Fortsatt ingen løsning etter at muggsopp stengte skolen: – Gruer meg til å se elevene i øynene

Den midlertidige kriseløsningen har hverken dusj eller fungerende ventilasjon. Men skolebarna må være her lenge fordi lokalpolitikerne utsetter å bestemme seg.

Skoleelever i Flakstad kommune

Emma Pitchner og Theodor Åslie er elever på Ramberg skole og går i tiende klasse.

Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

– Dette er en midlertidig skole, og det burde det også være. Det fungerer ganske bra på kort sikt, men lenger kan det ikke bli, sier elevene Theodor Åslie og Emma Pitchner.

De går i tiende klasse i en brakke som del av den midlertidige skolen på Napp i Flakstad i Lofoten.

Kommunens eneste offentlige skole på Ramberg ble i 2019 stengt på grunn av muggsopp, vannlekkasjer og fuktskader.

Som en kriseløsning ble elevene sendt til den nedlagte skolen på Napp.

Her sitter elevene uten dusj og garderobe eller fungerende ventilasjonsanlegg. De har heller ikke skolekjøkken, naturfagsrom eller grupperom.

Arbeidsrommet til de ansatte er både lytt og trangt, og de klarer ikke å «holde meteren» her inne.

– Jeg håper de bare bestemmer seg for noe i dag, sier elev Theodor Åslie.

Gruer seg til å se elevene i øynene

Men slik gikk det altså ikke. I dag bestemte lokalpolitikerne å utsette nok en gang. Elevene og de ansatte bare venne seg til kriseløsninga inntil videre.

Rektor Patrick Glavin er veldig skuffa over at det ikke ble noen avklaring.

Rektor Patrick Glavin på Ramberg skole

– Før jeg søkte jobb her i Flakstad, fant jeg dette på nettet; «Lofotens beste kommune for barn og ungdom» har de som et av fem hovedmål. Da tenkte jeg at her vil jeg jobbe, forteller rektor Patrick Glavin ved Ramberg skole.

Foto: Kai Jæger Kristoffersen

– Jeg gruer meg til å se elevene i øynene i morgen, fortelle at det ikke blir noe og at de bare må vente og se. De er lei av å vente, forteller Glavin.

Han frykter at lærerne kommer å flytte fra kommunen dersom de ikke bestemmer seg for noe snart.

– Jeg må kjempe for å beholde alle de dyktige lærerne vi har nå, tror rektoren.

Napp skole

BRAKKA: Dette er det midlertidige skolebygget på Napp, som er blitt en del av Napp skole.

Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Avviser anbud og skroter forslag

Dermed skroter de rådmannens forslag og avviser anbudet fra Sortland entreprenør som ville bygge ny skole for 145 millioner.

Dette mener kommunestyret blir for dyrt. Å bygge helt ny skole slik forslaget lå ville føre kommunen ut i kraftig gjeld. I stedet sender de saken tilbake til administrasjonen og ber om å utrede en ny modell.

Frøydis Rørtveit Stensvik

Frøydis Rørtveit Stensvik i Asplan Viak.

Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

– I møtet ble det bestemt at man skal se på muligheten for byggemetoder som kan gå raskere. Her har de et mål om ferdigstillelse høsten 2022, sier rådgivende ingeniør Frøydis Rørtveit Stensvik i Asplan Viak.

Dette kommer enten opp på et ordinært kommunestyremøte eller nok et ekstraordinært styremøte.

Rør med mugg

Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) i Nordland stengte Ramberg skole i 2019 på grunn av muggsopp, vannlekkasjer og fuktskader.

Foto: Rita R. Lorentzen
Ramberg skole har måttet stenge fire klasserom etter at kommuneoverlegen og et ekspertteam fant høye verdier av soppspor i luften og muggsopp over hele skolen.

Må tilbake til tegnebrettet

Skolen på Napp er den eneste offentlige i Flakstad. Alternativet er omstridte Guds menighets skole på Vikten. Kommunen er lovpålagt å ha et offentlig tilbud.

– Vi har et enstemmig kommunestyre som mener at det prosjektet vi har jobbet med til nå er for dyrt og at det derfor ble stemt bort, sier Flakstad-ordfører Trond Kroken.

Kroken er enig i at dagens midlertidige løsning ikke er god nok i det lange løp. Samtidig er den avklart for å tilfredsstille de kravene som er, understreker han.

Flakstad-ordfører Trond Kroken.
Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

– Uansett hva vi gjør så har vi ikke noen annen skole. Skolen på Ramberg er revet, så dette er alternativet. Da må vi gjøre det beste ut av det.

Nå skal det derfor tilbake til tegnebrettet.

– Skal vi få dette rimeligere på noen måte så må vi begynne helt på nytt, sier han.

Mangler vedlikehold for 160 mrd. i Norge

Liv Kari Skudal Hansteen er administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening. Hun har oversikt over tilstanden på norske bygg og infrastruktur. Hun sier at skolebyggene over hele landet står i en alvorlig situasjon.

– De fleste kommuner er for dårlige på å vedlikeholde sine bygg. I snitt er omtrent 70 prosent av alle kommunale bygg over 40 år gamle.

Hun forklarer at det totale vedlikeholdsetterslepet er på enorme 160 milliarder kroner. En stor bit av dette er knyttet til skolebyggene.

I Flakstad har den tekniske kvaliteten på bygget blitt dårligere. Ikke bare fordi skolebygget er blitt eldre, men fordi det mangler vedlikehold, ifølge Hansteen.

– Det er veldig alvorlig. Vi snakker ikke bare om milliarder av kroner i verdi på bygninger som forringes, men helsen til de mest sårbare i samfunnet vårt, nemlig barn og unge. I tillegg til alle de viktige lærerne. Byggene kan gjøre oss syke fordi de ikke er godt nok vedlikehold.