Velger Ørland og Evenes som ny kampflybase

Helga Pedersen avslørte på gruppemøtet til Arbeiderpartiet at Bodø vrakes som ny kampflybase, og at valger faller på Ørland og Evenes.

Helga Pedersen og Sverre Myrli.

Arbeiderpartiet forsvarspolitiske talsmann, Sverre Myrli og parlamentaristiske leder Helga Pedersen forteller at Bodø vrakes til kampflybaseby.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Dermed er Bodøs drøm som ny hovedkampflybase knust, samt ikke Stortinget stemmer imot forslaget senere i år.

Seks representanter stemte mot løsningen der Ørland blir hovedbase med en fremskutt base på Evenes.

Bodø får plaster på såret

Arbeiderpartiet forsvarspolitiske talsmann Sverre Myrli, mener det er riktig at Ørland blir ny hovedflybase.

Vi måtte tenke på det sikkerhetspolitiske. Derfor falt valget på Ørland, samtidig som vi ville ha et sted i Norland. Der mener vi Evenes er det beste alternativet, sier Myrli.

Samtidig kom det fram at Generalinspektøren for luftforsvaret sitt hovedkvarter blir flyttet fra Rygge til Bodø.

– Bodø er forsvarshovedstaden i Norge, og det vil fortsatt være en viktig forsvarsby.

Myrli mener mye talte for Ørland som ny hovedkampflybase.

– Ørland har store tilgjengelige arealer både på basen og i luftrommet, som gir handlefrihet for militær virksomhet og gode muligheter for videre utvikling av kampflybasen. Og når vi plasserer en del av kampflyene på Evenes, sikrer vi god tilstedeværelse i nordområdene, sier Sverre Myrli.

Beste forutsetningene

Arbeiderpartiets parlamentariske leder, Helga Pedersen, sier nordområdene har høy prioritet i regjeringen.

– Nordområdene er regjeringens viktigste strategiske satsingsområde, og det vil gjenspeiles godt i denne nye langtidsplanen for Forsvaret, sier hun.

Hun viser blant annet til at Ap vil samle Luftforsvarets kontroll- og varslingstjeneste i Sørreisa i Troms, videreføre eksisterende antall Orion-fly på Andøya i Nordland, flytte Luftforsvarets ledelse til Bodø, og opprettholde Hærens volum i Indre Troms, blant annet ved å videreføre 2. bataljon på Skjold.

– Med vårt vedtak om ny langtidsplan i dag har vi lagt opp til gode rammer og en hensiktsmessig struktur for Forsvaret for perioden 2013-2016. I dagens skiftende sikkerhetsbilde får vi et innsatsforsvar for Norge som kan møte spekteret av utfordringer både hjemme og ute, sier Pedersen.

Det kommer også fram at SV nøler med svaret sitt om hovedkampflybase. Bård Vegar Solhjell sier at SV ikke har tatt noe endelig standpunkt. Dermed er det fortsatt et håp for Bodø.

NRK oppdaterer saken

(NRK/NTB)