Hopp til innhold

Gir halv milliard til «kjerrevei» på E6: – Veldig etterlengtet

I fjor åpnet nye E6 gjennom Helgeland i Nordland. Men to veistrekninger gjenstod fordi pengene tok slutt. Nå hoster regjeringen opp 520 mill. for å fullføre veien.

Over 8 milliarder kroner er brukt på nye E6 på Helgeland fra grensen til Trøndelag og fram til Saltfjellet. Ei strekning på over 25 mil.

Men selv om europaveien ble åpnet med brask og bram i fjor, var ikke veien helt ferdig.

Fortsatt gjenstod nemlig 10 kilometer svingete og smal vei.

  • E6 Flyum – Lille Majavatn på 5,6 km.
  • E6 Trøndelag grense-Majahaugen på 4,1 km.

Strekningene var opprinnelig inne i veiprosjektet, men ramlet ut da kostnadene oversteg det som var bevilget.

Utbyggingen vil omfatte bygging av ny veg ved siden av dagens E6. Grane-ordfører Ellen Schjølberg (Sp) er glad og lettet over at politikerne har tatt til fornuft.

Ulykkesbelastet veistrekning

– Dette er veldig etterlengtet. På deler av strekningen er det ikke engang midtstripe. Det lå klar reguleringsplan for veistykket allerede i 2008, så det er på høy tid at det kommer penger nå.

Hun forteller om en smal og svingete vei, hvor det har vært flere utforkjøringer og møteulykker. Også dødsulykker.

Vogntog stenger E6 i Svenningdalen i Grane kommune.

Hver vinter står vogntog fast på E6 i Grane i Nordland.

Foto: Hogne Nordnes Svendsgård / NRK

– Det har ligget mange laksetrailere i grøfta her, og mange utrykninger fra brannmannskap vårt. Nå det vi fram til å få oppgradert veien. Og få sammenhengende god veistandard med en fartsgrense på stort sett 90 kilometer, sier hun.

Fornøyd minister

Årsaken til at det nå kommer 520 millioner kroner, skyldes ikke en ekstra bevilgning fra politikerne. Det forklarer samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Det er Statens vegvesen som har fått nye fullmakter til selv å kunne omprioritere penger til veiprosjekter til under en milliard kroner.

Litt forenklet kan vegvesenet nå «låne» litt av de ubrukte pengene for å bygge mindre prosjekt og veger der behovet for bedret trafikksikkerhet og framkommelighet er stort.

Statens vegvesen får slik satt mer penger i arbeid uten at det bevilges mer. Det gir mer veg for pengene og er en mer effektiv bruk av fellesskapets ressurser, sier Nygård.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård står sammen med prosjektleder i Statens vegvesen, Bård Nyland.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård her sammen med prosjektleder i Statens vegvesen, Bård Nyland.

Foto: Frank Nygård / NRK

Veistrekningen som nå skal oppgraderes er ikke bare smal og svingete.

Færre ulykker

Bilister sliter med telehiv, spor og dårlig bæreevne. Det betyr kraftig redusert kjørehastighet, spesielt for tungtransporten.

Utbyggingen skal sikre en effektiv, forutsigbar og sikker transportåre inn til og ut fra Nord-Norge, og internt i Helgelands-regionen, sier statsråden.

Det vil gi redusert antall ulykker på strekningen, redusert kjøretid og lavere utslipp. Derfor er det svært gledelig at de nå endelig blir bygget ut.

Allerede i mars skal anbudet lyses ut. Anleggsstart er satt til våren 2023 og åpning for trafikk høsten 2024.