Hopp til innhold

Bodø kommune blar opp for å beholde sykepleiere – Sunniva går opp 40.000 i lønn

Sykepleiere i turnus i Bodø kommune får nå samme lønn som sykehusansatte. Det tror kommunen vil gjøre at de kan holde på flere sykepleiere.

Sunniva Mollan, sykepleier ved oppfølgingstjenesten i Bodø

– Det var svært gledelig og litt forbausende å få denne beskjeden, sier sykepleier Sunniva Skogholt.

Foto: CATHRINE BERG / Privat

Det er sykepleiermangel i hele landet.

Og sykepleiernes lønn og arbeidsforhold blir ofte presentert i dystre farger.

Men det er også noen få gledeshistorier. En av dem finner vi i Bodø.

– Dette er supert. Det er veldig bra at vi blir løfta opp som samme nivå som sykehuset, sier Mette Schaer, sykepleier ved Furumoen Helsesenter i Misvær.

Gikk opp 70.000 i lønn

Mette Schaer og hennes tre kollegaer ved Furumoen er fire av de omtrent 100 sykepleierne som har gått opp i lønn i Bodø.

For Schaers del vil det si at hun går opp 70.000 kr i lønn fra oktober.

I flere år har det vært mer lønnsomt å være ansatt på sykehuset enn i kommunen som sykepleier.

Mette Schaer, sykepleier ved Furumoen Helsesenter i Misvær

– Vi er på feil spor og skuta må snus. Jeg tror dette er et steg i riktig retning, sier sykepleier Mette Schaer ved Furumoen Helsesenter i Misvær.

Foto: Mette Schaer / Privat

Men med denne lønnsøkningen får de samme lønn.

For en spesialsykepleier med 10 års ansiennitet betyr det nesten 70.000 kroner mer i året.

– Man klager ikke på en slik lønnsøkning. Det er et signal fra kommunen om at de vil ha oss, sier Schaer.

Også Schaers kollega noen mil vest, i oppfølgingstjenesten i Bodø, smiler av det plutselige lønnshoppet.

– Sykehuset har dratt fra kommunen lønnsmessig over flere år. Vi har kjent på litt urettferdighet. Det føles veldig rettferdig å bli hørt.

Det sier sykepleier Sunniva Skogholt. Hun går opp 40.000 kr i lønn.

Sykepleier Kjersti Finstad forbereder botox-behandling for urinlekkasje.

Ifølge NAVs Bedriftsundersøkelse mangler det nå 4650 sykepleiere og 700 spesialsykepleiere i landet.

Foto: Julie Haugen Egge/NRK

Hun sier at sykepleierne i kommunen har følt på at de ikke har hatt samme lønn som sine kollegaer i sykehuset.

– Det gjør noe med oss når det er store ulikheter. Man kjenner seg kanskje ikke like verdig. Det har betydning, sier hun.

Det var tidsskriftet Sykepleien som omtalte saken først.

– Kjenner oss mer verdt

Bakgrunnen for lønnsløftet, som kommer utenfor det vanlige lønnsoppgjøret, er et politisk vedtak fra mai om at Bodø kommune skal være konkurransedyktig på lønn.

Men selv om sykepleierne tjener like mye i kommunen og på sykehuset nå, er det fortsatt noen som tjener mer.

Mette Schaer i Misvær sier at hun vet om mange som har sagt opp den faste jobben i kommunen og begynt å vikarbyrå.

Les også Mathilde sluttet som sykepleier på grunn av arbeidspresset – gikk ned tre kilo på en jobbhelg

Sykepleier Mathilde Arnes sammen med tidligere kollega hjelpepleier Ingrid.

Sykepleiervikarer kan nemlig tjene to og en halv gang så mye som faste ansatte, ifølge Norsk Sykepleierforbund (NSF).

– Det er ikke å legge skjul på at jeg har vurdert å finne noe annet, både med tanke på lønn og arbeidsbelastning, sier den 37 år gamle sykepleieren.

– Denne lønnsøkningen kan være med på å beholde de vi har og rekruttere fler, mener hun.

Sykepleieren i Bodø er enig.

– Med dette lønnshoppet kjenner vi at vi er mer verdt i kroner og øre også. Det har betydning uten tvil, sier Mollan.

Les også 2 av 3 vil gjerne flytte tilbake til bygda – slik tok Karianne steget

Karianne får en helt spesiell ro ute på Røst. Men er den følelsen nok til at hun flytter hjem?

– Andre kommuner lurer på hvordan vi har fått det til

Tor Erlend Nordhuus, hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund i Bodø, sier en slik lønnsøkning sjeldent å få til.

– Krisen er et faktum, og det er verst er med turnussykepleiere. Vi må beholde de som har jobbet her mest, sier Nordhuus.

Tor Erlend Nordhuus, hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund i Bodø.

– Det er veldig spesielt og svært gledelig å få til et slikt lønnshopp, sier Tor Erlend Nordhuus, hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund i Bodø.

Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Hvor vanlig er det at en kommune øker lønna til en stor gruppe utenom det vanlige lønnsoppgjøret på våren?

– Det er såpass uvanlig at vi har fått en del telefoner fra kommuner rundt omkring som lurer på hvordan vi har fått det til. Det er veldig uvanlig.

– På sikt kommer dette til å føre til store økonomiske besparelser for kommunen, tror han.

I tillegg peker han på at det gjør dem konkurransedyktige mot sykehuset.

– Vi har allerede fått telefoner fra folk som jobber på sykehuset om at de heller har lyst til å jobbe i kommunen.

Nå vil de jobbe videre for at også sykepleiere som kun jobber dagvakt skal få en lignende ordning.

Les også I januar manglet Nadia 14 sykepleiere – slik løste hun bemanningskrisen

Nadia Sørensen

Viktigst å være en attraktiv arbeidsgiver

Arne Myrland, avdelingsdirektør for helse- og omsorgsavdelingen i Bodø kommune, sier at det viktigste for dem med denne løsninga er å bli en mer attraktiv arbeidsgiver.

– Det viktigste vi gjør er å beholde de flinke fagfolka vi har.

Bodø kommune mangler over 100 sykepleiere. Hvordan kan dette hjelpe?

Arne Myrland er avdelingsdirektør for helse- og omsorgsavdelingen i Bodø kommune

Arne Myrland, avdelingsdirektør for helse- og omsorgsavdelingen i Bodø kommune, mener lønn bare er et moment kommunen må se på i sykepleierkrisa.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Dette kan hjelpe ved at vi klarer å beholde flere. Da er det ingen lønnsmessig grunn til å velge sykehuset fremfor kommunen. Vi mener at dette er et viktig grep for å beholde personale.

– Men er det nok å heve lønna?

– Det er nok ikke det. Nå laget vi en plan for å være tydelig som ledere, og se på grunnbemanning for å få en optimal bruk av kompetanse.

Avdelingsdirektøren tror de må tenke helt nytt på hvordan de gir tjenester når det er mangel på fagfolk og en eldre befolkning. Derfor er lønnshevinga bare en start, ifølge ham.

Les også Sandra digger jobben sin, men én av fire sykepleiere vil ikke anbefale utdanningen til andre

Sykehjemsleder Sandra Lupsic ved Yttern sykehjem i Mo i Rana.

Odd Emil Ingebrigtsen, ordfører i Bodø, peker på at lønnsøkninga er basert på et enstemmig bystyre vedtak fra mai.

– Til syvende og sist handler dette også om at det skal bli bedre for pasientene. Dette er uten tvil en gladsak.

Odd Emil Ingebrigtsen

– Dette er en del av å tiltrekke seg flere helsefagarbeidere som er en stor utfordring for de aller fleste kommuner, sier ordfører i Bodø, Odd Emil Ingebrigtsen.

Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Ikke alle kommuner har et sykehus som de kan sammenligne lønnen mot.

Likevel mener Ingebrigtsen at også andre kommuner kan lære noe av hvordan Bodø kommune nå håndterer sykepleierkrisa.

– Utgangspunktet er et godt samarbeid mellom administrasjon, politikk og fagforeninga.

– Fra arbeidsgiver sin side handler det mye om å være løsningsorientert ut ifra hva arbeidstakerne ønsker seg selv. Det er nok fremtida.

Les også Mener det er for mye fokus på sykepleiermangel: – De løser ikke helsekrisen alene

Flere helseyrkesgrupper har god kompetanse som kan avlaste fastleger, slik at de kan bruke tida si på det de må, sier Gro Jamtvedt, dekan ved OsloMet, fakultet for helsevitenskap.