Hopp til innhold

SV og MDG vil bygge Nord-Norgebanen på påler

For å unngå å ødelegge naturen for mye og å skape problemer for reindriften foreslår SV og MDG å bygge Nord-Norgebanen over bakken.

Shinkansen lyntog

OVER BAKKEN: Sporene til de japanske lyntogene shinkansen er bygd over bakkeplan noen steder, som her i Tokyo. SV og MDG mener vi bør se på slike løsninger dersom vi skal bygge Nord-Norgebanen.

Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

For nesten to uker siden vedtok Stortinget at Nord-Norgebanen må realiseres.

Det gigantiske prosjektet på 370 kilometer anslås å koste til sammen 133 milliarder kroner. Men fortsatt er det mange spørsmål som må besvares. Deriblant hvordan jernbanen skal bygges uten å ødelegge for mye av naturen mellom Fauske og Tromsø.

I den siste utredningen om Nord-Norgebanen har Jernbanedirektoratet blant annet sett på dette spørsmålet. Det viser seg at banen vil påvirke både naturen og samiske interesser langs nesten hele linja.

Både SV og MDG har gjort seg noen tanker om hvordan banen kan redusere innvirkningen på naturen

De mener Nord-Norgebanen bør bygges som en brubane, altså sette togskinnene på påler.

– Å løfte sporet opp fra bakken vil redusere omfanget av naturinngrep- Det vil skåne trekkruter for både ville dyr og tamrein, og det vil verne om kulturminner. Ser man dette sammen med mulighetene for å både gjøre mindre grunnarbeid og å bygge smalere spor, viser erfaringene fra utlandet at man kan få ned byggekostnadene betydelig, sier nestleder i MDG, Kriss Rokkan Iversen.

Hun viser blant annet til en artikkel i Teknisk ukeblad fra 2017. Der sier en svensk jernbaneekspert at man kan halvere kostnadene ved å bygge brubane i stedet for vanlig jernbane.

– Dette blir gjort flere andre steder. Deriblant i Kina, USA og Tyskland. Å løfte jernbanen har flere fordeler, sier stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

Torgeir Knag Fylkesnes, nestleder SV, stortingsrepresentant for Troms SV.

MÅ TENKE NYTT: – Vi har bygd veldig lite jernbane de siste årene i Norge. Dersom vi nå skal bygge Nord-Norgebanen må vi tenke nytt og moderne, sier Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

Foto: Dan Henrik Klausen

Fylkesnes: – Skåner naturen

– Teknologien har utviklet seg mye de siste årene. Vi kan ta hensyn til ting vi ikke kunne ta hensyn til da vi bygde jernbane tidligere. Ved å løfte togskinnene skåner du områdene under banen, slik at det ikke ødelegger for jordbruk, beiteområder, eller for så vidt byområder, sier SV-politikeren.

Løsningen er lik den som ble foreslått i forbindelse med planene om et lyntog mellom Oslo og Göteborg.

– Vi i Norge er jo eksperter når det kommer til å bygge ting på påler. Se på teknologien vi bruker på oljeplattformene for eksempel. Teknologien er der, sier Fylkesnes.

Kriss Rokkan Iversen i MDG mener også at en jernbane over bakken vil være en smart løsning med tanke på den ville naturen i Nord-Norge.

– Brubaner vil redusere vedlikeholdskostnadene. Man unngår telehiv og ansamlinger av snø på linja om vinteren, samt at energibehovet under drift av banen vil være mindre. En slik løsning vil også ta ned risikoen for at jernbanelinja kan bli rammet av flom, skred og ras, særlig i utsatte områder, sier hun.

Kriss Rokkan Iversen

ENGASJERT: – Jeg er verken ingeniør eller jernbaneekspert, men har fattet interesse for blant annet brubaner fordi det vil være med på å gjøre Nord-Norgebanen så bærekraftig som mulig, både med tanke på miljø, økonomi og samfunn, sier Kriss Rokkan Iversen i MDG.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Reindriftsnæringen åpner for forslaget

Norske reindriftssamers landsforbund (NRL) er kritisk til Nord-Norgebanen.

– Den vil få enormt store konsekvenser for flere reinbeitedistrikter. Vi har mange negative erfaringer med for eksempel Nordlandsbanen og Rørosbanen og hvilke utfordringer det gir når jernbanen går rett gjennom et reindriftsområde, sier lederen i NRL, Ellinor Marita Jåma.

Hvert år blir flere hundre rein påkjørt av toget mellom Steinkjer og Bodø. Dersom Nord-Norgebanen blir virkelig, frykter reineierne et enda større tap.

Men Jåma mener at å løfte togskinnene opp på påler kan være en løsning på utfordringene.

– Så fremt det ikke er til hinder og skade for reindrifta, så er det en god tanke hvis man absolutt må ha en jernbane gjennom disse områdene. Å sette banen på påler vil jo uansett være et inngrep i naturen, men hvis det kan begrense skadene er dette bedre enn hvis skinnene skal gå langs bakken, sier hun.

Ellinor Marita Jåma

MÅ LYTTE: Ellinor Marita Jåma i NRL mener det blir viktig å snakke med reindriftsnæringen før det bestemmes om Nord-Norgebanen skal bygges.

Foto: Mattis S. Wilhelmsen / NRK

Skeptisk til jernbane på påler

BaneNOR har ikke hatt anledning til å kommentere forslaget fra SV og MDG ennå.

Men da planene om et lyntog på påler fra Oslo til Göteborg ble lansert for noen uker siden, uttalte tidligere teknisk sjef i utbyggingsdivisjonen i Jernbaneverket, Finn Holom, seg om en slik løsning.

– Du får vel så store fundamenteringskostnader med det. Det er mye dårlig grunn og hver enkelt pilar skal fundamenteres på en god måte. Det er en grunn til at vi ikke bygger på bruer når vi ikke må. Der det er gjort i stor utstrekning, i Asia, er det helst for å unngå kostbare omlegginger av annen infrastruktur, og ikke for å bygge en billig jernbane, sa Holom.

Selskapet Norsk Bane AS er også skeptisk til at jernbane på påler skal løse alle utfordringer. Daglig leder Jørn Westermann mener det vil ære vanskelig å legge hele Nord-Norgebanen over bakken, på grunn av topografien.

– Mange steder må banen gå i tunnel. Særlig når den skal være for tyngre godstog som ikke kan ha mer enn 1,25 prosent stigning, skriver han i en e-post til NRK.

– Å bygge bane på bru er heller ikke en rimeleg eller rask måte å bygge bane på. Med mindre en kan gjøre det«industrielt», for eksempel på ei stor, flat slette med ganske ensformig grunn.

Westermann utelukker likevel ikke at bane på påler kan være en god løsning på deler av Nord-Norgebanen.