Billige løsninger blir dyre på sikt

Arbeiderpartiet velger billige kortsiktige løsninger, men som er dyrest i drift over tid. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av de rapportene som har utredet de ulike kostnadene i forbindelse med Forsvarets langtidsplan.

Joint Strike Fighter (F35)
Foto: JSF.mil

I går bestemte Arbeiderpartiets stortingsgruppe seg for å velge Ørland som hovedbase for Norges nye kampfly, med en permanent framskutt base på Evenes.

Evenes ble av forsvarspolitisk talsmann, Sverre Myrli, omtalt som den billigste løsningen.

Sverre Myrli, leder i Akershus Arbeiderparti

– Hovedbase på Ørland med en mindre base på Evenes er den beste løsningen, mener Sverre Myrli.

Foto: Victoria Wilden / NRK

– Ved å legge hovedbasen for kampflyene til Ørland, i tillegg en mindre base på Evenes, får vi den beste løsningen både sikkerhetspolitisk, operativt og økonomisk, sa Myrli.

Hemmeligholder kostnadene

Forsvarsdepartementet hemmeligholder nå kostnadene ved tobaseløsningen for de nye kampflyene som Arbeiderpartiet og Senterpartiet gikk inn for på onsdag.

Bodø kommune og tillitsvalgte ved Bodø hovedflystasjon etterlyser nå prisen for løsningen med en hovedbase på Ørland og en mindre base på Ørland.

Forsvarsdepartementet sier til NRK at kostnadene først offentliggjøres i langtidsplanen for Forsvaret, som legges fram til påske.

Evenes til 55 millioner

Etablering og kostnader av en framskutt base slik Arbeiderpartiet foreslår er ikke vurdert i tidligere utredninger.

Men en framskutt såkalt QRA-base på Evenes kun for øyeblikkelig oppdrag er i Forsvarsdepartementets utredninger beregnet til å koste 55 millioner kroner i investeringer.

Samtidig er alternativet langt dyrere i drift over tid, enn for eksempel Andøya.

Driftsutgifter med en slik QRA-base på Evenes vil koste nærmere 1.5 milliard kroner over 40 år. Det er 400 millioner mer enn Andøya.

ørland-reklame

De nye kampflyene skal stasjoneres her på Ørland. Likevel er det Bodø som kan vise seg å være billigst på sikt.

Foto: News On Request

Bodø billigst på sikt

Problemet til Andøya er kortsiktige utgifter til støyskjerming som gjør basen dyrere å etablere enn Evenes. Men på lang sikt er altså Andøya rent økonomisk den billigste løsningen.

Også en enebase i Bodø er i de samme utredningene, som NRK tidligere har omtalt, vurdert som rimeligst over tid - til tross for store investeringskostnader - enn Ørland med en framskutt base i nord.

Ville ikke legge ned HV-avdelinger

Ved å opprettholde samtlige av dagens Heimevernsdistrikt påfører Arbeiderpartiet Forsvaret ytterligere økte driftsutgifter i forhold til det som forsvarsjef Harald Sunde foreslo. Sunde ønsker å legge ned fire heimevernsdistrikt, noe som ville ha spart Forsvaret omlag 150 millioner kroner i driftkostnader i et 20-årsperspektiv.

– Mange har kjempet for å beholde disse HV-distriktene, og vi mener avstandene blir for store for å kunne koordinere en god beredskap om vi gjør som forsvarsjefen foreslår, sier Myrli til NRK.no.

Men det vil koste å beholde alle dagens 45.000 HV-soldater i tjeneste.

Gikk mot forsvarssjefens råd

I tillegg ønsker Arbeiderpartiet å flytte Generalinspektøren for luftforsvaret og hans stab fra Rygge til Bodø. Av forsvarsjefen ble dette ansett som for dyrt til å gjennomføre.

Kostnadene ved å flytte Luftforsvarets ledelse er store, og det er derfor ikke tilrådelig med en flytting.

Sitat fra forsvarsjefens fagmilitære råd

Et paradoks er at luftforsvarets ledelse som har gjort seg upopulær i Bodø etter deres forslag om å legge ned kampflybasen der, nå selv blir flyttet dit av regjeringen når basen legges ned.

NRK har vært i kontakt med Forsvaret som ikke ønsket å kommentere vedtakene fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe før regjeringen legger fram det endelige forslaget for Stortinget i slutten av mars.