Hopp til innhold

Norgeshistoriens største fredning: – En utrolig viktig del av Norges historie

Under 2. verdenskrig kjempet tyske og allierte soldater her – nå vernes 27 kvadratkilometer med krigshistorie.

Narvikfjellene, området Riksantikvaren har fredet i Narvik.

NARVIKFJELLENE: Her er det bevart omfattende spor og rester etter de siste kamphandlingene mellom norske forsvarsstyrker og tyske invasjonsstyrker. Derfor fredes området i Narvik i Ofoten.

Foto: Jostein Gundersen / Riksantikvaren

I dag, nøyaktig 80 år etter at de allierte trakk seg ut av Narvikfjellene og Nord-Norge, kunngjør riksantikvar Hanna Geiran det største vernet av landområder som noen gang er gjort i Norge.

– Kulturminner etter andre verdenskrig er veldig viktig å ta vare på. Det er ikke så mange tidsvitner igjen. Da er det ekstra viktig at vi tar vare på de fysiske sporene, forklarer Geiran til NRK.

Det er krigshistorisk landskap i Narvikfjellene i Ofoten som nå fredes. Flere av de sentrale kampene i Norge under andre verdenskrig foregikk her.

Magasin Maskingevær

Et maskingeværmagasin funnet i fredningsområdet.

Foto: Pernille Østnes / Narviksenteret
krigsminne narvik

En hvilestilling funnet i fredningsområdet.

Foto: Pernille Østnes / Narviksenteret
Narvikfjellene

Kanskje en hvilestilling eller utsiktspost?

Foto: Jostein Gundersen / Riksantikvaren
Narvikfjellene

Trolig en skytestilling.

Foto: Jostein Gundersen / Riksantikvaren
Narvikfjellene

Våpenmagasin funnet i området.

Foto: Jostein Gundersen / Riksantikvaren

Sveip for å se flere bilder fra krigens dager i Narvikfjellene.

Sikrer historie

Verning av området freder med dette kulturminner fra de siste kampene mellom norske og tyske styrker i mai og juni 1940.

Formålet er å sikre det krigshistoriske landskapet og spor etter blant annet kamphandlinger og støttetjenester.

Riksantikvar Hanna Geiran

Riksantikvar Hanna Geiran.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Riksantikvaren mener dette er viktig for å gi Narviks rolle i krigen internasjonal og nasjonal anerkjennelse.

– Det er veldig få tidsvitner igjen fra andre verdenskrig. De fysiske sporene vi har og gjenstandene i terrenget er viktige å ta vare på. De gir oss viktig og god kunnskap om en svært dramatisk periode av Norges historie, sier Geiran.

Slaget om Narvik. Krigen i Norge, Narvik-fronten 10. - 13. april 1940.

Dette bildet fra Narvik er tatt en gang i tiden mellom 10. og 13. april 1940.

Foto: NTB Scanpix

Område med 700 kulturminner fra krigen

Krigshandlingene i Narvikfjellene pågikk helt fram til 8. juni 1940.

Riksantikvaren sier de verner for å ta vare på et område der det er mange rester etter krigsaktivitet. Foreløpig er det registrert rundt 700 slike kulturminner i området.

– Det er rester etter sko, ski, hermetikkbokser, patronhylser. Det er svært mange gjenstander som beskriver hvordan disse dagene var for soldatene.

vern_narvikfjellene2

Fredningsområdet er 27 kvadratkilometer. Riksantikvaren vernet området midlertidig i 2018. Nå er det permanent.

– Det som er interessant er at området har fått ligget veldig urørt i disse 80 årene. Det har ikke vært moderne inngrep. Gjenstandene og disse små konstruksjonene og skytestillingene kan i stor grad oppleves slik det var i 1940.

Glad fokuset rettes mot nord

I april behandlet fylkestinget i Nordland saken. Samtlige av representantene stemte for planene om fredning.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll mener dette gir muligheter for å fortsatt kunne fortelle om viktig krigshistorie.

– Det er helt fantastisk at man nå får gjort dette. Da får man tatt vare på de krigsminnene som er der, som er en utrolig viktig del av Norges historie.

Tomas Norvoll

Tomas Norvoll (Ap), fylkesrådsleder i Nordland.

Foto: Adam Enochsson / NRK

Han synes historier om krigen har gitt for mye fokus til kamper i sør, og mener det som har skjedd i nord i for liten grad har blitt fortalt ut.

– Å ta vare på disse områdene slik at historien ikke dør men fortsatt kan fortelles er utrolig viktig, så jeg er veldig glad for at man nå får gjort alvor av dette.

– Større betydning enn vi er klare over

Direktør Svein Erik Kristiansen i Narvikregionens næringsforening kaller fredningen fornuftig.

– Det er mange spor etter det som skjedde, som har mye større betydning ut over Narviks grenser enn det vi er klare over.

– Området er brukt til rekreasjon og turformål, så det har ingen negativ betydning at man freder dette. Tvert imot, i historisk forstand er dette et utrolig viktig område, sier Kristiansen.