Forsvaret i nord svekkes

Terroraksjonene 22.juli kan svekke forsvaret i nord, mener stortingsrepresentant.

Kystvakta

Forsvaret i nord må fortsatt prioriteres høyt, mener Senterpartiet.

Foto: Erik Veigård / Scanpix

Fokuset på beredskap og sikkerhet etter sommerens terror, har ført til at forsvaret i nordområdene ikke prioriteres høyt nok i debatten om framtidas forsvar.

Det mener stortingsrepresentant Irene Lange Nordahl fra Senterpartiet.

– Det vi ser er at etter den 22. juli opplever vi at den nasjonale debatten om sikkerhet og beredskap er endret. Fra å ha fokus på nordområdene, til nå i sterkere grad, å fokusere på sikkerhet i hovedstaden, sier Lange Nordahl.

Forsvarets oppgaver er viktige

Irene Lange Nordahl

FORTSATT FOKUS: – Vi må fortsatt har fokus på sikkerhet og beredskap i nordområdene, sier Irene Lange Nordahl fra Senterpartiet.

Foto: J¯rn Gr¯nlund / J¯rn Gr¯nlund

Irene Lange Nordahl er bekymret. Det enorme fokuset på terroraksjonene 22.juli har skjøvet oppmerksomheten bort fra debatten om et framtidig sterkt forsvar i nord, mener hun.

– Vi mener man må kunne ha evne til både å ha debatt om sikkerhet i hovedstaden, som er en politioppgave, til å holde fokus på Forsvarets oppgaver knyttet til de enorme områdene i nord som er av stor strategisk betydning for Norge som nasjon, sier hun.

Bekymret for framtidens forsvar

Lange Lordahl peker blant annet på at fire av forsvarets helikoptre er flyttet fra Bardufoss til Rygge for å sikre bedre beredskap.Samtidig er hun bekymret for at Nord-Norge kan bli uten fast stasjonerte jagerfly.

I november foreslo forsvarssjefen Ørland i Sør-trøndelag som framtidig kampflybase. Senterpartirepresentanten får støtte fra Ivar Kristiansen i Forsvars- og utenrikskomiteen.

– Lange Nordahl har rett i at den konsentrasjonen vi ser nå har gjort at blikket mot nord er svekket, sier Kristiansen.

Advarer

Lange Nordahl viser til at nordområdene ikke må glemmes.

– Hvor er det de store olje- og gassressursene samt de store mineralressursene befinner seg, jo det er nettopp i nord.

– Da er det viktig at vi minner om dette i den nasjonale debatten og at ikke landet som nasjon tar beslutninger om forsvarets framtidige strukturer, i et modus der man fremdeles er veldig preget av det som skjedde 22. juli, sier hun.