Støtter Bodø som kampflybase

Tromsø kommune støtter Bodø i den videre kampen for hovedflybase for kampfly i Norge. Kommunen går dermed på tvers av fylkeskommunens innstilling, som heller vil ha Evenes som base.

Øyvind Hilmarsen

STØTTER BODØ: Byrådsleder Øyvind Hilmarsen (H).

Foto: Thomas Sørensen

I en høringsuttalelse til forsvarssjefens fagmilitære råd skriver byrådet i Tromsø kommune at Norge bør prioritere en tobaseløsning, men skal det bare være en base bør Bodø velges.

Byrådsleder Øyvind Hilmarsen (H) i Tromsø, sier det er viktig med sterk tilstedeværelse i landsdelen.

– Det er helt klart at det er nødt å være en kampflybase i Nord-Norge. Det er her vi har de største utfordringene i framtida, og det er her de største verdiene for masjonen ligger. Og det er her vi antakelig også vil ha de største utfordringene i forhold til suverenitet, sier han til NRK.no.

Går mot fylkeskommunen

Pia Svendsgaard

- Det er ikke unormalt at to ulike politiske forvaltningsnivå har ulik oppfatning i saker, sier Pia Svendsgaard.

Foto: Knut Eirik Olsen / NRK
Ole Hjartøy

Bodø-ordfører Ole Hjartøy.

Foto: Ola Helness / NRK

Fylkesrådsleder i Troms Pia Svendsgaard (Ap) er ihuga tilhenger av Evenes som kampflybase. Hun sier det er uproblematisk at fylkets største kommune velger en annen strategi.

– Ut fra det demokratiske prinsipp står Tromsø kommune helt fritt til å mene akkurat det de vil. Fylkeskommunen overprøver ikke kommunene i noen saker, sier Svendsgaard.

– Men inntrykket har vært at Troms har stått samlet om Evenes.

– Ja, fylkestinget i Troms har gjort tre-fire vedtak for Evenes. Disse vedtakene er fylkesrådet er bundet opp til.

Hun tror ikke vedtaket i Tromsø vil få noen konsekvenser for den videre behandling av saken.

– Men det er helt umulig å si. Nå skal stortingsbehandlingen starte. Vi har høringsfrist til 6. januar.

Bodø: – Støtten varmer

Bodøordfører Ole Henrik Hjartøy (H) er glad for at Tromsø støtter Bodø i kampen om å bli hovedbase for kampfly. Støtten kommer fram i en høringsuttalelse til forsvarsjefens fagmilitære råd.

Hjartøy sier støtten er viktig langt utover saken om kampfly.

– Det er en viktig symbolsak. Landsdelsutvalget er historie, og at Bodø og Tromsø nå støtter hverandre i nord betyr veldig mye for samarbeidet i landsdelen. Støtten varmer, og er veldig viktig, sier han til NRK.no.

Skal opp i kommunestyret

Byrådet i Tromsø diskuterte saken mandag og gjør i dag innstillingen ferdig til vedtaksmøtet på torsdag. Saken legges også fram for kommunestyret i slutten av denne måneden.

I høringsuttalelsen kommer det fram flere momenter som tilsier fortsatt sterk tilstedeværelse i Nord-Norge. Byrådsleder Øyvind Hilmarsen (H) nevner spesielt kampflybasen i Bodø, kontroll og varslingsstasjonen i Sørreisa og forsvaret i Indre Troms.

Han ber også regjeringen omgjøre vedtaket om salg av Olavsvern.

– Vi ser ikke at den pågående sentraliseringen har grunnlag i faglige militære vurderinger. Valg av base til kampfly har forsvarssjefen satt inn i en økonomisk ramme. Tromsø kommune synes spørsmålet om kampflybase har langt flere dimensjoner enn den ene knyttet til kostnad, sier Hilmarsen.

Økonomi

Det kan ikke være slik at de økonomiske rammebetingelsene er den fremste fagmilitære drivkraften.

Hilmarsen sier det er forsvarssjefens mandat å presentere hva som kan være det beste forsvaret ut fra den politiske viljen som er knyttet til sektoren.

– De politiske myndighetene må ivareta en mer spredt forsvarsstruktur, noe som vil harmonere bedre med regjeringens egen satsing i nord, sier Hilmarsen.

Kommunen fremhever særlig viktigheten av å ha en permanent og innarbeidet struktur i nordområdene. Dette er viktig både for å redusere spenninger i tilfelle uenighet. Å flytte kampfly nordover i en krisesituasjon vil kunne oppleves som en eskalering. En annen grunn som taler for å opprettholde to baser er den økte sikkerheten som ligger i å spre forsvarsstrukturen. Ved militær aggresjon vil en enbaseløsning være svært sårbar.