Hopp til innhold

NHO Luftfart tror storflyplass i Rana vil kunne bli dyrt for passasjerene

Regjeringen vil bruke milliarder på ny storflyplass i Rana. NHO Luftfart tror det vil kunne gi dyrere billetter og flyekspert mener de andre flyplassene i regionen kan bli lagt ned.

Planlagt storflyplass i Rana

Det ligger til rette for ny storflyplass på Helgeland.

Illustrasjon: Polarsirkelen Lufthavnutvikling

I Rana var det jubel fredag.

Regjeringen går nemlig inn med 1,8 milliarder kroner til ny storflyplass.

Prosjektet prioriteres i første del av Nasjonal Transportplan. Totalt vil flyplassen koste 2,4 milliarder, og det er lagt opp til et lokalt bidrag på 600 millioner.

Men selv om regjeringen mener en storflyplass i Rana vil være positivt, er dette også et betent tema. Ikke alle på Helgeland er like glade.

Peter Talseth, ordfører i Alstahaug for Senterpartiet, er redd dette betyr at flyplassene sør på Helgeland ryker.

– Jeg tror over tid at pengene vil rå, konstaterer han.

Sendte brev

Bekymringen gjorde at 11 ordførere i regionen, deriblant han, i fjor ga et klart uttrykk for at de ikke vil ha flyplassen i det hele tatt.

Peter Talseth

SKEPTISK: Peter Talseth, ordfører i Alstahaug.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

I dag er det flyplass på Sandnessjøen, Mosjøen og Brønnøysund – i tillegg til Mo. Det er de to første ordførere sør på Helgeland er redd for.

Talseth sier i dag at han har ikke noe imot at Rana får en ny lufthavn som erstatter den gamle på Røssvoll.

Det han har problemer med, er at det bygges en som er så stor at det truer de andre flyplassene i regionen.

– Vil dere bruke flyplassen?

– Det tror jeg blir svært lite. Noen kroner spart i billettpris oppveier ikke for den kostnaden som er i tidstap.

Nedleggelse av småflyplasser?

Bekymringen er legitim mener førsteamanuensis og luftfartsekspert Espen Andersen hos Handelshøyskolen BI.

Han mener Norge generelt har for mange flyplasser.

– Skal du ha den 47. flyplassen i Norge, så må du på et tidspunkt legge ned noen.

Espen Andersen intervjues av reportere Helle Fjelldalen og Paal Wergeland på sitt kontor på BI i Nydalen

EKSPERT: Espen Andersen hos Handelshøyskolen BI.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Det går rundt halvannen til to timer å kjøre fra Mosjøen eller Sandnessjøen til Mo i Rana.

– Du kan virkelig ikke forlange egen flyplass om det er halvannen time å kjøre til flyplassen, fortsetter han.

– Så vil de som bor i f.eks. Sandnessjøen kanskje si at det er viktig med lokal flyplass, at værforholdene kan gjøre det vanskelig å komme seg til Rana?

– Du får kjøpe deg en bil med firhjulstrekk. Flyplasser koster vanvittig mye penger å drive. I tillegg begynner det å vil vanskelig å få tak fly som kan fly der.

– Det kommer riktignok modeller som kanskje kan få det til. Men kortbanenettet var noe man bygde på 50- og 60-tallet for å unngå bygge mer jernbane. Det var en god idé den gangen, men er kanskje ikke en så god idé nå lenger.

Dyrere billetter?

Direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart tror på sin side det vil koste mye penger å drifte en storflyplass i Rana samtidig som man skal opprettholde de små lufthavnene for øvrig.

– Lufthavnavgiftene legges ut likt over hele landet, men med en prosentvis reduksjon på en del mindre flyplasser.

Staten krever over seks prosent avkastning av kapitalen, sier han – og peker på det betydelige beløpet staten går inn med.

Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart

PEKER PÅ KOSTNADER: Direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

Foto: Pressebilde / NHO

– I tillegg kommer økte driftskostnader. Alt må normalt dekkes av flyselskapene gjennom høyere luftfartsavgifter, som igjen må dekkes av de reisende gjennom høyere billettpriser.

– Dette er noe vi må se på sammen med Avinor og myndighetene, hvordan man skal håndtere det.

– Men skjønner du ikke behovet for en ny flyplass?

– Ja, vi skjønner godt behovet for en bedre luthavn i regionen. Men som sagt – dette skal betales, og vi ønsker selvsagt ikke at lufthavnutgiftene skal øke som følge av dette.

NRK har spurt Avinor, men de ønsker ikke å si noe utover følgende kommentar fra konsernsjef Abraham Foss:

– Etablering av ny flyplass er en politisk beslutning, og vi tar beslutningen til etterretning. Vi vil jobbe videre for å sikre fremdriften i prosjektet på god og kvalitetssikret måte.

Mener lufthavnene sør på Helgeland vil bestå

Bård Ludvig Thorheim, førstekandidat for Nordland Høyre, forstår bekymringene for at flyplasser sør på Helgeland kan ryke.

Bård Ludvig Thorheim, kommende stortingsrepresentant for Høyre i Nordland

FLYPLASSENE SKAL BESTÅ: Det sier Bård Ludvig Thorheim, førstekandidat for Nordland Høyre.

Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

– Men det er et stortingsflertall som har sagt at kortbanenettet ikke skal endres på. Det ligger fast, sier Thorheim, som lover å jobbe hardt for at det skal forbli slik.

– Vi har sett andre steder at når man får storflyplass i regionen, så har det økt bruken av småflyplasser rundt.

Han peker på et annet moment, nemlig at kortbaneflyplassene er veldig fremtidsrettet for lavutslippsfly. Som kan fly hyppigere og med lavere drivstoffkostnader.

– At de kan bli nærmest som en type intercity-løsning du ser på tog som gjelder for den regionen av småflyplasser. Fremtida ser lys ut for disse flyplassene, når vi ser på morgendagens flytrafikk.

Satser på hele Helgeland

Thorheim er tydelig på at Hauan er en satsing på hele Helgelands-regionen.

– Man må se på mulighetene dette gir, for man har da en inngangsport for industrimiljøene i Sandnessjøen og Mosjøen. Det vil bli lettere å komme seg rundt i hele regionen.

Om billettpris-synspunktet til NHO sier han:

– Jeg registrerer resonnementet. Men jeg tror at dette åpner for mer vekst på Helgeland, at alle flyplassene blir brukt mer. Da vil prisene gå ned når flere bruker de. Dette kan også slå positivt ut.

Også statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) i Samferdselsdepartementet er tydelig på at dagens lufthavnstruktur i området skal opprettholdes.

Ingelin Noresjø

TROR PÅ PROSJEKTET: statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) i Samferdselsdepartementet.

Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Målet er at den nye lufthavna skal supplere flyrutetilbudet i området og skape grunnlag for ny trafikk. Noe av trafikkgrunnlaget vil kunne hentes fra andre lufthavner i området, men dette gjelder også fra lufthavnene i Bodø og Trondheim.

– En ny lufthavn i Mo i Rana vil gi en mer hensiktsmessig innflyging og muligheter for å lande og lette med større fly. Dette vil absolutt kunne legge grunnlaget for et utvidet reisetilbud og utvikling av turisme i regionen. I tillegg vil ny flyplass være viktig for å kunne ta ut potensialet i industrisatsingen på Helgeland.

NRK forklarer

Historien bak ny flyplass i Rana

Historien bak ny flyplass i Rana

Diskusjonen om en felles storflyplass for Helgeland strekker seg helt tilbake til 1990-tallet. I dag er det flyplass ved de tre byene Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen.

Historien bak ny flyplass i Rana

Først var det snakk om en felles storflyplass i Drevjadalen i Vefsn, som geografisk ligger mer eller mindre midt imellom de tre tettstedene.

Historien bak ny flyplass i Rana

Men Avinor skrinla prosjektet da den værmessige tilgjengeligheten og topografien ikke egnet seg for en storflyplass i området.

Historien bak ny flyplass i Rana

Dermed ble prosjektet til Polarsirkelen Lufthavnutvikling ved Hauan, åtte kilometer nordøst fra Mo i Rana, stående igjen blant alternativene.

Historien bak ny flyplass i Rana

I mars 2021 ble det klart at prosjektet er prioritert i første del av Nasjonal Transportplan. Totalt vil flyplassen koste minst 2,8 milliarder. Regjeringen går inn med 2,2 milliarder, mens Rana kommune (450 millioner) og privat næringsliv (150 millioner) skal bidra med 600 millioner kroner.

Les vår dekning av saken her