Politiet etterforsker 17 nye saker i Tysfjord

Tolv saker omhandler overgrep i den lille kommunen. Fire handler om trusler mot de som har stått fram og én er en anmeldelse av den læstadianske menigheten for ikke å ha varslet om overgrepene mot barn i kommunen.

Drag i Tysfjord

Drag i Tysfjord er bare ei av flere lulesamiske bygder i Tysfjord som nå rystes av historier om seksuelle overgrep - uten at noen grep inn.

Foto: Simon Piera Paulsen

– Det har i avhør framkommet informasjon som gir oss grunn til å tro at det er overgrep som enda ikke er anmeldt, sier politiadvokat Siv Remen.

De forventer flere anmeldelser, og Remen skriver i en pressemelding at det står respekt av alle som har tatt avgjørelsen om å kontakte politiet og fortelle det de vet.

– Det viser stor styrke å fortelle om overgrep. Særlig av hensyn til de som har valgt å fortelle sin historie er det viktig at vitner og andre som har informasjon også tar kontakt med politiet, sier Remen.

Politiet ser nå på sakene under ett, selv om de kan dreie seg om ulike gjerningsmenn. Hovedfokuset for politiet er å forhindre nye overgrep.

– Med informasjonen vi har, så er det grunn til å frykte at det kan være forhold som pågår i dag som vi ikke er kjent med, forteller Remen.

Flere gjerningsmenn

Av de tolv sakene som omhandler seksuelle overgrep, bekrefter politiet at det er snakk om flere gjerningsmenn.

– Det er snakk om flere gjerningsmenn, men jeg kan ikke gi noe tall nå. Det ligger i sakens natur at når det er opprettet 12 saker, så er det snakk om flere gjerningsmenn. Og det er flere navngitte personer i sakene enn som det nå er opprettet saker på, forteller Remen

Er det én gjerningsmann per sak?

– Ikke nødvendigvis.

Stod fram om overgrep i hjembygda

Elleve kvinner og menn, alle lulesamer, fra Tysfjord i Nordland, stod fram i VG i juni og fortalte om overgrep som skal være dysset ned av hensyn til gjerningspersonen, bygda eller den læstadianske menigheten. I etterkant ble det sendt trusselbrev til de som stod fram, og Senter mot incest og seksuelle overgrep har anmeldt menigheten som ikke grep inn.

Politiadvokaten ber folk ha lav terskel for å ta kontakt med dem.

– Vi trenger mest mulig informasjon for å få et bilde av hva som har skjedd. La politiet vurderer om din informasjon er viktig, den kan være veldig viktig, understreker politiadvokaten.

Du kan kontakte politiet lokalt der du befinner deg, eller du kan ringe direkte til de som jobber med etterforskningen av disse sakene på tlf 488 87 479.