Hopp til innhold

Vil bruke millioner på militær romsatsing på Andøya

Regjeringen bevilger 150 millioner kroner til militær satsing på romfart ved Andøya Spaceport. – En milepæl for landet, sier forsvarsministeren.

Isar launch from Andøya Spaceport pad A. En illustrasjon av en oppskytning fra Andøya Space.

ANDØYA: En illustrasjon av en oppskytning fra Andøya Space. Nå varsler regjeringen 150 millioner kroner til satsing på romfart.

Foto: Andøya Space

I januar 1995 utløste en rakettoppskytning fra Andøya nesten en atomkrig.

Siden den gang har Andøya Space skutt opp en håndfull forskningsraketter i året.

Onsdag offentliggjorde forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) at regjeringen nå ønsker å gå inn med 150 millioner kroner til militær romsatsing på Andøya.

– Det er for å dekke militære behov og styrke sikkerheten ved Andøya Spaceport, sa forsvarsministeren under pressekonferansen på Andøya.

Regjeringen planlegger også å bevilge ytterligere 150 millioner kroner påfølgende år. Politikerne har i dag underskrevet en intensjonsavtale med Andøya Spaceport.

– For landet er dette en milepæl i et helt nødvendig arbeid for å bevare vårt militære behov i romdomenet.

Gram trekker fram at den sikkerhetspolitiske betydningen av romvirksomhet, og det ytre rom, øker.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram og fiskeriminister Bjørnar Skjæran holder pressekonferanse på Andøya.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) holdt pressekonferanse sammen med fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) på Andøya onsdag.

Foto: Frida Brembo / NRK

– Unik beliggenhet

Gram offentliggjorde også under onsdagens pressekonferanse, at regjeringa ønsker å toppe bevilgningen fra revidert nasjonalbudsjett med 310 millioner kroner til blant anna tilpasninger på Andøya flystasjon.

I disse dager pågår bygging av den ny utskytningsbase for satellitter på Andøya.

Her skal det etter planen skytes opp satellitter fra neste år. Da har de en konsesjon på totalt inntil 30 oppskytinger i året.

Pengene til Andøya Spaceport handler blant annet mye om å få satellitter fort opp i bane.

– I en fremtidig sikkerhetspolitisk krise, kan satellitter bli utsatt for sabotasje og militære anslag. Andøya Spaceport vil da bli en viktig strategisk ressurs for både sivil og militær oppskyting av satellitter fra Europa, og et nasjonalt bidrag i alliert romsatsing gjennom Nato.

Statsråden mener Andøyas beliggenhet er unik og meget godt egnet for å skyte opp satellitter i bane som dekker norske områder.

– I sum vil jeg si at med de planene vi har i statsbudsjettet for neste år, at vi fortsetter å forsterke det militære fotavtrykket på Andøya.

Les også Planlegger satellittoppskytning fra Norge: – Vi blir veldig eksponert

Spectrum, forskingsrakett Andøya Space

Kan også bli dronebase

I dag er det ulike droneprosjekter i flere deler av Forsvaret.

Forsvarssjefen har tidligere foreslått å samle alle under ett utviklingsmiljø på Andøya. Forsvaret mangler droner som tåler arktisk klima godt nok, der kan testing og utvikling nord i Nordland bidra.

Kristoffersen har pekt på et behov for å øke dronekapasiteten.

Forsvarssjefen foreslår at både testing og utprøving av nye dronesystemer legges dit.

– Andøya er et godt utgangspunkt. Vi anbefaler at Andøya videreføres som beredskapsbase. Da må det også være drift der. Jeg synes det er lurt å legge et slikt utviklingsmiljø dit, sa forsvarssjefen til NRK.

Les også Budsjettlekkasje fra Vestre: Gir 5 millioner til senter for jordobservasjoner i nord

Næringsminister Jan Christian Vestre.

Satser på overvåkning

Budsjettlekkasjene kommer som perler på snor, bare dager før valget.

Tirsdag avslørte næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) at regjeringa legger 5 millioner kroner på bordet for å etablere et senter for jordobservasjoner i Tromsø.

Det nye senteret skal legge til rette for at offentlige virksomheter og private bedrifter kan effektivisere og utvikle nye tjenester. Med senteret får de tilgang til store datamengdene om jorda og atmosfæren som kommer fra satellitter, fly og droner.

Senteret for jordobservasjoner vil samarbeide tett med Norsk romsenter på Andøya. Om kort tid skal skytes opp nye satellitter derfra som blir sentrale.