Hopp til innhold

Voldsdømt barnefar brøt kontaktforbudet fem ganger – ble likevel løslatt

– Jeg fikk en skikkelig klump i magen av denne saken, sier bistandsadvokat.

Kvinnens bistandsadvokat reagerer på at barnefaren ikke ble fengslet.

I julen opplevde nordlandskvinnen at mannen hun har et barn sammen med ble løslatt etter å ha brutt besøksforbudet flere ganger. Advokaten hennes forteller at kvinnen hadde en tøff tid under julen.

Illustrasjon: egil ursin

Det siste året har vært preget av flere saker om vold i nære relasjoner som har endt med drap.

Bare de siste seks månedene er åtte kvinner drept av sin nåværende eller tidligere partner i Norge, ifølge en oversikt fra VG. To av drapene har skjedd i 2024.

Charlotte Marie Ringkjøb er bistandsadvokat for en kvinne som har vært offer for vold i nære relasjoner i Nordland. Hun ønsker å fortelle om situasjonen til kvinnen sett i lys av sakene om partnervold den siste tiden.

Fra 31. oktober til 18. desember i fjor brøt mannen kontaktforbudet mot kvinnen og deres felles sønn fem ganger.

Mannen er tidligere dømt for vold mot kvinnen og for flere brudd på besøksforbud mot henne og sønnen.

Mannen ble pågrepet 20. desember og ble fremstilt for varetekt av politiet.

Les også Anslår tidobling i antall omvendte voldsalarmer

Omvendt voldsalarm

Løslatt

Men et par dager før jul valgte domstolen å ikke varetektsfengsle mannen for bruddene på kontaktforbudet mot kvinnen – selv om tingretten konkluderte med at han trolig vil begå nye brudd om han ble løslatt.

Saken ble anket av politiet, men lagmannsretten var enig med tingretten.

– Slik jeg tolker kjennelsen får siktede tilnærmet rettens godkjenning til at dette ikke er så alvorlig og at han kan fortsette å bryte kontaktforbudet uten at det vil få konkret betydning for han, sier Ringkjøb til NRK.

Charlotte Marie Ringkjøb

Bistandsadvokat Charlotte Marie Ringkjøb.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Advokaten mener saken er spesielt alvorlig med tanke på at det har vært flere drapssaker den siste tiden hvor partnervold har vært bakgrunnen.

– Jeg tenkte på det i løpet av julen, gjentatte ganger. Jeg fikk en skikkelig klump i magen av denne saken. Jeg skjønner ikke at de turte å løslate ham med tanke på hans historikk – og som retten selv skriver i kjennelsen: «foreligger en sterk grad av sannsynlighetsovervekt for at siktede vil begå nye kriminelle handlinger som kan medføre en straff på over seks måneder om han løslates», sier Ringkjøb.

– Hvordan har din klient det nå?

– Det er en veldig trist og vanskelig situasjon for henne. Hun stusser på at retten mener at hennes trygghet, gitt sakens historisk, blir ansett som mindre verdt enn mannens behov for frihet, svarer Ringkjøb.

Les også Politidistrikta fekk 614 millionar – likevel må denne politimeisteren kutte

Politimester i Nordland, Heidi Kløkstad.

Ikke enig

Løslatelsen begrunnes med at fengsling vil være et «uforholdsmessig» inngrep mot mannen og at spesielt ett av bruddene på kontaktforbudet anses av retten å være av mindre alvorlig karakter.

– Etter mitt syn er det ikke noe som er «litt» brudd på besøksforbud. Har du et besøks- eller kontaktforbud, så skal du ikke ta kontakt på noe som helst måte med den personen forbudet er ment å beskytte. Det burde være en enkel regel å overholde, mener Ringkjøb.

Et bilde fra en rettsal.

Mannen ble løslatt fra varetekt av både Lofoten og Salten tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Advokaten skjønner lite av avgjørelsen til domstolen.

– At retten går inn og sier «ja, det er fem brudd på kontaktforbudet, men at de ikke er så alvorlige», det synes jeg er spesielt. Da er store deler av hensynet bak regelen borte – nemlig å skape ro og trygghet for de fornærmede.

– Helt riktig

Mannens advokat Johannes Wegner Mæland sier at han har forståelse for situasjonen til kvinnen, men at det var riktig av domstolen å løslate klienten hans.

Siktedes rettigheter, særlig domstolens plikt til å vurdere forholdsmessigheten av fengsling, er en grunnleggende rettssikkerhetsgaranti i samfunnet.

Johannes Wegner Mæland

Mannens forsvarer Johannes Wegner Mæland mener klienten hans aldri burde vært vurdert for varetekt.

Foto: Ole Jørgen Kostadbråthen / NRK

Mæland mener bruddene på kontaktforbudet var «klart uforholdsmessig» og at politiet aldri burde bedt om varetektsfengsling for mannen.

Han forklarer at bruddene ikke var av alvorlig karakter og at ett av dem skjedde da klienten hans satte kvinnen på kopi i en e-post.

– Siktede satte fornærmede på kopi på en e-post til en offentlig etat hvor han ba om bekreftelse for at tidligere dom ville oppfylles. Det var uheldig og han beklager det, sier Mæland.

NRK har forelagt kritikken fra Ringkjøb for sorenskriver Ingrid Johanne Lillevik i Salten og Lofoten tingrett. Lillevik svarer at de på generelt grunnlag ikke kommenterer enkeltsaker og viser til hva rettsinstansene allerede har konkludert med fra fengslingsmøtene.