NRK Meny
Normal

Over halvparten av laksen hører ikke hjemme i denne elva

I 29 norske lakseelver er en av ti fisk nå rømt oppdrettslaks, viser ny rapport. Nå frykter fagfolk at villaksen i disse elvene blir borte dersom ingenting skjer.

Oselva

Andelen rømt oppdrettslaks er høy i hele 29 elver. Størst andel er det i Oselva i Os med nesten 60 prosent.

Foto: (cc) Frode H. Korneliussen / Wikimedia Commons

I den ferske og omfattende rapporten, som er utarbeidet av Havforskningsinstituttet på oppdrag fra Fiskeridirektoratet, er i alt 140 norske lakseelver undersøkt.

Seksjonsleder Tore Vatne i miljøvernavd, Fylkesmannen i Nordland

Seksjonsleder Tore Vatne i miljøvernavdelinga hos fylkesmannen i Nordland er bekymret over funnene.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Den viser at andelen rømt oppdrettslaks er høy i hele 29 elver. Størst andel er det i Oselva i Os med nesten 60 prosent. Deretter følger Elvegårdselva i Bjerkvik og Salangsvassdraget.

Beiarelva

Beiarelva er ett av flere laksevassdrag i landet med en høy andel rømt oppdrettslaks. Funnet fra den ferske rapporten bekymrer fagfolk.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Også i Beiarelva, som er ett av fire nasjonale laksevassdrag i Nordland, er det mye rømt oppdrettslaks. Funnene bekymrer fylkesmannen i Nordland.

– Oppdrettslaksen har andre egenskaper enn beiarlaksen. Jo mer oppdrettslaks som gyter og får avkom, jo mer uttynnet blir beiarlaksen. Vi frykter at det vi kaller villaksbestanden på sikt vil forsvinne med denne utviklingen, sier seksjonsleder Tore Vatne til NRK.

Krever tiltak

Nå krever både han og andre at noe gjøres for å bedre situasjonen i de populære lakseelvene.

Fiskeridirektør Liv Holmefjord

Fiskeridirektør Liv Holmefjord sier den omfattende rapporten er viktig.

– Vi har en del elver med klart vann, og der er det mulig rett og slett å plukke opp den rømte fisken.

– Vi håper dette blir satt i system, helst allerede i år, og at det på den måten går an å få fjernet den rømte fisken før de gyter i vassdragene, legger Vatne til.

Det er første gangen Fiskeridirektoratet har fått inn en så omfattende rapport, som dekker såpass mange vassdrag i Norge.

Fiskeridirektør Liv Holmefjord sier til NRK at oversikten er viktig.

– Den viser at en del elver dessverre har et ganske høyt innslag av rømt fisk, sier hun, og legger til at de nå skal se på aktuelle tiltak:

– Det kan for eksempel være å prøve å ta ut den rømte fisken når den er på vei opp i elvene. Men dette må vi komme tilbake til når vi har studert rapporten nærmere.

– Positiv trend

Are Kvistad

Kommunikasjonsdirektør Are Kvistad i Sjømat Norge, tidligere Fiskeri- og Havbruksnæringas Landsforening, mener rapporten på mange måter er positiv.

Foto: FHL, pressefoto

Kommunikasjonsdirektør Are Kvistad i Sjømat Norge, tidligere Fiskeri- og Havbruksnæringas Landsforening, mener rapporten på mange måter er positiv.

– Av de 140 elvene som er undersøkt, har 85 av de lite eller moderat innslag av rømt fisk. Det bekrefter en tendens vi har sett over år, nemlig at innslag av rømt fisk går ned.

Likevel medgir han at resultatet er nedslående for vassdragene med høyest andel, der innslaget ligger på opp mot 50 prosent.

– Det er altfor høyt, og det må åpenbart settes inn flere tiltak der. Derfor styrker vi blant annet samarbeidet med regjeringen for å ta rømt fisk ut av elvene.

Video c8f9430c-706b-45c5-bdff-8b12e705478e.png

NRK var med på laksetelling i Beiarvassdraget i 2011.