Rektor: – Anbefaler andre skoler å gjøre det samme

Ved Ørnes skole får den beste eleven et gavekort under skoleavslutningen, noe som har provosert mange. – Kanskje handler dette litt om misunnelse og jantelov, svarer rektoren.

Rektor Nelly Enga ved Ørnes skole

Rektor Nelly Enga ved Ørnes ungdomsskole har fått reaksjoner av både positiv og negativ karakter. Her står hun foran scenen hvor prisene ble delt ut.

Foto: Kari Skeie / NRK

Debatten om hvorvidt det er greit å gi gavekort til de to elevene med best karakterer og lavest fravær på Ørnes ungdomsskole i Meløy har rast de siste dagene.

Ørnes ungdomsskole i Meløy

Ørnes ungdomsskole i Meløy.

Foto: Kari Skeie / NRK

Noen foreldre synes ordningen er «forkastelig» og «usmakelig», mens andre fra mer faglig hold synes reaksjonene fra foreldrene rett og slett vitner om umodenhet.

Rektor Nelly Enga har fått mange reaksjoner etter medieoppslagene, både positive og negative. Hun mener fremdeles at dette er en god ordning, og anbefaler andre skoler å gjøre det samme.

– Jeg skjønner at det er vondt for foreldrene når ungene ikke vil gå på skolen eller ikke mestrer det andre barn mestrer. Det har jeg forståelse for.

– Men man glemmer at de sterke elevene ikke er med på å trekke ned de svake. Tvert imot har de en enorm påvirkning på læringsmiljøet i klasserommene, sier Enga.

Viktig egenskap

For rektoren handler den symbolske handlinga under skoleavslutningene blant annet om å støtte opp under lavt fravær. I et land hvor sykefravær er en stor utfordring er dette viktig, mener Enga.

Likevel er det ikke påskjønnelsen til eleven med lavest fravær som har skapt mest debatt, men heller gavekortet til den med høyest karaktersnitt.

– Der er kanskje janteloven litt inne, og misunnelse er en følelse vi alle er kjent med. Samtidig er det mange sterke elever som har kjent på både ekskludering og det å bli kalt en streber. Det synes jeg skolen skal være en klar og tydelig motpol til.

I Meløy, i likhet med mindre andre kommuner, er det stort behov for folk med høy utdanning og kompetanse. Da blir det feil at akademisk talent skal forbigås i stillhet.

Nelly Enga / Rektor

Føler det er urettferdig

Pedagogisk leder Kjersti Gjøviken Nederdal EnSpire skole

Det er ikke FAU som bestemmer hvorvidt ordningen skal fortsette, men utvalget vil ta opp saken ved neste møte til høsten, forteller Kjersti Gjøviken.

Foto: Kari Skeie / NRK

Også nestleder i FAU ved Ørnes skole, Kjersti Gjøviken, har fått en del reaksjoner etter medieoppslagene, og forteller at meningene er svært delte.

– Noen føler det er urettferdig. Det handler nok om at alle foreldre ønsker anerkjennelse for sine barn, og da føler noen at dagens ordning er urettferdig.

Samtidig er ikke livet rettferdig, så da må man kanskje finne en ordning som møter flest mulig, sier Gjøviken.

– Jeg tenker at motivasjonen til å få toppkarakterer ikke ligger i det gavekortet som deles ut på avslutningen. Det er andre ting som er viktigere for motivasjonen på skolen.

Bør gi andre type premier

Elevrådsleder Kim Andersen

Kim Andersen har vært leder for Elevrådet ved skolen det siste året. Han ser begge sider av saken.

Foto: Kari Skeie / NRK

Kim André Andersen har vært elevrådsleder ved skolen det siste året, og mener det hadde vært fint med andre typer premier enn bare for karakterer og fravær.

– Det kan være at man også gir en premie til den som har hatt størst framgang gjennom skoleåret, og til den som har påvirket medelevene sine i mest mulig positiv retning, sier Andersen.

Det er ikke rektoren fremmed for.

Jeg ser at vi kanskje også burde anerkjent elever som for eksempel forbedrer seg, uten å nødvendigvis ende opp med toppkarakter.

Nelly Enga / Rektor