Hopp til innhold

Tareprodusenter vil konkurrere med laksen – vil bli den nye store eksportnæringen

Hvert år produseres 32 millioner tonn tare. Mesteparten kommer fra Asia. Nå kan også Norge bli en tarenasjon.

Hermann Peter Schips, daglig leder i Kelpinor

SUKKERTARE: Hermann Peter Schips, daglig leder i Kelpinor smaker gjerne på produktet de dyrker.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

Regjeringen vil at vi skal spise mer tang- og tare.

Om det skal skje må vi bygge opp næringen. I Nordland satses det stort.

Nærmere bestemt i idylliske omgivelser på Sandhornøy i Gildeskål.

– Nord-Norge har god infrastruktur når det gjelder eksport, så med tog- og båtforbindelser kan vi dyrke og produsere et kjempevolum her oppe, sier Hermann Peter Schips.

Han er daglig leder i tareselskapet Kelpinor. Sammen med tre gamle studievenner fra NTNU skal han redde verden:

– Vi er hundre prosent sikker på at vi er med på redde verden, litt for hver dag, med all den taren vi vil produsere.

Kristoffer Joys Røang,Hermann Peter Schips og Johan Ludvig Holst er tre av 4 grundere i Kelpinor.

Kristoffer Joys Røang, Hermann Peter Schips og Johan Ludvig Holst er tre av 4 gründere i Kelpinor.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Det nye gullet

I det leide lokalet på Sandhornøy har gründerne utviklet en ny dyrkingsteknologi som reduserer kostnadene med inntil 40 prosent.

På den måten vil de bygge opp en storskala industriproduksjon av sukkertare. Første prøveproduksjon er i gang og 17 kilometer tau er allerede i havet.

– Vi ser at tare er det nye gullet – det har til og med gullfarge når du ser på det opp mot lyset. Vi ønsker å gjøre en forskjell, og tareproduksjon er en av de viktigste tingene som kan gjøres, sier en engasjert økonomiansvarlig, Johan Ludvig Holst.

I dag opererer tareselskapet i et område de har fått tildelt gjennom en konsesjon. I fremtiden ønsker de imidlertid å skape et samarbeid med en annen sjømatnæring:

– Når forskningen indikerer at det er en sterk sammenheng med lakseoppdrett kan vi jo se for oss at vi samlokaliserer oss med laksemerder etter hvert.

Taren vokser nemlig godt i områder hvor det også finnes lakseoppdrett på grunn av næringsstoffene som dannes der.

Tarestiklinger i havet

Stiklingene av sukkertaren var 7 millimeter store da de ble satt ut, når de høstes i juni vil de ha de vokst hele 1,5 meter.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Hvert år produseres 32 millioner tonn tare. Mesteparten kommer fra Asia.

Innen 2033 er målet at Norge skal produsere 10 millioner tonn. Kelpinor ønsker å stå i bresjen for dette:

– Vi vil være samlingspunktet for alle kreftene som vil være med å dra lasset.

Kelpinor skal ikke stå for all produksjonen. Men heller danne et slags nettverk av taredyrkere.

Sammen skal de konkurrere med laksen om å bli den nye store eksportnæringen her i landet.

Sukkertare fra Sandhornøy skal redde verden.

Sukkertare fra Sandhornøy skal redde verden.

I tillegg til at infrastrukturen legger godt til rette for en fremtidig eksportnæring, var også kystklimaet viktig da de valgte å etablere seg i Nordland.

– Det kalde arktiske klimaet vil gi veldig gode vekstforhold for taren. Temperatur, rent vann og mye næring blant annet fra oppdrettsnæringa.

Tau med sukkertare

Tau med sukkertare i sjøen utenfor Sandhornøy.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Sliter med å finne bolig

– For at vi skal lykkes med å produsere 10 millioner tonn innen 2033 er vi er helt avhengige av at andre vil være med. Med lokal forankring kan vi løse globale problem som matmangel og klima- og miljøutfordringer, sier Schips.

I dag er de 5 ansatte, men innen året er omme skal de være 10. Og om tre år håper de å være 30 til 50 ansatte.

Problemet nå er å finne bolig til de som de skal ansette, det er ingen ledige boliger på øya. Selv bor de i enkle brakker ved siden av.

– Men hva gjør vel det når man kan redde verden, og har en så artig jobb, sier gründerne nesten i kor.

Kelpinors kontor med brakka der de bor i bakgrunnen

Kelpinors kontor med brakka der de bor i bakgrunnen

Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Behovet er nesten umettelig

Noen andre som har troa på taredyrking er stortingsrepresentant fra Nordland Høyre, Bård Ludvig Thorheim.

– Det spises mer tang og tare enn laks og det sier litt.

Stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim (H) mener myndighetene må være mer åpen med folk om hva de vet om det som skjer i Nord-Norge og hvordan de svarer på det.

Stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim (H).

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Han peker spesielt på det asiatiske markedet, men legger til at etterspørselen fra både det amerikanske og europeiske markedet er i vekst.

– Behovet for tang og tare er nesten umettelig.

Per nå ser ikke Thorheim noen nedsider ved tareoppdrett om har stor tro på at Sandhornøy kan bli et Nav for næringen.

– Det er ungdommen som tenker nytt, ønsker å satse og ser mulighetene i naturressursene vi har i området.

Om næringen skal bli så stor som både Thorheim og Kelpinor ønsker – så hjelper det at tang og tare trolig tas inn i markedsføringen til Norges sjømatråd nå i år.

Et forslag om å inkludere tang og tare i loven for fiskeeksport ligger nemlig inne til behandling på Stortinget.

Les også: Staten vil redde fire nye naturtypar

BFH_formørkninga_tareskogen_sukkertare
BFH_formørkninga_tareskogen_sukkertare

Tang- og tare under sjømatrådets paraply

– Det er bred enighet fra forskere om at det i framtiden må dyrkes mer mat fra havet – og tang- og tare er jo en ressurseffektiv og klimavennlig kilde til næring.

Det sier kommunikasjonsdirektør i Norges sjømatråd, Martin Skaug.

Martin Skaug, mann med brunt hår og skjorte

Martin Skaug i Norges sjømatråd.

Foto: Norges Sjømatråd

Regjeringen har foreslått at tang- og tarenæringen skal inn under Sjømatrådets paraply. Det betyr at næringen vil få tilgang på apparatet av fagavdelinger – samt deres markedsekspertise i form av våre sjømatutsendinger ute i verden.

Det vil ikke bare være godt nytt for næringen selv, men også hele sjømatnorge:

– Det vil bety at vi som sjømatnasjon får flere strenger å spille på ute i markedene. Vi vil kunne få et enda mer rikholdig tilbud av sjømat.

Tang- og tare er en ny næring. Ifølge Skaug vil det derfor ta tid å bygge opp enda mer kunnskap om næringen og dens potensial:

– Det er jo naturlig nok nærmest «fundamentalt» annerledes ved at det ikke er fisk eller skalldyr. Dermed blir det vel også annerledes hvordan vi etter hvert skal arbeidet med dette, men det får vi eventuelt komme tilbake til.

LES OGSÅ:

Les også: Her kan du nærmest plukke pengene rett ut av vannet

FNs spesialrådgiver på bærekraft og sikker mat, Vincent Doumeizel er i ekstase i Nappstraumen.
FNs spesialrådgiver på bærekraft og sikker mat, Vincent Doumeizel er i ekstase i Nappstraumen.

Les også: Staten vil redde fire nye naturtypar

BFH_formørkninga_tareskogen_sukkertare
BFH_formørkninga_tareskogen_sukkertare