Hopp til innhold

Bygget viltgjerde – ekstremvinter har likevel doblet antall reinpåkjørsler

Et reingjerde til 43 millioner var ikke nok for å få ned antallet reinpåkjørsler på Nordlandsbanen i år. De verste snømengdene på 50 år får skylden.

Reinpåkjørsel Nordlandsbanen. Her ved Bodø

DYRETRAGEDIER: Hver vinter dør hundrevis av rein eter å ha blitt påkjørt av tog på Nordlandsbanen. Her fra Reitan ved Bodø.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

De enorme snømengdene har gjort denne vinteren til en av de fem verste på 50 år, ifølge NVE.

Reindriften står midt oppi en enorm beitekrise, og også elgen sliter med å finne mat og bevege seg i skogen.

I tillegg til beitekrisen viser ferske tall fra Bane Nor at snømengdene bidrar til nok en dyster statistikk.

Den 729 kilometer lange Nordlandsbanen kjører gjennom flere vinterbeiteområder for tamrein, både på Saltfjellet, Helgeland og i Trøndelag.

I årets tre første måned var det registrert 322 påkjørte rein mellom Steinkjer og Bodø – mot 123 på samme tid i fjor.

Dette til tross for at det er bygd et 26 kilometer langt viltgjerde på den mest utsatte togstrekningen.

I hele 2019 ble det påkjørt 363 tamrein på Norges blodigste togstrekning.

Myndighetene har tidligere bladd opp 43 millioner til gjerde, for å få ned dødstallene på Nordlandsbanen:

– Hele vinteren har vært en katastrofe

Både Bane Nor og reineierne forklarer den voldsomme økingen med den spesielle vinteren i år.

Snømengdene er en ting. Kraftig vind har også skapt skavler som ikke gjør framkommeligheten enklere for dyrene.

Av de 322 påkjørte reinsdyrene i årets tre første måneder, er 169 blitt påkjørt på togstrekningen mellom Dunderland i Rana og Røkland i Saltdal kommune.

Reineier Per Thomas Kuhmunen i Saltfjellet reinbeitedistrikt forteller om en nærmest ekstrem vinter i Saltfjellet-området.

Per Thomas Kuhmunen i Saltfjellet Reinbeitedistrikt foran en kasse fôr til en av hans mange reinflokker. De står på nesten to meter snø på kommunegrensa Gildeskål-Bodø.

FORTVILET: Per Thomas Kuhmunen i Saltfjellet Reinbeitedistrikt fortviler over situasjonen i vinter.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Alt har vært katastrofe denne vinteren. Påkjørsler, beitekrise, rovdyr og koronasituasjonen. Det eneste lyspunktet er at byggingen av viltgjerder i Saltdal starter til høsten.

Med en snødybde på meter på flatmark sliter reinen med å komme ned til beitet. Da begynner den å vandre for å finne mat.

– Jernbanelinjene gjør det enkelt å forflytte seg, og så blir dyrene påkjørt. Vi ser også eksempler på at de har blitt skremt ut på linja av rovdyr eller «fanget» nedenfor bratte skjæringer og ikke kommer seg opp igjen, legger Kuhmunen til.

Reineierne i området har drevet reingjeting i vaktordning i hele vinter. I tillegg har Bane Nor stilt med midler og helikopterstøtte.

Viltgjerder fungerer

Reingjerdet Viltgjerde ved Sefrivatn 28.09.19-ferdig gjerde mot ny E6

12.000 GJERDESTOLPER: Etter flere år med blodbad langs Nordlandsbanen står et 26 kilometer langt reingjerdet endelig ferdig på Helgeland. Her fra Sefrivatnet i Grane.

Foto: Bane NOR

Nordlandsbanen er Norges mest blodige jernbanestrekning. I løpet av de siste fem årene har rundt 3000 dyr blitt drept av toget her.

Alle parter er enige om at viltgjerder fungerer mot dyrepåkjørsler.

Etter flere år med blodbad og lidelser sør på Helgeland ble det bygget et 26 kilometer langt gjerde på den mest ulykkesutsatte strekningen mellom Vefsn og Grane.

På denne strekninga har 774 rein og elg blitt meid av toget de siste ti årene.

– Etter at gjerdet kom opp på Helgeland har det nesten ikke vært påkjørsler i dette området, konstaterer banesjef Bjørn Sørum ved Nordlandsbanen.

Etter at 85 reinsdyr ble kjørt i hjel i en smell sør for Lønsdal i Saltdal ble det lagt 30 millioner kroner på bordet til et nytt gjerde også her.

Byggingen av det 16 kilometer lange viltgjerdet på strekningen Kjemåga-Russånes starter til høsten. Dette er en forlengelse nordover av det eksisterende gjerde på nordsiden av Saltfjellet.

Påkjørte rein og elg 1. okt til 31. mars

Vinteren 2018/19

Vinteren 2019/20

Rein

195

457

Elg

226

194

I tillegg til viltgjerder, har Bane Nor drevet med omfattende skogrydding lang Nordlandsbanen de siste årene.

Men det hjelper bare sånn passe.

– Påkjørslene skjer gjerne på de samme stedene, selv om skogen er hogget ned. I tillegg senker togene farten i de mest utsatte områdene. Hadde det ikke vært for det ville tallene vært enda høyere, sier Sørum.

Reingjerde over Saltfjellet?

Godstog på Nordlandsbanen over Saltfjellet

En gang i framtiden kan det bli aktuelt å gjerde inn Nordlandsbanen over hele Saltfjellet.

Foto: Øystein Grue, Bane NOR.

Nå skal det bygges gjerde på nordsiden av Saltfjellet. Et eventuelt viltgjerde over Saltfjellet er det foreløpig ikke tatt stilling til.

Men at både norske og svenske reineiere, som begge bruker fjellet både sommer og vinter ønsker seg et viltgjerde er det ingen tvil om.

– Vi det er et sterkt ønske. Men da snakker vi langt fram i tid, sier Per Guttorm Kuhmunen, som er styreleder i Saltfjellet reinbeitedistrikt.

Banesjefen i Bane Nor ser ikke bort fra at det kan komme et gjelde en gang i framtiden.

– Skal det bygges gjerde over Saltfjellet vil det bli et ganske stort prosjekt. Det må bygges fra hvor gjerdet slutter på nordsiden og helt sør for Bolna på sørsiden av fjellet. Så må man i tillegg ha flere viltoverganger der slik at dyrene kan krysse jernbanesporet, sier Bjørn Sørum.

Snødybde i Norge

Dette bildet viser hvorfor det er krise for reinsdyrene I fjellet er det mer tre-fire ganger så mye snø som normalt.

Foto: Skjermdump fra senorge.no