Truer med rettssak etter kommunedeling

Det ble bråk da kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland gikk mot rådene om hvor Tysfjord kommune skulle deles. Nå vil de som mener de tapte, ha omkamp.

Tor Asgeir Johansen

I april demonstrerte ordfører i Tysfjord Tor Asgeir Johansen (Ap) sammen med flere av innbyggerne mot statsråden sin avgjørelse om hvor kommunen hans skal deles. Nå vil han gå til søksmål mot staten, dersom ikke vedtaket gjøres om.

Foto: Simon Piera Paulsen / nrk

Det lå an til en fredelig kommunesammenslåing i nordre del av Nordland. Tysfjord skulle deles og bli en del av nye Hamarøy kommune, mens Narvik, Ballangen og resten av Tysfjord skulle bli til nye Narvik kommune. Men da kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) i april bestemte hvor grensa skulle gå, ble det bråk.

I dag kunngjorde Fellesnemda for nye Narvik at de klager til departementet. Ordførerne i Ballangen, Narvik og Tysfjord mener vedtaket må oppheves og at saken behandles på nytt. Om nødvendig vil de går rettens veg.

Geir-Ketil Hansen, Per Kristian Arntzen og Tor Asgeir Johansen

Varaordfører i Narvik Geir-Ketil Hansen, ordfører i Ballangen Per Kristian Arntzen og ordfører i Tysfjord, Tor Asgeir Johansen innkalte i dag til pressekonferanse der de fortalte om klagen.

Foto: Kjell Mikalsen / nrk

– Det lokale folkestyret er satt til side. Den lokale identiteten er blitt trampa på, sa varaordfører i Narvik Geir-Ketil Hansen (SV) på en pressekonferanse på Narvik rådhus i formiddag.

De mener at statsråden har valgt et ytterliggående alternativ hvor grensa tar en ekstra sving og sikrer nye Hamarøy arealer og kraftanlegg. Dette er områder som de mener hører naturlig til nye Narvik.

PowerPoint-presentasjon

Departementet gikk for alternativ D. Fylkesmannen i Nordland anbefalte alternativ B.

Foto: Fylkesmannen i Nordland

Omfattende klage

Klagebrevet som er datert 27. mai, er på over ti sider. Ordførerne mener blant annet at vedtaket lider av saksbehandlingsfeil. De sier også at Stortinget har vedtatt at frivillighet skal være et bærende prinsipp i kommunereformen, men at dette prinsippet er brutt når departementet med sitt vedtak, griper inn i lokale prosesser som har vært fulgt i forbindelse med sammenslåingen.

I en e-post til NRK svarer kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland følgende:

– Jeg er via mediene gjort oppmerksom på at fellesnemnda i nye Narvik har klaget på vårt vedtak om ny grense mellom nye Hamarøy og nye Narvik. Som medlemmene er kjent med er dette ikke et vedtak som kan påklages. Jeg hadde håpet fellesnemnda brukte ressursene sine på å se framover og jobbe for de gode løsningene for innbyggerne sine. Grensen mellom nye Hamarøy og nye Narvik er fastsatt og beslutningen ligger fast. Fellesnemnda vil få svar på henvendelsen etter at departementet har mottatt denne.

  • Les også: Vil få frem at de setter stor pris på den nye kommunegrensen
    Miriam Paulsen

    Grensedragningen i Tysfjord som nå er fastsatt av departementet, har også ført til splid innad i kommunen. I april viste Miriam Paulsen og andre innbyggere på Drag i Tysfjord at de er glade for vedtaket.

    Foto: Simon Piera Paulsen / NRK Sápmi

Ingen klageadgang

Sjøl om klagen er omfattende, er det ikke sikkert den blir behandlet. I brevet anmodes departementet om å se på vedtak på nytt, sjøl om det ikke foreligger en formell klageadgang.

Ordfører i Tysfjord Tor Asgeir Johansen (Ap) håper de blir tatt på alvor.

– Vi mener at dette er det er i strid med det som folk oppfatter er rett. Vi kan ikke sitte å se på dette, derfor klager vi. Vi håper inderlig at vi blir sett.

Fredag besøker kommunal- og regionalminister Monica Mæland Tysfjord kommune.