Kritisk til nytt regelverk for avhør av barn

Kristiansandsadvokat Sveinung Søndervik Johnsen tror ikke det nye avhørsregelverket for barn vil bedre rettssikkerheten for dem.

Advokat Julie Vigsnes og Søndervik Johnsen

Sveinung Søndervik Johnsen har lang erfaring som bistandsadvokat for barn som er utsatt for overgrep. Han er kritisk til det nye regelverket.

Foto: Jon Anders Møllen / NRK

1. oktober kommer det nye regler for politiavhør av barn.

Både Barnehusene og politiet har ventet lenge på forandringene.

Tidligere skulle avhør av barn ledes av en dommer med forsvarer til stede fra første avhør.

Det blir det nå slutt på.

I tillegg er det ikke lenger automatikk i at mistenkte i saker blir varslet eller siktet når et barn blir tatt inn til avhør.

– Barn risikerer «dobbeltavhør»

Sveinung Søndervik Johnsen

Advokat Sveinung Søndervik Johnsen.

Foto: Per-Kåre Sandbakk/NRK

Politiet og ledelsen for Statens barnehus i Kristiansand ser positivt på det nye regelverket, men flere advokater er kritiske.

– Jeg kan ikke se at dette regelverket vil gjøre barns rettigheter noe bedre, sier advokat Sveinung Søndervik Johnsen.

Han har lang fartstid som forsvarsadvokat og bistandsadvokat i overgrepssaker der barn blir avhørt på Statens barnehus.

Med det nye regelverket vil et første avhør av et barn kunne gjennomføres uten at en eventuell overgriper varsles. Deretter kan en siktet kreve nytt avhør av barnet innen en uke via sin forsvarer.

– Det betyr at et barn som har åpnet seg og fortalt om et overgrep, noe som er fryktelig vanskelig, vil risikere å bli innkalt til et nytt avhør i løpet av en ukes tid. Der vil de bli stilt de samme spørsmålene igjen, sier han.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Det skal bli enklere og gå raskere å avhøre barn, som kan ha blitt utsatt for vold eller overgrep. Advokater er skeptiske, men både politi og ledelse for statens barnehus ser frem til nye regler som nå trer i kraft.

– Ikke skadelig å fortelle flere ganger

Politiadvokat Ingrid Thorsen i Agder politidistrikt er ikke enig i Søndervik Johnsens kritikk og mener det nye regelverket er til barnets beste.

Ingrid Thorsen

Politiadvokat Ingrid Thorsen.

Foto: Lars Gunnar Eie / NRK

– Både forskning og erfaring tilsier at det ikke er spesielt skadelig for barn å fortelle flere ganger, sier hun og legger til;

– Det vi derimot har fått tilbakemeldinger på fra barn er at noen føler de ikke fikk fortalt og ble hørt tilstrekkelig. Det vil vi nå unngå, sier hun.

Avhørene skal fremdeles gjennomføres av personell fra politiet med spesialkompetanse på avhør av barn.

Med de nye reglene blir det også obligatorisk at avhørene skal gjennomføres på et barnehus.