Politiet om overgrepene i Tysfjord: – Vi er i gang med etterforskning

– Jeg kan ikke fortelle dere hvem og hvilke saker vi etterforsker etter overgrepsavsløringene i Tysfjord, men vi er i gang, sa politimester i Nordland politidistrikt da hun orienterte kommunestyret i Tysfjord i dag.

Politimester Tone Vangen i Nordland politidistrikt

– Det er en uro om at ting fortsatt skjer. Sitter man med kunnskap, så har man en avvergelsesplikt som går foran taushetsplikten, sa Tone Vangen da hun besøkte Tysfjord i dag.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Tidligere denne måneden stod 11 kvinner og menn i det lulesamiske miljøet i Tysfjord fram i VG, hvor de fortalte om seksuelle overgrep. Til sammen skal de 11 ha blitt utsatt for overgrep fra til sammen 30 påståtte gjerningspersoner. Alle de 11 er lulesamer.

I dagene etter at saken ble kjent i media, fikk politiet inn flere anmeldelser og tips om seksuelle overgrep i nordlandskommunen.

I dag var politimester Tone Vangen i Nordland politidistrikt på plass i Tysfjord for å orienterte kommunestyret. Hun fortalte at politiet nå har satt ned en egen prosjektgruppe med folk fra hele distriktet. Også Kripos er koblet inn i arbeidet, og støtter lokalt politi med både analyser og etterforskning.

– Har vi rimelig grunn til å tro at det har skjedd et straffbart forhold, så setter vi i gang med etterforskning. Det har vi gjort med den informasjonen vi har fått etter VG-oppslaget. Jeg kan ikke fortelle dere hvordan og hvem, men vi er i gang.

– Kan føles som et nytt overgrep

Det at flere av ofrene nå står fram mener politimesteren markerer et vendepunkt. Hun ønsker at terskelen for å snakke skal være lav, og oppfordrer flere til å ta kontakt, selv for saker som ligger bakover i tid.

– Det finnes foreldelsesfrister i straffeloven, men de er lange for alvorlige forhold. Når vi skal sette sammen det store bildet, trenger vi også gammel informasjon, sa Vangen.

Likevel er det flere av dem som har stått fram som føler seg truet til taushet.

– Vi hører og leser om brev, SMS, blikk, og slengkommentar på butikken. Om de ikke har det ille nok fra før, kan slikt oppleves som et nytt overgrep. Vi skyver fra oss de som står fram, sa Heidi Marie Kalvåg (Felleslista) under dagens kommunestyremøte.

Heidi Kalvåg (nr. 2 fv), og Guttorm Aasebøstøl (ytterst til høyre) fikk full støtte over at Tysfjor

Heidi Kalvåg (nummer to fra venstre).

Foto: Sander Andersen / NRK

Kom med en beklagelse

Ledelsen i Tysfjord kommune har fått kraftig kritikk for sin håndtering av overgrepssakene i de samiske miljøene i kommunen.

Rådmann Oddbjørn Nilsen sa under dagens kommunestyremøte at Tysfjord ikke skal være et fristed for overgrep.

– Etter hvert er det noen som må stå til ansvar. Det blir påtalemyndighetens jobb.

I en felles uttalelse, som ble vedtatt i kommunestyret i dag, kommer kommunen med en beklagelse, og sier at de nå vil jobbe med å få på plass en plan for å forebygge alle former for overgrep:

Tysfjord kommune vil beklage ovenfor ofrene som har opplevd overgrep. Tysfjord kommune erkjenner at dette er en utfordring for hele Tysfjord-samfunnet, og vil ta avstand fra uttalelser som utpeker enkeltgrupper og miljøer i kommunen. Tysfjord kommune ser behov for at vi trenger ekstern hjelp i det pågående arbeidet. Tysfjord kommune vil starte arbeidet med en forebyggende plan for alle former for overgrep.

Enstemmig vedtak fra Tysfjord 22.6.2016