Professor tror rikingene vil flytte til utlandet i stedet for Bø

Bø kommune senker formuesskatten for å sikre seg rike innbyggere og nye arbeidsplasser. Den kampen tror skatteprofessor de står i fare for å tape.

Hovden i Bø i Vesterålen

Hovden ligger nordøst i Bø kommune, og er et fiskevær som ligger nært de rike fiskefeltene utenfor Vesterålen.

Foto: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet

– Det er et helt uvanlig trekk som nå gjøres og konsekvensene blir spennende å se, sier Ole Gjems-Onstad om skattestuntet i Bø i Vesterålen.

I en ny bok går professoren i skatterett hardt ut mot den formuesskatten og mener den skader Norge og er til hinder mot et norsk forretningseventyr som Spotify eller Tesla.

Men han har også fått med seg grepet de har tatt i Bø. Der planlegger kommunen som den første i landet å senke formuesskatten.

Det gjør den ved å kutte kraftig i den delen av skatten de har styring på. Dermed blir den totale formuesskatten langt lavere der enn det som er vanlig i resten av landet.

Ole Gjems-Onstad

Professor i skatterett ved Handelshøyskolen BI Ole Gjems-Onstad er spent på hvilke konsekvenser Bø kommune sitt kutt i formuesskatt får.

Foto: Pressefoto BI

Tøff konkurranse om milliardærer

Håpet er at det vil bidra til å bremse fraflyttingen gjennom å tiltrekke seg rikinger og nye bedrifter.

Men hvor attraktiv blir Bø når gründere med milliardplaner i magen skal bosette seg og pengene sine?

Gjems-Onstad tror vesterålskommunen står i fare for å tape den kampen mot utlandet.

– Valget vil stå mellom å flytte til Strømstad, Silicon Valley eller andre steder i verden uten formuesskatt eller å flytte til Bø i Vesterålen, hvor du ikke blir kvitt den statlige delen av skatten. Jeg er ikke sikker på at norske kommuner vil vinne for den som reelt sett ønsker å bytte bosted.

Konkurranse mellom kommuner

Dersom alle norske kommuner hadde gjort som Bø, og redusert formuesskatten til 0,2 prosent, ville de samlede inntektene fra denne skatten i 2018 gått ned med vel 9 milliarder.

Det mener Gjems-Onstad er utenkelig og legger til at det har vært en for norm blant norske kommuner å ikke røre formuesskatten.

Han mener likevel det Bø har gjort får politikerne til å klø seg litt ekstra i hodet og bidrar til å skape debatt om formuesskatten.

– Det åpne spørsmålet er hva politikerne vil gjøre dersom de ikke ønsker å oppheve formuesskatten sentralt, når enkelte kommuner begynner denne konkurransen, som i realiteten vil være en konkurranse mellom kommunene.

Sunday Times

Skattestuntet i Bø har fått internasjonal oppmerksomhet, som her i britiske The Sunday Times.

Foto: Skjermdump Sunday Times

Har tatt grep

Ett grep har myndighetene allerede tatt.

Kommuner med inntekter under landsgjennomsnittet, får vanligvis kompensert noe av differansen fra dem som ligger over snittet.

Men fra neste år har regjeringen gått inn for å endre litt på ordningen.

Det skal «motvirke at kommunens reduserte skatteinntekter som følge av lavere skattesatser vil bli kompensert av andre kommuner».

Dermed må Bø kommune øke skatteinntektene på andre områder for å gå i pluss.

Pengekrangel

En annen ting Gjems-Onstad er spent på er hva som faktisk skjer når noen faktisk flytter til Bø av skattemessige årsaker.

Her er det ikke snakk om å bare melde flytting på papiret. I tillegg skal du reelt flytte.

Det kan føre til noe man sjeldent opplever her til lands: Tvistesaker der temaet er hvor folk egentlig bor.

Loven omtaler et bosted der som stedet der en person «regelmessig tar sin døgnhvile».

Skal du kunne benytte deg av det lave skattenivået i Bø, må du bo der minst halve året.

Når virkelig velstående mennesker flytter vil det bli en kontroll fra den kommunen de flytter fra, som jo taper skatteinntekter. Da vil man nok fort lære at vi snakker om reelle flyttinger og ikke papirflyttinger. Det har store konsekvenser for den enkelte, sier Gjems-Onstad.

Venter resultater

Skattekuttet har allerede hatt en viss effekt, for noen har allerede både varslet og meldt flytting til Bø.

Men det gjenstår å se hva det faktisk vil ha å si for kommunen.

Ordfører Sture Pedersen har tidligere sagt at de tror det vil går opp mot to år før de ser det «endelige resultatet».

– Men alt i løpet av de kommende måneder skal vi synliggjøre hva dette har av betydning for kommunen. Vi håper dette vil fungere for Bø, og da er det nærliggende å tro at dette vil fungere også for andre.

Sture Pedersen

Bø-ordfører Sture Pedersen har høye forventninger.

Foto: Øystein Nygård / NRK