Hopp til innhold

Svenskene starter utbedring på «Nordens Suez-kanal» i 2026

På norsk side er det fortsatt uklart når utbyggingen av Ofotbanen starter. Nå har den svenske regjeringen bestemt at arbeidet på svensk side starter allerede i 2026, forteller Sveriges samferdselsminister til NRK.

Den svenske havarikommisjonen er på plass for å undersøke hvorfor et malmtog sporet av på nytt ved Vassijaure stasjon på Ofotbanen/malmbanan.

TO TOGAVSPORINGER PÅ TRE MÅNEDER: To dramatiske togavsporinger har gjort at Norges mest trafikkerte jernbane har vært ute av drift det meste av 2024.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Mens Norges travleste togstrekning må vente mange år på dobbeltspor, slapp regjeringen torsdag nyheten om at de vil bygge dobbeltspor til en prislapp på 23 milliarder mellom Råde og Fredrikstad.

Det vekker undring i nord.

Det bor kanskje mange folk på Østlandet, men det trumfer likevel ikke den strategiske betydningen Ofotbanen har, sier regiondirektør Hans Christian Kaurin Hansson i NHO Nordland.

Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Marianne Dobak Kvensjø (H), er enda tydeligere.

– Dette er feil prioritering, sier hun til NRK.

– Det er flott at man velger å prioritere jernbane, men jeg tenker at både Nordlandsbanen og Ofotbanen bør komme i første rekke. Både med tanke på verdiskapningen og betydningen for reiseliv og næringsliv. Men også med tanke på beredskap og sikkerhet, særlig gjelder det Ofotbanen.

Godstog, CargoNet

Årlig fraktes det rundt 200.000 tonn sjømat på denne jernbanestrekningen. Togavsporingene på Ofotbanen i vinter har kostet sjømatnæringen 2 milliarder kroner.

Foto: Vy

Ofotbanen fra Narvik til svenskegrensen utgjør kun én prosent av jernbanenettet i Norge, men frakter over 60 prosent av godsmengden i tonn.

Det svenske gruveselskapet LKAB kjører vanligvis ti daglige tog fullastet med jernmalm med Ofotbanen, som er den viktigste forsyningslinjen for å produsere stål i Europa.

I løpet av et år blir det fraktet fisk for 25 milliarder kroner over Ofotbanen, og over halvparten av alle dagligvarer til Nord-Norge fra Narvik og nordover går gjennom den viktige transportåren.

Ofotbanen kalles derfor for Nordens Suez-kanal. Og det er ikke uten grunn, ifølge NHO.

– Banen har stor betydning for transport av sjømat, mineraler, dagligvarer og post. Den er veien inn og ut av Arktis, sier regiondirektøren.

Stengt i 65 dager

Ofotbanen har vært stengt i to perioder siden midten av desember, som følge av to dramatiske togavsporinger på svensk side.

I 65 dager var det ikke vært mulig å frakte jernmalmen fra Kiruna i Nord-Sverige til Narvik, hvor malmen fraktes ut i verden med skip.

Med dobbeltspor kunne problemene vært unngått, lyder et unisont krav fra nord.

Men det vil ikke regjeringen være med på. Ikke nå i hvert fall.

Les også Her ligger jernmalm for 5 milliarder kroner i en dunge

LKAB i Kiruna

Regjeringen sier nei

Fredag før påske skal Nasjonal transportplan for 2025–2036 legges fram.

Under et besøk i Nordland siste uke lettet samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) litt på sløret.

TO AVSPORINGER: Malmbanen, eller Ofotbanen som den heter på norsk side, er en av Nord-Norges og Nord-Sveriges viktigste transportårer. Hver dag fraktes det tonnevis med malm fra Kiruna til Narvik, der malmen sendes ut til verden med skip.

På en pressekonferanse sa han at regjeringen vil legge til rette for at det bygges opp til to eller tre nye krysningsspor på den fire mil lange togstrekningen mellom Narvik og Riksgrensen.

Men foreløpig er det ikke klart om når det settes av 2 milliarder kroner, som en slik utbedring vil koste.

Les også NTP-lekkasje: Regjeringen vil forbedre Norges travleste jernbane etter flere avsporinger

Den svenske havarikommisjonen er på plass for å undersøke hvorfor et malmtog sporet av på nytt ved Vassijaure stasjon på Ofotbanen/malmbanan.

Svenskene følger etter

Mens den norske samferdselsministeren så langt ikke har vært konkret om når man kan stikke spaden i jorda, er hans svenske kollega hakket mer tydelig.

Sweden's Minister for Infrastructure and Housing Andreas Carlson,

– LKAB og gruveindustrien er viktig for den svenske staten. Men en robust infrastruktur i nord er avgjørende for å kunne gjennomføre industrielle grønne omstillinger i Nord-Sverige, sier den svenske samferdsels- og boligministeren, Andreas Carlson.

Foto: Claudio Bresciani / AP

Til NRK opplyser den svenske samferdsels- og boligministeren, Andreas Carlson, at utbedringen på svensk side starter allerede i 2026.

En oppgradering av Malmbanen lå opprinnelig inne i planene til det svenske Trafikverket for 2028 til 2033.

– Vi har gitt Trafikverket i oppgave å levere forslag til ulike løsninger, blant annet for et dobbeltspor på strekningen Luleå-Boden, sier Carlson.

Og legger til:

Det nye funnet ligger i nærheten av jerngruva der Kiruna allerede driver utvinning. Selskapet venter å kunne begynne utvinning om ti-femten år.

Godstrafikken mellom Oslo og Narvik utgjør 100 000 konteinere årlig, dagligvarer nordover og sjømat sørover.

Foto: Jonas Ekströmer/TT / NTB

Mellom Kiruna og grensen til Norge skal det bygges flere krysningsspor, mens eksisterende møtestasjoner skal forlenges, som vil øke kapasiteten betraktelig, ifølge Carlson.

Og det er ingen tvil hvorfor svenskene nå girer opp i nord.

Les også Forsker om mulig sabotasje på Ofotbanen: – Et målrettet signal for å avskrekke oss

Togavsporing i Vassijaure stasjon. LKAB

– Sveriges Nato-medlemskap kommer til å stille store krav til svensk infrastruktur. Det svenske forsvaret har allerede pekt på viktigheten av å styrke den øst-vestforbindelsen mot norske havner, som Narvik og Trondheim.

NHO: – Haster med dobbeltspor

Også Narvik-ordfører Rune Edvardsen (Ap) skulle helst sett at togmilliardene til Østfoldbanen heller ble brukt i nord.

– Hadde banen ligget sør for Trondheim, så hadde det vært dobbeltspor. Ofotbanen erstatter 20.000 trailere mellom Narvik og Oslo i året. Derfor håper jeg det kommer noe mer konkret i NTP-en som kommer neste fredag.

Regiondirektør Hans Christian Kaurin Hansson i NHO Nordland går enda lenger.

Vi forventet at Norges regjering her i Norge tar ansvar for jernbanestrekning som er så viktig, sier han.

Hans Christian Kaurin Hansson i NHO.

– Ofotbanen er en av Norges mest kritiske jernbanestrekninger. Banen er avgjørende for eksport, økonomisk vekst, bosetting og nasjonal sikkerhet, sier Hans C. Kaurin Hansson i NHO.

Foto: Lars Fredrik Martinussen

Vi hører at det skal komme nye krysningsspor, men det er ikke nok. Dersom vi skal
fortsette å både sikre arbeidsplasser og også forsvarsevne, må vi ha dobbeltspor.

Samferdselsministeren har tidligere sagt at det ikke er nødvendig med dobbeltspor nå. Det er ikke NHO-sjefen i Nordland enig i.

Det vi trenger på Ofotbanen da, det er helt åpenbart dobbeltspor.

Han sier at det ikke finnes alternativer for Ofotbanen, og at den er essensiell for befolkningen, næringslivet og landets sikkerhet.

– En halvveis utbygging er uakseptabel, dobbeltspor hele veien er løsningen.

Video Ofotbanen

NRK Nordland har filmet Ofotbanen fra start til mål fra helikopter.