Hopp til innhold

Nye E6 ble lagt i område med kvikkleire: – Dette advarte vi om for fem år siden

Kommunen hevder Statens vegvesen presset gjennom den nye E6-traséen til tross for advarsler om kvikkleire. Fem år senere snur Vegvesenet.

Vogntog stenger E6 i Svenningdalen i Grane kommune.

Hver vinter står vogntog fast på E6 i Grane i Nordland. Nå har to delstrekninger helt sør i fylket blitt tatt ut av veiprosjektet fordi det mangler penger.

Foto: Hogne Nordnes Svendsgård / NRK

– Vi er jo tilfreds med at vi får en trygg og sikker vei, selv om det har tatt lengre tid og kostet noen ekstra millioner, sier ordfører Bjørn Lamo (Ap).

I 16 år har han vært ordfører i Grane kommune helt sør i Nordland. I disse årene har mye av jobben dreid seg om utbedringen av E6, som går tvers gjennom kommunen.

Den 57 kilometer lange strekninga er notorisk kjent blant bilister som smal, full av flaskehalser, dårlig veistandard og ulykkesbelastet.

– På folkemunne blir den kalt «dødsveien». Enkelte steder heller veien feil vei, og hver gang det er glatt så ligger det trailere på siden av veien, sier ordføreren.

For mer enn ti år siden startet arbeidet med ruste opp og fornye «dødsveien», og etter planen skal en ny E6 gjennom kommunen stå klar om noen år. 2023 er et årstall det har blitt vist til.

Men prosessen har vært lang og tornefull. Torsdag fortalte NRK at en feiladressert konvolutt til Statens vegvesen gjorde at utbyggingen stanset opp.

Fortsatt mangler statlig finansiering for de siste 9,7 kilometerne mot grensa til Trøndelag. Det til tross for at bilister har betalt svindyre bompenger i ett år, uten at de får rettet opp E6 gjennom Grane.

e6_trofors

– Fulgte ikke råd fra kommunen

Grane-ordfører Bjørn Lamo (Ap) er oppgitt over prosessen. Nå er det den 15 kilometer lange traseen forbi kommunesenteret Trofors som skaper hodebry.

Ordfører i Grane Bjørn Ivar Lamo

Ordfører i Grane Bjørn Ivar Lamo (Ap).

Ifølge ordføreren var verken innbyggerne eller politikerne i kommunen noen gang i tvil om hvor den nye traseen burde legges.

– Vi var veldig klar på at Svenningåsen, øst for kommunesenteret, var det beste alternativet. Årsaken er at her er det solid steingrunn, som gjør det lett og rimelig å bygge.

Det ble i debatten i kommunestyret vist til at det var dårlige grunnforhold i Ner-Svenningdalen.

Men da Fylkesmannen godkjente reguleringsplanen for E6 på Helgeland i 2013 hadde Statens vegvesen lagt traseen gjennom nettopp Ner-Svenningdalen.

– Vegvesenet mente det ville bli 100 millioner kroner dyrere å følge kommunens råd, og truet med innsigelse dersom Grane kommune stemte imot, forteller ordføreren.

Behandlingstiden for en innsigelse ville ført til utsettelse av veiprosjektet med minst ett år, ifølge ordføreren.

– Vi så ikke noe poeng i å statuere et prinsipielt eksempel. Vi innså at vi ikke ville vinne fram uansett og fulgte Vegvesenets råd, selv om vi var sterkt uenig.

Fant store mengder kvikkleire

– Som følge av trusselen vedtok kommunestyret med 12 mot fem stemmer å gjøre som Vegvesenet mente var best. Vi var jo interessert i å få ny vei fortest mulig, og ønsket ikke å være et hinder, sier Lamo.

Men så begynte Vegvesenet å undersøke grunnforholdene i Ner-Svenningdalen – som kommunen hevder de hadde påpekt ikke var optimale.

De to forslagene ligger drøye kilometeren fra hverandre, men det er stor høydeforskjell.

Grunnboringen viser at det var store mengder kvikkleire i området Vegvesenet gikk for. Noen steder går kvikkleiren 70 meter ned i bakken.

– Skumle grunnforhold var aldri noe argument

Prosjektleder for utbyggingen av ny E6 på Helgeland, Bård Nyland, er ikke helt med på ordførerens framstilling av saken.

– Årsaken til at vegvesenet sa nei til Svenningåsen var at prislappen ville blitt 100 millioner kroner dyrere. Det var unødvendig, og derfor varslet vi innsigelser dersom kommunen ikke vedtok det østlige alternativet, som er Ner-Svenningdal, sier Nyland.

Skumle grunnforhold var aldri noe argument fra Granes side, ifølge Statens vegvesen.

– Det har aldri fra Grane kommune eller noen andre vært hevdet at man visste noe om grunnforhold. Selv ikke i NVE sin kartlegging eller kartbaser finnes det noen indikasjoner på det, sier Nyland, som legger til at det var næringsinteresser, landbruk og berørte eiendommer som var årsaken til at man ønsket veien lagt til Svenningåsen.

Bård Nyland, prosjektleder E6 Helgeland

Før vi kom inn i bildet fantes det ingen kunnskap om dårlige grunnforhold i Ner-Svenningdal. Det var Statens vegvesen som fant kvikkleire, sier prosjektleder Bård Nyland i Statens vegvesen.

Foto: Frank Nygård

De økte kostnadene med å sikre Ner-Svenningdal mot kvikkleire gjør at vegvesenet nå vil flytte traseen. Det betyr at det blir ny utredning, og en ny, stor prosess starter.

Prosessen gjør at den totale prislappen blir dyrere, innrømmer Statens vegvesen.

– Når vi nå beveger oss bort fra de risikoutsatte områdene i Ner-Svenningdal gjør jo at veien vi nå bygger på sikker grunn blir dyrere.

Nyland ønsker ikke å kommentere kritikken fra Grane-ordføreren, og sier at det er Stortinget som har bestemt hvordan veiprosjektet på Helgeland skal gjennomføres.

– Vi fikk en kommunedelplan vedtatt i 2010 og en reguleringsplan vedtatt i 2013. Det gjorde at man kunne starte en kvalitetsprosess som gjorde at vi kunne fremme en proposisjon for Stortinget i 2015. Den ble vedtatt samme år med en merknad om at Kappskarmo-Brattåsen skulle avvente oppstart på. Det er de spillereglene politikerne og Stortinget har satt, og utover det har jeg ingen kommentar.

Havnet sist i køen – så ble pengesekken tom

Nå har det gått fem år siden prosessen startet. Ordføreren er ikke i tvil om at både tid og penger kunne vært spart dersom Vegvesenet hadde lyttet til kommunen.

– Men det blir nok en bra vei til slutt, selv om det har tatt lengre tid og kostet noen ekstra kroner, sier Bjørn Lamo.

Egentlig var E6-strekningen gjennom Grane det aller første som skulle utbedres i forbindelse med den store opprustningen av E6. Men slik ble det ikke.

Veiutbyggingen startet i stedet lenger nord på Helgeland og der har både veier, bruer og tunneler blitt ferdigstilt i rekordfart – ett år foran skjemaet.

I Grane har de derimot smurt seg med tålmodighet og ventet på at den sørligste delen av veipakken skulle bli utbedret.

– Det er ikke til å legge skjul på at vi føler at Grane er den som blir sittende igjen med svarteper her, sier ordfører Bjørn Ivar Lamo.