Hopp til innhold

Over 6000 barn og unge har fått livsviktig hjelp her

Det har gått ti år siden Statens barnehus åpnet dørene i Sandefjord for første gang. Her foregår det mange vonde, men også viktige samtaler.

På 10 år har Statens barnehus i Sandefjord hjulpet mange vold- og overgrepsutsatte barn og unge til et bedre liv.

JUBILANT: På ti år har Statens barnehus i Sandefjord hjulpet tusenvis av volds- og overgrepsutsatte barn og unge til et bedre liv.

Foto: Tomine Walmsness / NRK

Den største forskjellen fra oppstart til nå, har vært økningen av seksuelle overgrep på nett.

Det sier seksjonssjef for Statens barnehus i Sandefjord, Jeanette Ammeli Indreiten.

Seksjonssjef for Statens barnehus i Sandefjord er stolt av hva de har fått til på ti år. Nå skal de feire med en to dager lang konferanse.

Seksjonssjef for Statens barnehus i Sandefjord, Jeanette Ammeli Indreiten, er stolt av hva de har fått til på ti år. Nå skal de feire med en to dager lang konferanse.

Foto: Tomine Walmsness / NRK

– I overgrep utført på nett er det saker hvor det kan være alt fra noen få barn og opp til flere hundre som har opplevd overgrep i én og samme sak, hvor det kan være kun én siktet.

På barnehuset blir barn og unge som er utsatt for vold og overgrep avhørt i omgivelser tilrettelagt for dem. I løpet av de ti årene barnehuset i Sandefjord har eksistert har 6179 blitt hjulpet.

På barnehuset blir barn og unge som er utsatt for vold og overgrep avhørt i tilrettelagte omgivelser. I løpet av de ti årene barnehuset i Sandefjord har eksistert har 6179 vært innom samtalerommene.

Foto: Tomine Walmsness / NRK

Har skjedd mye i løpet av ti år

For barnehuset har det vært helt nødvendig å utvikle seg i takt med samfunnet, forteller Indreiten.

Les også Flere barn med uønsket seksuell adferd

Her avhøres barna

Kari Evensen har jobbet på Statens barnehus i Sandefjord siden de åpnet dørene i 2014. Den største forandringen på de 10 årene har vært antall overgrep begått på nett.

Kari Evensen er nå direktør i oppvekstavdelingen hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Hun har jobbet på Statens barnehus i Sandefjord siden de åpnet dørene i 2014. Den største forandringen på de 10 årene har vært antall overgrep begått på nett, mener hun.

Foto: Tomine Walmsness / NRK

Direktør for oppvekstavdelingen hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Kari Evensen, er enig. Hun mener kompetanse er en nøkkelfaktor i forhold til å både avdekke, forebygge og følge opp barn og unge, mener .

– Vold og overgrep mot barn er alvorlig i seg selv. Derfor tenker vi at hver eneste lille kunnskapsbit er viktig, sier Evensen.

Vil unngå at folk blir kasteballer

Hensikten med barnehuset er at alle enheter skal samles på et sted, slik at de fornærmede slipper å gå fra kontor til kontor.

–Så er det vår jobb å sy det sammen til et stort tverretatlig samarbeid, sier Evensen.

Alle etatene som er involvert i å avdekke vold og overgrep mot barn og unge i sitt daglige arbeid er invitert til en to dagers jubileumskonferanse.

– Hit kommer for eksempel ansatte i barnehager, skoler, politiet og barnevern. Også tannleger, helsesykepleiere og leger, sier Indreiten.

Les også Slakter regjeringens politisatsing: – Arrogant symbolpolitikk

Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund

Vil gi hverdagsheltene inspirasjon

Seksjonssjefen kaller de som jobber ute i felt for hverdagshelter, og at de er helt avgjørende for å avdekke vold og overgrep.

Målet er at de skal få to fine dager med både hvile og gode prater med kollegaer, sier Indreiten.

–Men ikke minst håper jeg de får hevet sin kompetanse, og får inspirasjon og glede til å jobbe videre.

Nye overgrepsmetoder og et samfunn i stadig endring, gjør at de hele tiden må være forberedt på å tilpasse sine arbeidsmetoder.

Indreiten mener de absolutt ikke kan hvile på laurbærene.

– Det er utvikling hele tiden. Vi må bare følge med og jobbe på videre for at barn og unge som vi hjelper skal få en bedre fremtid.

Les også «Tonje» lærte å sette grenser som pårørende – gikk fra skam til selvrespekt

En kvinne står for et vindu og ser ut

Rettelse: I den første publiserte versjonen av denne saken skrev NRK at Evensen uttalte: – I overgrep utført på nett er det saker hvor det kan være alt fra noen få barn og opp til flere hundre som har opplevd overgrep i én og samme sak, hvor det kan være kun én siktet. Det var ikke riktig. Vi har nå endret til at Indreiten står bak sitat.