Hopp til innhold

Ny rapport om konsekvenser av turbulens: – Sivil lufttrafikk vil tape mer enn 70 millioner

Forsvarsbygg og Avinor er i dialog for å finne en plassering av den nye hangaren på Evenes lufthavn som ivaretar både militære og sivile interesser. Kommer de ikke i mål, vil det påføre sivil lufttrafikk store økonomiske tap.

Illustrasjon MPA 5fly_ Godkjent
OMSTRIDT HANGAR: Denne uka ble det klart at den omstridte hangaren ikke vil stå klar før i 2023. Forsvarsbygg og Avinor er i dialog for å finne en plassering av hangaren som ivaretar både militære og sivile interesser

De nye maritime overvåkingsflyene P-8 skal ha base på Evenes. Bildet illustrerer den nye hangaren til disse flyene.

Foto: Forsvarsbygg

Det er bare drøye to år til Forsvaret skal ta i bruk Evenes flystasjon. Det skal investeres for mer enn fire milliarder kroner, men en ny hangar skaper hodebry og konflikt mellom Forsvaret og de som skal drive sivil trafikk ved flyplassen.

Militær hangar forsinker fly

Det er et omfattende arbeid som skal gjennomføres før Forsvaret kan ta i bruk Evenes. Fra 1. januar 2022 skal basen være operativ, men fortsatt er det hindringer som ikke er løst.

P-8 Poseidon fra US Navy på Andøya flystasjon.

P-8 Poseidon maritime patruljefly skal stasjoneres på Evenes.

Foto: Daniel Kalinikov / Forsvaret / Daniel Kalinikov

I tillegg til forsvarets F35 jagerfly, skal også de nye maritime patruljeflyene stasjoneres på Evenes. Den såkalte MPA-hangaren til overvåkningsflyene er tegna inn på basen, men beliggenheta gir store utfordringer for den sivile flytrafikken.

Hangarens plassering skaper nemlig turbulens for fly som lander fra sør. Sivile fly må dermed fly rundt og lande fra nord. Det tar lengre tid, og tid er penger.

Taper mer enn 70 millioner kroner

På oppdrag fra Forsvarsdepartementet har Atkins Norge AS laget en rapport om konsekvenser av turbulens fra planlagt hangar for maritime patruljefly på Evenes.

I rapporten kommer det frem at hindringer ved innflyging fra sør påfører reisende og flyselskapene ekstra kostnader i form av tapt tid.

I løpet av ett år skjer 4.820 av landingene og avgangene fra sør, og det er flere av disse som kan bli påvirket av turbulens.

I rapporten regnes det over en tidshorisont på 50 år, og beregningene viser at passasjerer og flyselskap i den perioden taper 71 millioner kroner som følge av at innflyging må endres fra sør til nord.

Krever flytting av hangar

Både flyselskap og Avinor har uttalt at de ikke aksepterer den planlagte plasseringa av hangaren, nettopp på grunn av de problemene som den skaper.

– Ekstra turbulens forårsaker også økt risiko. Det er ikke noe vi er særlig positive til, sa Informasjonssjef i Widerøe, Catharina Solli til NRK tidligere i høst.

SAS uttalte til Bladet Vesterålen denne uka at turbulens nær bakken representerer et reelt problem.

Videre sier kommunikasjonssjef Knut-Morten Johansen at SAS er negative til at kostnadene dyttes over på flyselskapene.

Men problemet med turbulens kan løses, ifølge rapporten. Men det haster med å få en endelig avgjørelse for plassering av hangaren for de nye overvåkningsflyene.

Ser på alternative løsninger

Evenes lufthavn - skisser

Skissen øverst viser den opprinnelige plasseringen av det nye hangarbygget. På skissen under har Forsvarsbygg rotert hangaren slik at kortsidene er vendt mot den retningen vindens oftest blåser.

Foto: Forsvarsbygg

I dagens planer er hangaren tegna inn parallelt med rullebanen.

Ifølge rapporten presenterer Forsvarsbygg en løsning. For å redusere turbulensen kan hangaren flyttes noe lenger sør og dreies i den dominerende vindretningen fra sør-vest.

Ved å skråstille den vekk fra rullebanen, vil utfordringene med turbulens kunne reduseres betydelig, og de økonomiske tapene for flyselskap og passasjerer vil reduseres med 42 millioner kroner.

Forsvarsdepartementet bekrefter overfor NRK at det haster med å få tatt en endelig avgjørelse.

NRK har lagt frem rapportens alternative løsningene av plassering av hangaren overfor Avinor. Men de vil ikke kommentere om dette er tilfredsstillende sett fra deres ståsted.

Gurli Høeg Ulverud, kommunikasjonssjef Avinor

Forsvarsbygg og Avinor er i dialog for å finne en plassering av hangaren som ivaretar både militære og sivile interesser, opplyser kommunikasjonssjef i Avinor, Gurli Høeg Ulverud.

Foto: Tommy Normann

Kommunikasjonssjef i Avinor, Gurli Høeg Ulverud, skriver følgende i en epost:

«Vi tar rapporten til etterretning, og fortsetter arbeidet vi har sammen med Forsvarsbygg med å finne best mulig alternativ for alle parter»

Også Forsvarsdepartementet er tilbakeholden i denne saka. Men skriver dette:

«Det arbeides med å finne en plassering for MPA (maritime overvåkningsfly, red.anm.) som ikke skaper for mye turbulens ved landinger fra sør. Forsvaret og Avinor er i dialog for å finne en plassering av hangaren som ivaretar både militære og sivile interesser. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når vi har noe mer konkret.»

Dyrere og kamp mot klokka

Det er bare drøye to år til basen skal tas i bruk. Forsvarsdepartementet opplyser at det er en kamp mot klokka.

En eventuell flytting av hangaren vil få konsekvenser, viser rapporten

Det vil koste 186 millioner kroner ekstra å flytte den. Men det vil også forskyve ferdigstillelsen av basen med opptil seks måneder.

Forsvarsdepartementet kan ikke per i dag si når det blir tatt en avgjørelse om flytting av hangaren eller ikke.

Harstad/Narvik lufthavn Evenes sett fra luften

Forsvarsdepartementet har gjennomgått rapporten og det arbeides nå med å finne en plassering for MPA som ikke skaper for mye turbulens ved landinger fra sør.

Foto: Sigurd Steinum / NRK