Tysfjordsaken: – Har startet avhør av barn

Nylig ble det kjent at politiet har mottatt 17 nye anmeldelser i Tysfjordsaken. Statens barnehus bekrefter at de har startet avhør av involverte barn.

Avhørsrom statens barnehus i Bodø

Slik ser avhørsrommet til Statens barnehus i Bodø ut. Her gjennomfører spesialtrent politi avhør av barn og spesielt sårbare. De er forberedt på å ta i mot flere avhør.

Foto: Statens barnehus

Denne uken kom det inn meldinger om 17 nye anmeldelser i Tysfjord. 12 av disse sakene omhandlet overgrep av barn. I avhør har politiet mottatt informasjon som har gitt de grunn til å tro at det er overgrep som enda ikke er anmeldt. Statens barnehus i Bodø bekrefter at de har startet avhør av barn.

Siv Anita Bjørnsen

Siv Anita Bjørnsen er daglig leder ved Statens Barnehus i Bodø og bekrefter at de har startet avhør av barn fra Tysfjord.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Det skal ikke ta mer enn én uke fra nye saker blir anmeldt til avhørene av barn starter. Noen ganger kan det ta opptil to uker, men vi har gjennomført avhør i forbindelse med sakene i Tysfjord, bekrefter daglig leder ved Statens Barnehus i Bodø, Siv Anita Bjørnsen.

De har spesialkompetanse på barn og overgrep, og har satt av to ansatte til å følge tråden i Tysfjordsakene. Barnehuset jobber både med forebyggende arbeid i Tysfjord og nye avhør. Avhørene foregår på barnehuset som er spesielt tilrettelagt for barn.

(saken fortsetter under bildet)

Venterom Statens barnehus Bodø

I dette rommet kan barna slappe av eller spille dataspill etter avhørene. Her møter de også bistandsadvokat som forteller hva som skjer videre.

Foto: Statens barnehus

– Våre lokaler er tilpasset barn, og våre ansatte er spesielt utdannet til å møte barn og unge. Vi bruker egne metoder for å ta imot barn på en god måte. Det er viktig å få skape trygghet under avhøret. Det er avgjørende for hvordan avhøret blir, forteller hun.

Spesialtrente avhørere

Avhørerne fra politiet har spesialkompetanse på barn og unge. Under avhøret sitter de alene med barna i sivile klær og gjennomfører avhøret som ofte varer opptil to timer, avhengig av sakens omfang.

– Til sammen har vi ni politibetjenter i Nordland med denne kompetansen, forteller Bjørnsen.

Avhøret blir tatt opp med videokamera og mikron og overføres direkte til rommet ved siden av. Der sitter både avhørsleder, bistandsadvokat, etterforsker samt en representant fra barnehuset i naborommet. I tillegg kan barnevernstjenesten inviteres. Sammen skal disse sørge for rettsikkerheten til barna.

Forberedt på flere avhør

Politiadvokat Siv Remen forteller at de ser på Tysfjordsakene under ett, og har allerede gjennomført en rekke avhør.

Politiadvokat Siv Remen

Politiadvokat Siv Remen forteller at de har gjennomført en rekke avhør.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– På barnehuset avhøres det barn og særlig sårbare. Vi har også foretatt en rekke avhør av voksne. Med informasjonen vi har, så er det grunn til å frykte at det kan være forhold som pågår i dag som vi ikke er kjent med, sier Remen.

Politiet ber folk ha lav terskel for å kontakte politiet om de har informasjon i saken. På barnehuset er de forberedt på å ta i mot flere avhør.

– Vi vet ikke utfallet i forhold til hvor mange barn som er involvert. Barnehuset er forberedt og har samarbeidspartnere klare om det viser seg at saken skal bli for omfattende for oss også, forteller Bjørnsen.