Hopp til innhold

Mener det er for mye fokus på sykepleiermangel: – De løser ikke helsekrisen alene

Dekan Gro Jamtvedt mener det er mange yrkesgrupper som trengs i møte med helsekrisen og eldrebølgen. Sykepleiermangel tar veldig mye fokus, mener hun.

Flere helseyrkesgrupper har god kompetanse som kan avlaste fastleger, slik at de kan bruke tida si på det de må, sier Gro Jamtvedt, dekan ved OsloMet, fakultet for helsevitenskap.

Dekan Gro Jamtvedt utdanner 11 profesjoner og mener at man må se mer på bredden av ulike kompetanser innen helse.

Foto: OSLOMET

– Sykepleie er en bærebjelke i helsetjenestene, men jeg er opptatt av at vi må se mer på bredden av de profesjonene vi har.

Det er en kjent sak at det er stor mangel på helsepersonell i Norge, særlig i nord. Sannsynligvis vil situasjonen forverres når befolkningen blir eldre.

Gro Jamtvedt er dekan ved fakultetet for helsevitenskap på Oslo Met, og utdanner 11 profesjoner.

Hun mener at sykepleiere ikke vil kunne løse helsekrisen alene.

Ifølge NAV er mangelen på arbeidskraft størst innen helse- og sosialtjenester, hvor det mangler 14.600 personer.

Blant annet mangler det 4650 sykepleiere, 700 vernepleiere og 700 spesialsykepleiere og jordmødre.

Les også Toppsjefen i Helse Nord slår alarm – sykehusene i nord mangler over 1000 ansatte

Nordlandssykehuset

Etterspørres ikke

– Vi har mange profesjoner med relevant og nyttig kompetanse som ikke brukes eller etterspørres nok, sier Jamtvedt.

Blant annet vernepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og farmasøyter.

Vaktskifte ved intensivseksjonen på Ahus. Kort statusoppdatering og utdeling av øyebeskyttelse, før cirka 30 sykepleiere skal skifte til smittevernutsty

Jamtvedt skulle ønske kompetanser i større grad ble brukt på tvers.

Foto: Anne Haga / Ahus

– Jeg tror man har lett for å tenke at når en slutter, må man erstatte med det samme yrket som vedkommende hadde, sier dekanen.

Les også Ida (27) jobbar heller i bilbransjen: – Takk for meg, sjukepleiaryrket

Ida Julie Amundsen - tidligare sjukepleiar tar ein selfie i spegelen med sjukepleiaruniform.

Hun legger til at det er viktig å bruke den samlede kompetansen man har og at man jobber i team på tvers av yrker.

– Jeg skulle gjerne sett at andre yrkesgrupper ble mer etterspurt.

Selv om flere kommuner tydeliggjør at de mangler vernepleiere. Heller ikke der er det nok utdanningskapasitet, mener Jamtvedt.

– Dette kan sies om flere grupper, sier hun.

Vanskeligst med sykepleiere

Marit Roxrud Leinhardt er avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i kommunesektorens organisasjon.

Marit Roxrud Leinhardt er avdelingsdirektør for arbeidsliv og arbeidsgiverpolitikk i KS.

Leinhardt sier at kommunene jobber for at ulik kompetanse blir benyttet.

Foto: KS

Hun forteller at norske kommuner opplever at det vanskeligste er å få tak i sykepleiere.

Les også Ny rapport om vold i jobben: – Det verste tilfellet gjorde at jeg ikke turte å gå på tur

Monica Fjeld

– Kommunene jobber med oppgavedeling, hvor man benytter kompetansen til ulike yrkesgrupper.

Er det noe dere har fokus på i utdanningsløpene deres også, at man må samarbeide mer?

– Vi må bli enda flinkere på det, men vi jobber definitivt for å få til mer på tvers i utdanningene våre også, sier Jamtvedt.

Les også Sandra digger jobben sin, men én av fire sykepleiere vil ikke anbefale utdanningen til andre

Sykehjemsleder Sandra Lupsic ved Yttern sykehjem i Mo i Rana.