Hopp til innhold

Rådmann går på ny smell - men får støtte fra ordfører

Den korrupsjonssiktede rådmannen i Rana, Sigmund Johnsen, er igjen i kontrollutvalget søkelys. Denne gangen for å ha gitt en toppstilling til en nær venn, som også er korrupsjonssiktet.

Teknisk sjef Bjørn Bech Hansen og rådmann Sigmund Johnsen i Rana

GAV JOBB TIL KORRUPSJONSSIKTET KAMERAT: Teknisk sjef Bjørn Bech-Hanssen ble ansatt uten at stillingen ble lyst ut. Han er en god venn av rådmannen og var med på den mye omtalte Tyrkia-turen de begge ble korrupsjonssiktet for.

Foto: Julija Sapic/NRK

Rådmannen i Rana i Nordland, Sigmund Johnsen, har siden januar vært siktet for grov korrupsjon. Han er fortsatt under etterforskning etter han fikk låne en feriebolig i Tyrkia gratis fra en næringsdrivende i kommunen. Rådmannen fikk også kjøpt en leilighet under takst.

Denne gangen har kontrollutvalget sett nærmere på rådmannens tilsetting av teknisk sjef.

Da Bjørn Bech-Hanssen ble ansatt som teknisk sjef i Rana kommune i 2009, var det uten at stillingen hadde vært lyst ut, skriver RanaBlad.

Var med på Tyrkia-tur

Bech-Hanssen er en god venn av Johnsen og var også med på den mye omtalte Tyrkia-turen, som både Johnsen og Bech-Hanssen nå er korrupsjonssiktet for. Siktelsene går på forholdsvis grov og simpel korrupsjon.

Både sivilombudsmannen og kommunens ansettelsesreglement, slår fast at alle stillinger skal lyses ut, med mindre det foreligger vedtak om noe annet.

Et slikt vedtak skal det foreligge svært gode grunner for, spesielt hvis det er en høyere stilling. Et slikt vedtak var ikke relevant her, mener kontrollutvalget i følge avisa.

Ville gjort det igjen

Bech-Hanssen fikk jobben som teknisk sjef etter at teknisk avdeling, bygningsavdelinga og Mo i Rana bydrift ble slått sammen.

Av de tre tidligere lederne, var det Bech-Hanssen som fikk toppjobben i den nye avdelinga, uten at stillingen ble lyst ut. Dette mener kontrollutvalget er et brudd på kommunens interne etiske regelverk.

Rådmannen mener på sin side at han ikke har gjort noe klanderverdig.

Rådmann i Rana, Sigmund Johnsen

KONTROLLUTVALGET TAR FEIL: Rådmann i Rana, Sigmund Johnsen, mener kontrollutvalget har kommet til feil konklusjon.

Foto: Frank Nygård

– Jeg mener konklusjonen til kontrollutvalget er feil, sier Sigmund Johnsen til Ranablad.

Han peker på et politisk vedtak om nedbemanning og sier det ville vært håpløst å lyse ut en stilling når det allerede fantes tre kvalifiserte personer som var ansatt.

– Noen må svare meg på hvordan det skal være mulig å få ned bemanningen dersom stillinger skal lyses ut.

Sátnejođiheaddji Geir Waage.

ORDFØREREN UENIG MED KONTROLLUTVALGET: Geir Waage sier ansettelsesprosessen har skjedd i full åpenhet.

Foto: NRK

Selv om stillingen heller ikke ble lyst ut internt, er Johnsen trygg på at han fattet en riktig beslutning.

Rådmannen får støtte fra ordføreren

Ordfører i Rana kommune, Geir Waage, er uenig i kontrollutvalgets konklusjon.

– Ansettelsesprosessen har skjedd i full åpenhet. Det ble gjort et politisk vedtak av kommunestyret om å redusere ti stillinger. Samtidig ble tre enheter slått sammen til én og det ble oppdrettet et prosjekt. Vi hadde tre kvalifiserte personer til stillingen som teknisk sjef. Avgjørelsen om å ansette Bjørn Beck-Hanssen, ble gjort i forhandlinger med de ansatte og deres organisasjoner, sier ordføreren til NRK.no.

Waage mener ikke det var snakk om opprettelsen av ny stilling.

– Dette var et tilfelle av overtallighet. Derfor var det ingen ledig stilling. Ansettelsen var et ledd i en omorganiseringsprossess i kommunen.

– Tror du tilliten til kommuneledelsen kan svekkes ved at en toppleder beskytter en annen?

– Jeg oppfatter ikke at jeg beskytter rådmannen. Denne omstillinga er et resultat av kommunestyrets vedtak om å redusere ti stillinger. Derfor sier jeg meg uenig i kontrollutvalgets konklusjon.