Hopp til innhold

Nå sier Lofotens mest innbitte nei-kommune ja til olje

Røst sier ja til å utvinne olje og gass i sitt nærområde – men bare dersom kommunen får oljevernbase.

Fjellet Staven på Røst.

RØST: Utsiktene til en oljevernbase på Røst får det nå til å knake i nei-bastionen ytterst i Lofoten.

Foto: Halvard Jakobsen / NRK

I formiddag ble prosjektet Saura presentert på en pressekonfernase i Bodø. Saura-prosjektet er et samabeid mellom kommunene Røst, Bodø og Gildeskål, og målet er å gå sammen om å legge et olje-og gassrør fra Røst til Saura i Gildeskål, hvor det skal bygges en gassterminal.

Men hele prosjektet kan velte dersom ikke Røst får oljevernbasen.

– Jokeren er en aktiv oljevernbase på Røst. Det er det som må til plass for å få dette til, sier ordfører Tor Arne Andreassen (Ap) til NRK.

Røst-ordføreren sier at Saura-prosjektet er en gylden anledning til å ta opp en gammel kjepphest for røstværingene.

Spørsmål om en oljevernbase på Røst er ikke nytt. Vi har i mange år snakket om hvor viktig oljevernberedskap er for Røst. Ikke minst i forhold til oljevirksomheten som foregår sør fos oss. Vi ser også på skipstrafikken som går både på utsiden og innersiden av Røst, som representerer en like stor fare som petroleumsvirksomheten.

Røst innbitt motstander

Tor-Arne Andreassen

Røst-ordfører Tor-Arne Andreassen krever oljevernbase for å snu i oljesaken.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Fire av seks kommuner i Lofoten sier nei til konsekvensutredning av oljevirksomhet. I 2010 var fem av seks kommuner for å konsekvensutrede havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Røst var den gang eneste kommune som var motstander.

I vår har imidlertid både Flakstad, Moskenes og Værøy snudd i spørsmålet. Dermed sier fire av seks kommuner i Lofoten nei.

Men utsiktene til en oljevernbase på Røst får det nå til å knake i nei-bastionen.

Nei-et står fortsatt, og årsaken er fiskeriene som vi på Røst er veldig opptatt av å ta vare på. Men vi er nødt å ha flere bein å stå på, sier Tor Arne Andreassen til NRK.

– Må ha flere bein å stå på

Barlindhaug

Styrelder Johan Petter Barlindhaug i Saura sier det gjenstår en god del arbeid for å få realisert en ny gassterminal i Gildeskål. Her orienterer han om prosjektet på en pressekonferanse i Bodø i dag.

Foto: Einar Breivik / NRK

Trenden på Røst er nedadgående og kommunen har de siste årene mistet mange innbyggere.

Det er vanskelig å skape nye arbeidsplasser. Industrien automatiseres og vi får flere sesongarbeidsplasser. Samtidig forsvinner fiskekvotene ut av Røst og rekrutteringen er lav, sier ordføreren.

Ordføreren er klar over at en ny gassterminal på Saura ikke kan realiseres uten at det blir oljeboring utenfor Røst.

Jeg mener at planene er realistiske. Men vi trenger en skikkelig god plan for hvordan de skal lete etter olje og gass utenfor Røst og hvordan de skal bruke fiskefeltene. Fiske og olje må gå hand i hand i framtida, mener ordføreren.

Andreaasen understreker imidlertid at dersom Saura-prosjektet ikke bli realisert, vil Røst fortsette kampen for en oljevernbase på øya.

Optimisme i Gildeskål

Nordland VI, Nordland 6

HAR TRO PÅ NORDLAND 6: Oljedirektoratet mener områdene sør for Røst kan inneholde drivverdige forekomster av olje og gass.

Foto: Oljedirektoratet

Oljedirektoratet mener Nordland 6 sør for Røst er det mest lovende petroleumsfeltet utenfor kysten av Nordland. Området ble åpnet for petroleumsvirksomhet i 1994 etter at det var gjennomført omfattende miljøundersøkelser.

Havbunnen er svært lik den som finnes på Nornefeltet lengst sør i Nordland.

GIldeskål-ordfører Petter Jørgen Pedersen (Ap) sier nyheten om en mulig olje- og gassterminal i Saura er en gode nyheter.

– Dette er en mulighet for Gildeskål, Bodø, Røst å delta i petroindustrien som har vært et eventyr i resten av kyst-Norge.

Han mener planene er realistiske, til tross for at det råder pessimisme og manglende investeringsvilje på norsk sokkel – i tillegg til manglende oppdrag innenfor den norske verftsindustrien.

Folkemøte

– Absolutt. Internt i kommunen har vi jobbet med Saura i tre år. Først i den senere tid har vi fått etablert et selskap sammen med Bodø.

Nå gjenstår jobben med å skape entusiasme for prosjektet.

– Det er alltid noen som er skeptisk. Nå skal vi gå tilbake til befolkningen og arrangere et folkemøte allerede om ei uke. Her skal vi presentere prosjektet, så får vi se hvor vi ender. Jeg tror 99 prosent av befolkningen er veldig positiv til dette.

2018

Styrelder Johan Petter Barlindhaug i Saura sier det gjenstår en god del arbeid for å få realisert en ny gassterminal i Gildeskål.

– Punkt en er å få gjennomslag lokalt for det vi holder på med. Vi trenger et entydig krav fra denne delen av Nordland om ilandføring. Dernest må regjeringen bruke fullmakten fra Stortinget og starte åpningen som allerede finnes på Nordland VI.

Han ser for seg at den første boringen kan skje i 2018.

– Gjør man et funn der, er det bare å gå i gang med å tilrettelegge for de fasilitetene som området krever. Olja skal til land, og det er veldig få steder som egner seg så godt som Saura. Ifølge Kystverket er dette den aller ebste havnen i området for store skip med farlig last, sier Barlindhaug.