Ny studie: – Alle olje- og gassreserver nord for Polarsirkelen må bli liggende

En ny studie viser at alle kjente olje- og gassreserver nord for Polarsirkelen må bli liggende, dersom den globale oppvarmingen skal begrenses til to grader.

Fiskebåter på tur til land

FISK ELLER OLJE: I disse dager utlyses den 23. konsesjonsrunden på norsk sokkel, men nå viser en ny studie at alle kjente olje- og gassreserver i nordområdene må bli liggende. Her er fiskebåter på vei til land til Myre i Vesterålen.

Foto: Margaret Hennie Nilsen

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) utlyser i disse dager den 23. konsesjonsrunden på norsk sokkel, men nå viser en ny studie at alle kjente olje- og gassreserver i nordområdene må bli liggende.

Studien er gjort av forskere ved University College of London og publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature, og er utarbeidet av forskere ved University College of London.

Ifølge klimaforskningssenteret Cicero er det første gang forskere har kartlagt hvilke kjente forekomster av fossil energi som må bli i hvor den er dersom vi skal nå togradersmålet.

Leder i Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, Bente Lorentzen, sier at heller ikke mindre felt kan utvinnes.

– Bekrefter det vi har sagt

Bente Kristine Lorentzen, Folkeaksjonen

Leder i Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, Bente Lorentzen, sier at også mindre felt ikke kan utvinnes:

– Dette bekrefter det vi har sagt hele veien, nemlig at Lofoten og Vesterålen har noe å si for klimaspørsmålet. Vi må tak i klimaproblemet nå, og selv mindre funn i verdenssammenheng må bli liggende.

Ifølge rapporten ligger de største olje- og gassfeltene i nord den russiske delen av Barentshavet, og i den sammenhengen er Lofoten og Vesterålen en lillebror.

– Derfor er det desto viktigere at Norge tar de kuttene der vi kan, mener Lorentzen.

Lav oljepris

Hun innser at med utviklingen i oljeprisen det siste halve året er det lite trolig at det blir olje- og gassvirksomhet i nærområdet rundt Lofoten og Vesterålen med det første.

– Oljeprisen gjør at folk som var positive, nå ser at det er andre steder vi burde legge energien for framtidig arbeidskraft.

Hun tror rapporten vil få følger for den framtidige debatten.

– Jeg tror flere forstår at vi er nødt til å til en omstilling av den industrien vi er veldig avhengig av i dag.

100 milliarder fat

Oljeboring i Lofoten og Vesterålen, kart

I hele Arktis, som defineres som nord for Polarsirkelen i studien, utvinnes det i dag over 100 milliarder oljefat. Enn så lenge er feltene utenfor Lofoten og Vesterålen fredet.

Foto: Grafikk: NRK / NRK

I hele Arktis, som defineres som nord for Polarsirkelen i studien, utvinnes det i dag over 100 milliarder oljefat, inkludert flytende naturgass, og over 35 trillioner kubikkmeter gass.

– Vi vet at minst 75 prosent av verdens mest kjente reserver av kull, olje og gass må bli liggende. Mens kull er det klart største problemet, viser denne studien tydelig at det globalt sett ikke er kostnadseffektiv klimapolitikk å ta opp olje- og gassressursene i nordområdene, sier Cicero-forsker Glen Peters.