Hopp til innhold

Ap sikrer flertall for Nord-Norgebanen

Det ligger an til flertall på Stortinget når Nord-Norgebanen tas opp til behandling i dag. Med det vil Stortinget be regjeringa igangsette arbeidet med å realisere jernbanen.

Tog Bodø

I over 100 år har man ønska en jernbane nord for Bodø.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Nå ser det ut som det kan bli gjeldende nasjonal politikk fra i dag, sier stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap).

Under helgas landsmøte vedtok Arbeiderpartiet å fremme forslag i Stortinget om at det gjøres ei grundig utredning av den nye togforbindelsen som kan lede til ei framtidig realisering av Nord-Norgebanen. Dette vil de ha inn i Nasjonal transportplan (NTP).

Med banen skal landsdelen løftes og arbeidsplasser skaffes. Etter over 100 år med planlegging og fire utredninger ligger det an til flertall på Stortinget i dag.

Strekninga på 370 kilometer skal gå fra Fauske i Nordland til Tromsø. Nord-Norgebanen var tema på Politisk kvarter tirsdag morgen.

– Det handler om at vi skal satse på Nord-Norge. Det er store verdier som skal være med å bygge landet i mange år framover. Da trenger vi også bærekraftig, klimavennlig infrastruktur i Nord-Norge, sier Myrseth.

Allerede jobber regjeringa med «konseptvalgutredning (KVU) for transportløsninger i Nord-Norge», med frist sommeren 2023

Samtidig ligger det inne et forslag fra Senterpartiet, SV og Frp om at regjeringa nå må realisere jernbanen i nord utenfor NTP. Under mandagens debatt i Stortinget sa Sandra Borch (Sp) at Ap sitt forslag ikke forplikter nok

Stortingets muntlig spørretime

Stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap),

Foto: Vidar Ruud / NTB

Myrseth sier de vil stemme for begge forslagene. Hun mener det er viktig å få et vedtak gjennom slik at planlegginga av jernbanen kan starte. For det er mye som skal på plass før spaden kan stikkes i jorda.

– Det er ting som hvor skal banen gå, hva skal den koste, hvordan kan den bygges klimavennlig og moderne, og når skal det skje. Alle disse tingene må også dette prosjektet gjennom på samme måte som andre prosjekter, sier Myrseth.

Ikke minst må dette utredes.

– Norges mest ulønnsomme prosjekt

Selv om det ligger an til flertall i Stortinget i dag, er det flere som er kritiske til at en jernbane skal bygges i nord. Blant dem som er skeptiske er forsker ved NTNU, Morten Welde. Han tilhører forskningsprogrammet Concept.

– Dette er sannsynligvis Norges mest ulønnsomme transportprosjekt noensinne. Det gir veldig lite nytte for samfunnet, og i tillegg gir det en rekke negative virkninger for urfolk, natur og klima, sier Welde.

Kart over Nord-Norgebanen fra utredningen til Jernbanedirektoratet, 2.desember 2019

Kart over Nord-Norgebanen fra utredningen til Jernbanedirektoratet i 2019. Fargene viser de tre alternative traseene som ble utreda.

Foto: Jernbanedirektoratet

Han viser til at utredninga fra jernbaneverket i 2019 anslo at overgangen av passasjerer fra fly til tog vil være minimal. Det vil være snakk om noen hundre passasjerer per dag, som er på linje med ei lokal bussrute i en mellomstor norsk by.

Myrseth påpeker at det viktigste er å få godset på bane for å få varene fram både trygt og raskt. Welde mener derimot det er viktigere å ruste opp både Europaveien og fylkesveinettet i Nord-Norge.

Seniorforsker Morten Welde på NTNU.

Seniorforsker ved NTNU, Morten Welde, er kritisk til Nord-Norgebanen.

Foto: Morten Karlsen / NRK

– I en situasjon hvor du vil få aldrende befolkning og reduserte oljeinntekter, syns jeg det er vanskelig å forstå at man kan gå inn for denne typen forfengelighetsprosjekt, sier Welde.

Fiskerinæringa er ikke på banen

Erik Jenssen er journalist i Kyst og Fjord. Han tror ikke fiskerisamfunnene i nord jubler for en jernbane.

– I Vesterålen, Lofoten og Senja, som er fiskerisamfunn som genererer mye gods, så tror jeg ideen om å bruke 100–200 milliarder på et sånt samferdselsprosjekt har dårlig klangbunn, sier han.

Han viser til at de har erfart at de ikke får i pose og sekk, og at et slikt prosjekt vil gå ut over andre ting.

– Her ønsker man større oppmerksomhet rundt rassikring, kjørbare veier og et kortbanenett som ikke koster for mye, sier Jenssen.

Myrseth erkjenner at ikke alle i Nord-Norge har stilt seg bak prosjektet, og at det derfor har vært en lang reise.

– Men jeg mener vi nå er mer samla enn vi noen gang har vært, sier hun.

Ikke overraska

Skjalg Fjellheim er politisk redaktør i Nordlys og har vært aktiv i debatten om Nord-Norgebanen. Han er ikke overraska over at Ap nå ønsker ei utredning av jernbanen inn i transportplanen.

Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys.

Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys.

Foto: Nordlys

– Vi skal huske at Ap har blitt pressa av svært dårlige meningsmålinger i Nord-Norge de siste fem årene. Skulle partiet bli stående aleine som det eneste partiet på rødgrønn side som ikke sier klart ja til Nord-Norgebanen, så tror jeg det kan føre partiet opp i betydelige problemer opp mot valgkampen til høsten, sier han.

Fjellheim opplever at det er en erkjennelse i Ap om at man ikke kan komme utenom Nord-Norgebanen.

– Det er en sterk symbolsak i Nord-Norge, og den har brei oppslutning i hele landsdelen, sier Fjellheim.

– Hjertelig velkommen

Næringspolitisk talsperson i SV, Torgeir Knag Fylkesnes, mener det er gledelig at Ap nå er på banen. Han viser til at SV var det første partiet som tok opp Nord-Norgebanen i denne stortingsperioden.

Torgeir Knag Fylkesnes, nestleder SV, stortingsrepresentant for Troms SV.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

Foto: Dan Henrik Klausen

– Vi tar i all ydmykhet mye av æren for at dette nå ser ut til å bli en realitet. Jeg vil ønske Arbeiderpartiet hjertelig velkommen om bord. Nå er det bare regjeringspartiene som står igjen på perrongen. Dette er et enormt gjennombrudd, sier Fylkesnes.

Han mener at et Nord-Norge uten jernbane vil utvikle seg til en periferi, og at det åpner seg store muligheter for næring og folk om det blir tog til Tromsø.

– Nå starter planlegginga av hvordan banen skal utformes, og ikke minst hvordan sikre at banen ikke svekker beite og samiske næringer – det blir viktig, sier Fylkesnes.

– Symbolpolitikk

– Dette er ren symbolpolitikk. Regjeringa er allerede i gang med ei konseptutredning som skal være ferdig i 2023, sier stortingsrepresentant Helge Orten (H).

Helge Orten, leder for Stortingets transportkomité

Helge Orten (H), stortingsrepresentant og leder for Stortingets transportkomité.

Foto: Olav Juven / NRK

Han mener det er for tidlig å konkludere hvorvidt Nord-Norgebanen skal bli en realitet.

– Den diskusjonen får vi ta når konsekvensutredninga er på plass. Vi trenger bedre beslutningsgrunnlag, sier Orten.

Han får støtte fra sin partikollega i nord, Erlend Svardal Bøe.

Erlend Svardal Bøe

Erlend Svardal Bøe (H).

Foto: Marita Andersen / NRK

– Vi i Troms og Finnmark Høyre støtter utvikling av mer jernbane i nord, men er også opptatt av å se ting i sammenheng. Vi trenger veier, lufthavner, havner og jernbane i Nord-Norge. Derfor støtter vi konseptvalgutredninga, for det vil se infrastruktur i nord i sammenheng, sier Bøe.

Han stiller spørsmål ved om Ap ønsker ei ny utredning av jernbanen, og mener dette i så fall vil forsinke det arbeidet som allerede er satt i gang. I juni skal Nasjonal transportplan opp til vurdering.

– Det blir spennende å se om Ap legger inn konkrete midler i NTP, og hvilke prioriteringer de er villige til å gjøre for å realisere en Nord-Norgebane. Jeg vil si det er litt narrespill for velgerne der de skaper forhåpninger, sier Bøe.

– Ikke fulgt med i timen

Stortingsrepresentant Trine Skei Grande (V) stusser også over forslaget som nå skal vedtas. Hun peker på at Nord-Norgebanen allerede utredes, noe som også er omtalt i Nasjonal Transportplan (NTP).

Trine Skei Grande

Trine Skei Grande (V).

Foto: Azad Razaei / NRK

– Det er bra at de er positive, men de har ikke fulgt med i timen, den utredninga har jo regjeringa allerede satt i gang og er omtalt i NTP, sier Grande til NTB.