Avinor slakter regjeringas regnestykke

– Vi vil aldri betale en halv milliard kroner for Bodø hovedflystasjon, sier Avinor.

Bodø Hovedflystasjon

BODØ HOVEDFLYSTASJON: De samfunnsmessige kostnadene ved å legge ned, må også tas med i betraktningen, mener Avinor.

Foto: Bodø Hovedflystasjon

Konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen, stiller spørsmålstegn ved regjeringas eget regnestykke i kampflysaken, der Bodø eller Ørland kan bli valgt til base for framtidas jagerfly.

Dag Falk-Petersen

Dag Falk-Petersen går ikke god for Forsvarets regnestykke i kampflysaken.

Foto: NRK

Forsvaret vil selge Bodø hovedflyplass for en halv milliard kroner, og bruke pengene til å bygge opp Norges nye kampflybase på Ørland i Sør-Trøndelag.

Men et intervju med Aftenposten avviser Falk-Petersen at hovedflystasjonen i Bodø har noen verdi for dem.

– Vi mener det er helt urimelig å anta at vi skal betale bortimot en halv milliard for dette. Vi har for det første en hevd på bruk allerede. I tillegg er tilstanden på det vi får såpass dårlig, at det vil være helt urimelig å betale et slikt beløp, sier han til Aftenposten.

Feilaktig grunnlag

Forsvarssjef Harald Sunde anbefalte i fjor høst å legge ned Bodø hovedflystasjon, og legge Norges nye kampflybase til Ørland i Sør-Trøndelag.

Argumentasjonen til Sunde gikk på at Ørland ville gi mest forsvar igjen for pengene. I regnestykket har de tatt med en inntekt på 0,5 milliard kroner på salget av hovedflystasjonen, men i dag går Avinor ut og sier at for dem er verdien lik null.

Konsernsjef Dag Falk-Petersen reagerer også på at Forsvaret ikke har beregnet hvor mye det vil koste å rydde opp etter 60 års drift ved Bodø hovedflystasjon.

– Det er et nedfelt prinsipp i samfunnet at forurenser betaler. Det gjelder både i grunnen under basen og i de anleggene som ligger der. Alt som vi skal ta over, må være renset. Det er vi veldig tydelige på. Men her har ikke Forsvaret satt noe tall, sier Falk-Petersen til Aftenposten .

Han mener det er svært viktig at beslutningstakerne, altså politikerne på Stortinget, får avklart økonomien ved det, før man tar stilling til hvilken kampflybasestruktur man ønsker i framtid.

Vil ikke ta side

Dersom Bodø hovedflystasjon blir lagt ned, vil det gi Avinor betydelige ekstrakostnader på å drifte den sivile flytrafikken.

De vil også være nødt til å oppgradere eller bygge ny flystripe, noe som også vil påvirke det samfunnsøkonomiske regnskapet.

F-16 jagerfly

Et F-16 jagerfly tar av fra Bodø. Men Avinor mener prislappen for å legge ned i byen, blir langt høyere enn det Forsvaret antar.

Foto: NRK

Konsernsjef Dag Falk-Petersen, som selv har vært jagerpilot i Bodø, sier han overlater til andre å avgjøre om det blir Bodø, Ørland eller Evenes som skal ha kampflybase.

– Men vi mener det er helt essensielt at alle forhold rundt ny kampflybase er helt klare når man fatter en slik beslutning. For oss er det konsekvenser for Avinor og sivil luftfart som er avgjørende. Etter vårt syn kan jeg ikke se at man på dette tidspunkt har redegjort godt nok, sier Falk-Petersen.

Forsvaret ønsket ikke å kommentere denne saken overfor Aftenposten tirsdag.