Bilder av skole i Lofoten sjokkerer – fire klasserom stengt på grunn av muggsopp

Muggsopp og elendig luftkvalitet har ført til bekymring blant foreldre og skoleledelsen ved Ramberg skole i Lofoten. Kommuneoverlegen har sett seg nødt til å stenge flere klasserom.

Ramberg skole

En av korridorene på Ramberg skole der taket ble fjernet før jul.

Foto: Rita R. Lorentzen

– Det første man legger merke til er at det står bøtter rundt omkring i ganger og klasserom der det drypper fra taket. Vi har koblet ut flere lamper for å unngå kortslutning.

Rektor ved Ramberg skole, Nils Oscar Buskqvist, er oppriktig bekymret over tilstanden på barneskolen som har 90 elever.

Et flatt tak og mange vannlekkasjer har ført til et svært lite hyggelig arbeidsmiljø for både elever og lærere. Situasjonen er så alvorlig at fire klasserom har blitt stengt på grunn av muggsopp.

– Det har blitt verre og verre med årenes løp og det har medført at vi har fått veldig mye muggsopp. Kommuneoverlegen har bestemt at minst fire klasserom måtte stenges av.

Rør med mugg

Ramberg skole har måttet stenge fire klasserom etter at kommuneoverlegen og et ekspertteam fant høye verdier av soppspor i luften og muggsopp over hele skolen.

Foto: Rita R. Lorentzen
Ramberg skole har måttet stenge fire klasserom etter at kommuneoverlegen og et ekspertteam fant høye verdier av soppspor i luften og muggsopp over hele skolen.

– Unntakstilstand

Skolen som ligger i Flakstad kommune ble bygget på 1960-tallet. Bilder som ble tatt nylig viser hvor omfattende vannskadene og muggsopputbredelsen er.

I en fersk tilstandsrapport fra Mycoteam kommer det fram at mange klasserom på skolen har forhøyede verdier av soppspor i luften og det er synlig mugg bak lister og under gulvbelegg.

Nils Oscar Buskqvist

Nils Oscar Buskqvist er rektor ved Ramberg skole.

Foto: Privat

– Denne muggen finnes overalt på skolen. Det er kun noen få rom som ikke har det. Vi har heldigvis ikke så mange elever så vi klarer oss foreløpig. Skulle det derimot vise seg at vi må stenge flere rom, blir det vanskelig å drive skolen, forklarer rektor Buskqvist.

I tillegg til soppspor er det lite eller ingen ventilasjon på skolen, noe som har ført til veldig tung luft. Flere elever og ansatte har klaget på trøtthet og å være ufokusert.

Vil bygge nytt

Ordfører i Flakstad, Hans Fredrik Sørdal, har selv to døtre som går på skolen.

– Jeg får daglige rapporter. Tilstanden er jo mildt sagt elendig og har dessverre vært slik i veldig mange år. Det er ikke spesielt hyggelig, verken som ordfører eller som far.

Han sier det finnes lærere ved skolen som selv gikk der i sin barndom og som også den gang hadde bøtter på gulvet.

– Vi overtok en kommune i 2015 som var skakkjørt økonomisk og som vi har jobbet mye med for å bedre. Nå har vi tatt grep for å løfte standarden ved skolen og innhente kunnskap om forholdene der og veien videre.

Hans Fredrik Sørdal - ordfører i Flakstad

Ordfører i Flakstad, Hans Fredrik Sørdal, har selv to døtre på barneskolen.

Foto: Martin Losvik

Han sier det vil bli fattet et politisk vedtak i april om det skal bygges ny skole eller om bygningen skal restaureres.

– Jeg ser ingen vei utenom å bygge en ny skole.

I mellomtiden kan det bli aktuelt å flytte skolebarna over i midlertidige lokaler.

– Neste uke vil det bli avholdt et formannskapsmøte med komme en redegjørelse i saken. Da vil da være helt avklart om hvilke deler av skolen som kan brukes og om det er forsvarlig med undervisning der, eller om kommunen må skaffe til veie midlertidige lokaler. Da vil det i så fall bli kalt inn til et ekstraordinært kommunestyremøte.