Widerøe om hangarplassering på Evenes: Setter flysikkerheten i fare

Widerøe frykter økt turbulens og problemer med å lande på Evenes hvis Forsvaret ikke endrer plasseringen av en fremtidig hangar.

Illustrasjon MPA 5fly_ Godkjent

SKISSE: De nye maritime overvåkingsflyene P-8 Poseidon skal ha sin hovedbase på Evenes. Bildet illustrerer hangaren til disse flyene.

Foto: Forsvarsbygg

Evenes lufthavn skal om få år huse både norske jagerfly og de maritime overvåkingsflyene. I tillegg skal Widerøe, Norwegian og SAS fortsette å fly passasjerer til og fra flyplassen.

Men kombinasjonen av militær og sivil flytrafikk er problematisk.

Mandag kommer forsvarsminister Frank-Bakke Jensen (H) til Evenes for å legge grunnsteinen for det første F35-bygget.

Men når det gjelder hvor overvåkingsflyene skal plasseres, er ting langt fra avklart.

Hovedproblemet er hvor hangaren til flyene skal bygges.

Senest i mai sendte Avinor, som er ansvarlig for å drive flyplassen, et brev til Forsvarsbygg. Her går det klart fram at de ikke aksepterer plasseringen av hangaren til de maritime overvåkingsflyene.

Ifølge Avinor vil hangaren føre til begrensninger for sivil og militær trafikk i 50 år framover.

Nå sier også Widerøe klart fra om at hangaren ikke kan plasseres der den er tenkt.

– Denne plasseringen øker risikoen ved innflygingene våre. Det er vi lite positive til. Dette handler absolutt om sikkerhet, sier informasjonssjef Catharina Solli i Widerøe.

Catharina Solli

Informasjonssjef i Widerøe, Catharina Solli sier Forsvaret sin planlagte hangar for overvåkingsfly på Evenes, kan føre til økt turbulens og påføre flyselskapene ekstrakostnader.

Foto: Einar Aslaksen / Einar Aslaksen

– Vil bli ubehagelig for passasjerene

Ifølge Solli vil hangaren fører til økt turbulens på en av de vanlige innflygingsrutene til Evenes.

– Ekstra turbulens forårsaker også økt risiko. Det er ikke noe vi er særlig positive til.

– Å slutte å fly på Evenes er det ikke snakk om. Vi vil kunne lande, men det vil bli ubehagelig for passasjerene med ekstra turbulens. Dette har også med sikkerheten å gjøre. Det tar vi ytterst alvorlig.

Widerøe har meldt bekymringen sin til Avinor. Solli sier vurderingen deres er gjort på bakgrunn av analyser av hvordan hangaren påvirker vindretningen.

Også Norwegian er skeptisk.

– Vi forventer at hangaren bygges på en slik måte at den ikke påvirker sivil luftfart på Evenes, skriver informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i en e-post til NRK.

SAS har ikke svart på NRKs henvendelse.

P-8 Poseidon fra US Navy på Andøya flystasjon.

P-8 Poseidon (i forgrunnen) skal overta for dagens P-3 Orion med å overvåke havområdene i nord. De nye flyene skal etter planen operere fra Evenes sommeren 2022. Evenes skal være hovedbasen for de maritime overvåkingsflyene etter at Andøya flystasjon legges ned. Bildet er fra en markering ved Andøya flystasjon i 2017.

Foto: Daniel Kalinikov / Forsvaret / Daniel Kalinikov

Eksterne konsulenter går gjennom plassering

Plasseringen av hangaren vurderes nå av eksterne konsulenter. Deres svar er venta i løpet av september. Hva de kommer fram til vil få betydning for vegen videre, opplyser Forsvarsdepartementet til NRK.

Ifølge departementet finnes det alternativer til hvor hangaren kan bygges. I 2018 konkluderte Forsvarsdepartementet med at fire alternativer kunne vurderes videre.

Etter planen skal byggingen av hangaren starte opp mot slutten av året.

I mai sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til NRK at de vil finne løsninger der behovene både fra de militære og sivile blir imøtekommet.

– Det er igangsatt et arbeid for å finne en best mulig løsning på turbulensproblematikken gjennom justering av hangarens plassering og byggets retning i forhold til vindretning, sa Bakke-Jensen.

Frank Bakke-Jensen

Mandag kommer forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til Evenes for å legge ned grunnsteinen for det første F-35 bygget på nye Evenes flystasjon. Han skal også orienteres om planene for de maritime overvåkingsflyene, som skal ha sin hovedbase på Evenes.

Foto: NILS MEHREN/NRK

Solli i Widerøe er krystallklar på at hangaren må plasseres et annet sted.

– Vi forventer og håper at de lytter til innspillene fra oss og andre flyselskap. For passasjerene kan det bli en mer ubehagelig flygning med økt turbulens. Med endret innflyging kan det også bli forsinkelser. Våre fly har opptil 22-23 turer på ett og samme fly i løpet av dagen. Hvis det blir forsinkelser på en lufthavn, lager det ringvirkninger utover dagen, sier hun.