Betaler 200.000 kr i oppreisning til sparket rådmann

Rana kommune sparket tidligere rådmann Sigmund Johnsen da han ble anklaget for grov korrupsjon. Nå gir kommunen den frikjente rådmannen oppreisning.

Forsvarer Henrik Boelkhe, Sigmund Johnsen og advokat John Erik Nygaard

Forsvarer Henrik Boelkhe, Sigmund Johnsen og advokat John Erik Nygaard under rettssaken i Rana tingrett, hvor Johnsen ble frikjent for grov korrupsjon.

Foto: Gisle Forland / NRK

Rana kommunestyre vedtok i dag enstemmig rettsforliket mellom tidligere rådmann Sigmund Johnsen og Rana kommune.

Forliket innebærer at Johnsen får 200.000 kroner i erstatning fra Rana kommune for belastningen avskjedssaken har vært for han.

Samtidig trekkes avskjedigelsen av Johnsen, og arbeidsforholdet består ut den opprinnelige åremålsperioden til 23. mars 2015.

Partene er imidlertid enige om at Johnsen ikke gjeninntrer som rådmann, men i stedet får andre oppgaver i Rana kommune.

Kommunens begrunnelse for å si opp Johnsen var sviktende omdømme og manglende tillit etter at han ble anklaget for grov korrupsjon. Rana tingrett frikjente den tidligere rådmannen sommeren 2012.

Fornøyd ordfører

Kai Henriksen

Ordfører Kai Henriksen i Rana kommune er fornøyd med forliket kommunen har inngått med tidligere rådmann Sigmund Johnsen.

Foto: Privat

Ordfører Kai Henriksen er fornøyd med at kommunen nå har blitt enig med Johnsen.

– Jeg er veldig fornøyd. Vi har under lang tid med store belastninger, både for impliserte parter og Rana kommune, jobbet intenst med et mål for øye. Å få en avtale på plass, sier Henriksen til NRK.no.

Partene er altså enige om at Johnsen får oppreisning på 200.000 kroner. Ordføreren synes ikke det er en dyr pris å betale.

– Jeg synes ikke det har vært dyrt. Jeg synes vi har kommet fram til en god omforent avtale, hvor vi i Rana kommune kan få benytte oss av hans kompetanse knyttet til økonomifeltet på en måte som gjør at vi kommer styrket ut av dette.

I rettsforliket heter det at Johnsen kan ta på seg eksterne konsulentoppdrag mens han er ansatt i kommunen.

– Vi har ikke satt noen begrensninger. Det ligger i rettsforliket og teksten som står der at han kan drive konsulentfirmaet sitt for å jobbe det opp, slik at han når han er ferdig med kommunens oppdrag i mars 2015, vil kunne videreføre det på en ordentlig måte.

Kjøpte leilighet og lånte feriehus

Bakgrunnen for saken var at Sigmund Johnsen på ferie i Tyrkia i 2010 bodde gratis i leiligheten til Cafer Karan, som er sentral næringsaktør i Rana.

Senere kjøpte rådmannen en leilighet fra Cafer Karan for 1,7 millioner kroner. Det ble i ettertid påstått at leiligheten hadde en verdi på over to millioner kroner.

I januar 2011 måtte Johnsen forklare seg for kontrollutvalget i kommunen, som konkluderte med at rådmannen hadde brutt kommunens etiske regelverk ved å oppnå personlige fordeler.

Tiltalt for grov korrupsjon

Politiets økoteam på Helgeland startet etterforskning av saken, og 20. januar i 2012 var tiltalen på grov korrupsjon fra statsadvokaten klar.

Statsadvokaten la også ned tiltale mot Cafer Karan, som hadde flere næringsinteresser og løpende avtaler med Rana kommune, hvor Johnsen var rådmann. Blant annet drev Karan Restaurant Babettes, som hadde kommunens skjenkebevilling, og leide lokaler hos kommunen.

Sparket som rådmann – frikjent i retten

Kun få uker før rettssaken startet i juni 2012 ble Johnsen sparket som rådmann av kommunestyret i Rana, med 22 mot 15 stemmer. Kommunens begrunnelse for oppsigelsen var sviktende omdømme og manglende tillit til sin tidligere rådmann.

I retten ba aktor om at de to tiltalte ble dømt til å betale bøter på 200 000 kroner hver under sin prosedyre i Rana tingrett. Han ba også om betinget fengsel.

Men Rana tingrett kunne ikke finne noen bevis for at den tidligere rådmannen var innblandet i noe som hadde med korrupsjon å gjøre.