Vil ikke si hvor mange fly som skal til Evenes

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Norge skal kjøpe inn 48 nye F-35 kampfly pluss fire treningsfly, bekrefter regjeringen i langtidsplanen for Forsvaret. Flyene skal være stasjonert på Ørland og Evenes.

– Kjøpet av våre nye kampfly er et generasjonsløft for Norge. Vi vil sikre at Norge også i fremtiden skal kunne gripe raskt og effektivt inn ved hendelser over de store land- og havområdene vi rår over, sier forsvarsminister Espen Barth Eide (Ap).

I tillegg til hovedbasen på Ørland, vil det være en fremskutt støtteposisjon på Evenes. Dermed går det mot slutten for den militære flyaktiviteten i Bodø.

Usikkert i Evenes

Regjeringen legger til grunn at det vil koste 60 millioner i investeringer på Evenes, men de vil ikke si hvor mange fly som skal plasseres der, annet enn av 10 prosent av styrkeproduksjonen skal befinne seg på Evenes.

Man kan anta at det dreier seg om mellom 4 og 6 fly.

Forsvarsminister Espen Barth sier minst to fly blir plassert på Evenes, men at det er perioder vil være flere. Han lover også 100 arbeidsplasser.

375 millioner for delt base

Espen Barth Eide

I langtidsplanen la Espen Barth Eide frem forslag av anskaffelse av kampfly, valg av kampflybase, endringer i hæren og endringer i heimvernet.

Foto: PAUL J. RICHARDS / Afp

Det vil koste 75 millioner mer i året å drifte Evenes, kontra bare Ørland. Totalt ender regnestykket på 375 millioner i året for å drifte begge.

Forsvaret skriver ikke i langtidsplanen hva det vil koste å legge ned Bodø, og heller ikke hvor mye det vil koste å rydde opp etter den militære aktiviteten.

Flytter GIL

Samtidig vedtar regjeringa at allerede i 2014 så skal generalinspektøren for luftforsvaret og en del av staben flytte fra Rygge til Bodø, mens resten vil komme etter når kampflybasen i Bodø legges ned. Dette vil koste 350 millioner.

«Et forsvar for vår tid»

I planen, som har fått tittelen «Et forsvar for vår tid», sier regjeringen at investeringskostnaden for de nye flyene er i tråd med anslagene som ble lagt fram for fire år siden.

Levetidskostnaden er beregnet til å være 10 prosent lavere enn beregningene fra 2008. Anskaffelsen av de 52 flyene vil koste 61 milliarder kroner, beregnet i 2011-verdi.

For å spre kostnadene utover en lengre periode, er det aktuelt å bestille de første flyene tidligere.

I klartekst vil det bety at de første treningsflyene kan være på plass i 2015, mens hovedleveringen kan startet to år senere.

Det er også planer for å forlenge anskaffelsesperioden fram til 2023 eller 2024.

Allerede til høsten i år kan Stortinget motta det første beslutningsgrunnlaget for flybestilling. Målet er at hver bestilling skal besluttes i samme år som bestillingen blir gjort.

– Kommer til å koste skjorta

NRK har tidligere fortalt at valget av Ørland på sikt blir dyrere enn Bodø som enebase.

Og Frps Jan Arild Ellingsen i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget tror regninga på å rydde opp og slette sporene etter Bodø Hovedflystasjon kan bli formidable.

– Å sanere Bodø den militære delen av Bodø flystasjon tilbake til et område som ikke er berørt av forsvaret kommer til å koste skjorta. Det har jeg ennå ikke sett noen beregninger på, det kommer til å bli kjempeinteressant, sier han.

Ny Troms-bataljon

Ifølge VG går regjeringen også inn for å opprette en ny Troms-bataljon med sterkt profesjonelt preg, etter modell av Telemark bataljon.

Det er ikke ventet at regjeringen følger forsvarssjef Harald Sundes anbefaling om å kutte Heimevernet fra 45.000 til 30.000 soldater.