 2014 stimet dykkere til vraket som ligger i Narvik havn. Kort tid etter kom de første meldingene om at gjenstander skal ha forsvunnet fra vraket.

Nå er også en fastmontert rortelegraf og et talerør blitt fjernet fra panserskipet, fortalte dykkere til avisa Fremover forrige uke. Ifølge Nordland fylkeskommune skal gjenstandene vært fastmonterte, og må ha blitt fjernet med fysiske inngrep i vraket.

Ingelin Noresjø (Krf)

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Ingelin Noresjø.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Fylkeskommunen mener plyndringen fører til at viktige deler av norsk krigshistorie forsvinner, og har anmeldt plyndringen.

– Selv om Nordland fylkeskommune ikke er forvaltningsmyndighet for skipsvraket ser jeg svært alvorlig på plyndringen. Fylkeskommunen har derfor valgt å anmelde dette lovbruddet til politiet sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Ingelin Noresjø.

I samråd med Tromsø Museum, som har forvaltningsmyndigheten for vraket, Narvik kommune og Riksantikvaren vil fylkeskommunen nå møtes for å diskutere hvordan de kan forhindre ytterligere plyndring og ødeleggelse av skipsvraket.

Panserskipene «Eidsvold» og «Norge» ved Narvik havn

Panserskipene «Eidsvold» og «Norge» ved Narvik havn, den 8. april 1940. Sannsynligvis det siste bildet som ble tatt av skipene før de sank.

Foto: Hans Skjerpen

– Respektløst

Ulf Erik Torgersen er museumsleder i Narviksenteret og påpeker at vrakene er siste hvilested for flere falne under andre verdenskrig.

– I respekt for dem som ligger der, og for de etterlatte som mistet sine på Narvik havn, så må man la vrakene få være i fred, mener Torgersen.

Skipene er over 100 år gamle, og er dermed vernet av kulturminneloven. Dette har likevel ikke vært nok til å holde plyndrere unna. Et av tiltakene som nå vurderes er å få på plass en vernesone rundt vraket, slik man blant annet har gjort rundt Blücher i Oslofjorden.

9. april 1940

Panserskipet «Norge» ble sammen med panserskipet «Eidsvoll» angrepet av tyske marinefartøy morgenen 9. april i Narvik havn. I løpet av minutter sank de norske skipene. 282 mennesker mistet livet, og mange ble aldri hentet opp fra havet.

Mens det bare er skraprester igjen av «Eidsvold», er «Norge» fortsatt godt intakt. Fylkeskommunen omtaler vraket av «Norge» som «et kulturminne av svært høy verdi, som forteller om et av de mest skjebnesvangre øyeblikkene i Norge under den andre verdenskrig.»