Hopp til innhold

Politimann dømt til tre års fengsel for grov uaktsom voldtekt

Lagmannsretten skjerpet dommen fra tingretten mot politimannen i Nordland. Nå er han på ny dømt for uaktsom voldtekt.

Den voldtektsdømte politimannen (anonymisert) på jobb før dommen.

Den tiltalte politimannen nektet straffskyld. Nå er mannen dømt i både tingretten og deretter lagmannsretten.

Foto: Frank Nygård / NRK

Det går frem av dommen som ble avsagt i Hålogaland lagmannsrett.

I tillegg er politimannen dømt for tre tilfeller av misbruk av sin stilling for å skaffe seg seksuell omfang med flere kvinner.

Politimannen har jobbet en årrekke som politi i Nordland og har hele tiden nektet straffskyld.

Mannen ble i Helgeland tingrett dømt til to års fengsel, men Spesialenheten for politisaker anket dommen til lagmannsretten.

I begge domstolene la aktoratet ned påstand om ni års fengsel.

Les også Politistudent om påstått voldtekt: – Det er det verste jeg noen gang har opplevd av smerte

Kaja Løhren Borg og Kari-Anne Hille Valla aktorerer saken for Spesialenheten for politisaker.

– Skuffet

Heidi Reinsvang har forsvart den tiltalte i saken.

– Tiltalte er skuffet over å bli domfelt, sier hun til NRK.

– Spesialenhetenes straffepåstand var ni år, men her står vi med en dom på tre års fengsel. Resultatet underbygger at verken tingretten eller lagmannsretten har sett på saken på samme måte som spesialenheten, sier forsvarer Reinsvang.

Politimannen er også dømt til å betale erstatning på henholdsvis 135.000 kroner og 100.000 kroner til to av de fornærmede kvinnene.

Forsvareren sier at de nå skal gå gjennom dommen og vurdere en anke til Høyesterett.

Sjef for Spesialenheten for politisaker, Terje Nybø, skriver i en pressemelding at de nå skal studere dommens premisser for straffeutmålingen nøye.

Les også Politimann dømt til 2 år i fengsel for voldtekt

Den voldtektsdømte politimannen (anonymisert) på jobb før dommen.

To års fengsel i tingretten

I desember 2019 ble mannen siktet for forholdene, og suspendert fra sin stilling.

I januar 2022 gikk saken for Helgeland tingrett, og 30 dager var satt av til forhandlingene.

Politimannen erkjente å ha hatt seksuell omgang med de fornærmede i saken, men hevdet at omgangen var frivillig.

Den første hendelsen skjedde i juli 2019 hvor han bandt en kvinne på hender og føtter. Til tross for at hun sa nei, ba han om å stoppe og forsøkte å sparke ham bort, fortsatte han de seksuelle handlingene på en smertefull måte.

Les også Politimann møter i retten: Skal ha voldtatt to kvinner som var bundet fast

Advokatene Heidi Reisvang og John Christian Elden.

Den andre hendelsen skjedde i månedsskiftet november/desember i 2019 med en annen kvinne.

Også i dette tilfellet ble kvinnen bundet før den seksuelle omgangen begynte. Fornærmede ba han etter hvert om å stanse og slippe henne løs, men tiltalte fortsatte de seksuelle handlingene.

– Situasjonen ved voldtekt vil vanligvis være at fornærmede ikke i det hele tatt ønsket seksuell omgang, mens situasjonen i foreliggende sak er at det var måten den seksuelle omgangen ble gjennomført på, fornærmede ikke samtykket til, skriver lagmannsretten i dommen.

Mannen er også dømt for å ha skaffet seg seksuell omgang med flere kvinner gjennom sin stilling som politi.

Les også Mener politimann må dømmes til 9 år i fengsel for voldtekt

Den voldtektsdømte politimannen (anonymisert) på jobb før dommen.