Hopp til innhold

Har betalt bompenger i ett år – får ikke rettet opp veien likevel

I ett år har bilister og vogntogsjåfører betalt for å kjøre på E6 gjennom Grane. Søndag kveld ringte veisjefen i Statens vegvesen til ordføreren for å fortelle at han hadde dårlige nyheter.

[ikke bruk som illustrasjonsbilde - oppbrukt]Vogntog sperrer E6 langs Majavatn

Hver vinter står vogntog fast på E6 langs Majavatn. I flere år har innbyggerne trodd at veien snart skulle bli utbedret, men i helga kom kontrabeskjeden.

Foto: Arne Harald Bruem

I fjor ble det satt opp to bompengestasjoner, en nord og en sør for kommunesenteret Trofors i Grane på Helgeland.

Bompengene skulle være kommunens bidrag til den store utbedringen av E6 på Helgeland som pågår.

Derfor har bilister og vogntog siden september i fjor betalt henholdsvis 31 og 76 kroner hver gang de passerer, mens kommunen har garantert for delfinansieringen av veiprosjektet.

Pengene skulle blant annet gå til å utbedre den kanskje aller dårligste delen av E6 gjennom Nordland, nemlig den delen av E6 som går langs Majavatn helt sør i fylket.

– Denne veien er i elendig forfatning, og blir på folkemunne kalt «dødsveien», sier Bjørn-Ivar Lamo, ordfører i Grane.

– Enkelte steder heller veien feil vei, og hver gang det er glatt så ligger det trailere på siden av veien, fortsetter han.

Ordfører Bjørn Ivar Lamo i Grane med kommunevåpenet.

Ordfører Bjørn Ivar Lamo er oppgitt over nyheten om at de sørligste veistrekningene i fylket likevel ikke skal oppgraderes.

Foto: Privat

Egentlig var denne veistrekningen det aller første som skulle utbedres i forbindelse med den store opprustningen av E6. Men slik ble det ikke.

Begynte i nord først

Veiutbyggingen startet i stedet lenger nord på Helgeland og der har både veier, bruer og tunneler blitt ferdigstilt på løpende bånd. Der ligger de til og med foran skjemaet.

I Grane har de derimot smurt seg med tålmodighet og ventet på at den sørligste delen av veipakken skulle bli utbedret.

Men etter at rykter om krisemøter og pengemangel begynte å versere før helga, noe også lokalavisen Helgelendingen omtalte, fikk ordføreren søndag kveld beskjed om at ryktene stemte.

– Veisjefen ringte meg og fortalte at de måtte ta disse to veistrekningene ut av prosjektet. Årsaken var at de hadde nådd kostnadsrammen. Han beklaget seg, men det er jo likevel veldig irriterende.

Lamo sier han opplever at de har strukket seg langt og vært samarbeidsvillig for å få veiprosjektet i havn. Og selv om det er andre strekninger i kommunen som blir utbedret, sier han det oppleves urettferdig å ikke få det de ble lovet for mange år siden.

– Vi sitter igjen med svarteper. Innbyggerne har betalt bompenger, og så får de faktisk ikke den varen de har vært med på å betale for. Selv om vi får noe vei, får vi ikke det bompengestasjonen ble satt opp i henhold til.

Pengemangel

E6 er hovedfartsåren gjennom den sørlige delen av Nordland og bygges nå om for å gjøre den tryggere og bredere.

Bård Nyland, prosjektleder E6 Helgeland

Bård Nyland, prosjektleder for E6 Helgeland sier uforutsette utgifter har gjort at deler av veiprosjektet i Grane må tas ut.

Foto: Frank Nygård

Men ikke alt har gått etter planen og det har gjort at Statens vegvesen har nådd kostnadsrammen tidligere enn ventet.

– I hovedsak er det to grunner til at kostnadsprognosen nå overstiger kostnadsrammen, hvor den ene er at prisene levert av markedet var høyere enn beregnet. Den andre er de dårlige grunnforholdene på strekningen ved nedre Svenningdal, sier avdelingsdirektør Stein Johnny Johansen i Statens vegvesen.

Strekningene som nå blir tatt ut av utbyggingspakken utgjør til sammen cirka 9,7 kilometer lengst sør på strekningen, mot grensa til Nord-Trøndelag.

– Vi synes det er synd å måtte redusere omfanget av prosjektet, men vi har ikke midler til å realisere alt, sier avdelingsdirektør Stein Johnny Johansen i Statens vegvesen.

E6 Majavatn
Ny E6 på Helgeland

Nord på Helgeland går utbyggingen i rasende fart. Her ser vi den nye og gamle brua over Langvassåga på E6 i Rana side om side.

Foto: Jan Fredrik Eliassen/Statens vegvesen