Hopp til innhold

Rungende nei til stor-Bodø

Søndag sa et overveldende flertall av folket på Værøy og Røst nei til å bli med i storkommunen i Salten med til sammen sju kommuner. I dagens folkeavstemning sier trolig Steigen det samme.

 Arbeid på fiskebruk. Brødr. Andreassen AS Værøy. Sperring av skrei eller lofottorsk. Halene knytes sammen for henging på hjell. Produksjon av tørrfisk. Værøy kommune. Nordland.

90,7 prosent av innbyggerne på Værøy sier nei til å slå seg sammen med Bodø i en rådgivende folkeavstemning i dag. her fra fiskebruket Brødr. Andreassen AS på Værøy.

Foto: Steinar Myhr, Samfoto / Samfoto

– Intensjonsavtalen med Bodø blir ikke noe av. Når vi spør folket, og de svarer nei, må vi forholde oss til det. Samtidig er vi avhengig av å samarbeide med Bodø. Røst kan ikke stå alene, sier ordfører Tor Arne Andreassen på Røst.

Etter flere måneder med forhandlinger inngikk de sju kommunene Røst, Værøy, Steigen, Rødøy, Bodø, Gildeskål og Saltdal en intensjonsavtale om å slå seg sammen.

En ny storkommune med over 62.000 innbyggere kan altså bli opprettet fra 1. januar 2020 etter vedtak i Stortinget.

Nei-bølge

Samtidig ble det bestemt at det skulle holdes en rådgivende folkeavstemningene i seks av kommunene. Saltdal, Rødøy og Gildeskål har allerede sagt nei. Nå har innbyggerne både på Værøy og Røst sagt nei.

77,3 prosent av innbyggerne på Røst sier ja til å være egen kommune i en folkeavstemning i dag. 22 prosent sa ja til å slå seg sammen med Bodø, mens 0,7 prosent stemte blankt. Frammøteprosenten var på 62,8 prosent. 28. juni skal kommunestyret behandle resultatet.

– Vil ikke overkjøre folket

Stor-Salten

Også på Værøy, som har signert intensjonsavtale om sammenslåing med både Bodø og Vest-Lofoten, ble det et klart nei-flertall. Saken skal behandles i kommunestyret 27. juni.

90,7 prosent av innbyggerne på Værøy sier nei til å slå seg sammen med Bodø i en rådgivende folkeavstemning i dag. 6,9 prosent av de frammøtte sier ja til Bodø, mens 0,3 prosent vil slå seg sammen med Lofoten. 2,1 prosent av stemmene var blanke. Frammøteprosenten var på 54,4 prosent.

– Det er en klar og entydig tilbakemelding, og vi kommer til å lytte til folket, sier ordfører Dagfinn Arntsen.

Spent Steigen-ordfører

Steigen-ordfører Asle Schrøder (Sp)

Senterpartiordfører Asle Schrøder tror det blir flertall for at Steigen skal fortsette som egen kommune.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Folk i Steigen går i dag til valglokalene i kommunen for og gi politikerne råd om Steigen skal slås sammen med Bodø eller fortsette som egen kommune. Valglokalene åpner klokken 10.

Senterpartiordfører Asle Schrøder (Sp) tror det blir flertall for at Steigen skal fortsette som egen kommune.

– Likevel tror jeg Steigen blir den kommunen i Salten med flest ja-stemmer. Det blir spennende. Slik det ser ut nå er det like mange forhåndsstemmer som ved et ordinært kommunestyrevalg. Dersom det blir retningsgivende skulle vi havne på over 60 prosent oppslutning.

Har oppdrett og fin natur

Schrøder mener Steigen har noe og tilby Bodø ved en sammenslåing.

– Flott natur og oppdrettsnæring, som Bodø mangler i stor grad.

Den økonomiske situasjonen i kommunen med ett underskudd på nærmere 25 millioner kroner kan føre til at noe av grendeskolene i Steigen står i fare for og bli nedlagt.

Det samme kan skje med deler av helsetilbudet i kommune, mener Fred Eliassen, som er formannskapsrepresentant for Arbeiderpartiet.

Og han tror på en bedre framtid om kommunen slår sammen med Bodø.

– Ingen tror vel at vi kommer til himmelen dersom vi slår oss sammen med Bodø. Men det åpner seg en mulighet for å kjempe videre for de viktige sakene. Og når Fylkesmannen også sier at vi har større mulighet å skyve litt på underskuddene til Bodø med en intensjonsavtale i hånda, ja så lytter mange, sier Eliassen.

De fem valglokalene i Steigen åpner klokken 10 og stenger klokken 18. Resultatet av valget vil bli offentliggjort klokken 21:00 i kveld.