Netthetser beklager til drapstruet ordfører: – Var ment som en fleip

NRK har kontaktet en av de som kom med trusler og hets mot ordføreren fra Flakstad. – Det er ikke bokstavelig ment, men man kan jo bli irritert over hvordan politikerne holder på.

Hans Fredrik Sørdal

Flakstad-ordfører Hans Fredrik Sørdal (Ap) mottok drapstrusler etter at 92 år gamle Lilly Johansen ikke fikk bo på sykehjemmet i kommunen i jula.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK/Facebook

«Mener slike forvirra ledere burde holdes under vann til det ikke bobler mer»

Det skrev Edmund Glendrange i et debattinnlegg i en artikkel, der Flakstad-ordfører Hans Fredrik Sørdal (Ap) ble kritisert for å ikke la 92 år gamle Lilly Johnsen få bli boende på sykehjemmet i julen sammen med sin mann.

Saken ble koblet til at Flakstad samtidig ønsket å bosette 50 flyktninger av nettstedet frieord.no. Sørdal og en rekke andre lokalpolitikere fikk flere drapstrusler i dagene etter.

Beklager kommentaren

– Det var ikke pent skrevet, men jeg kan ikke huske alt jeg skriver, sier Glendrange fra Sørlandet, som selv godtar at han blir navngitt av NRK.

Kan du ikke huske at du har skrevet dette for noen få dager siden?

– Det kan godt være at jeg har skrevet dette. Det er i så fall ikke bokstavelig ment, men man kan jo bli irritert over hvordan politikerne holder på.

Det er skrevet i affekt mener du?

– Det kan være det. Vi ser jo hvordan de holder på disse politikerne. Da kan man godt komme med sånne sleivete bemerkninger

Glendrange ber nå ordføreren om unnskyldning, og sier det hele var en spøk.

– Ja, det vil jeg virkelig gjøre. Det var mest ment som en fleip, sier Glendrange.

Lilly og Per Johnsen

Inntil like før jul bodde Lilly Johnsen (92) på korttidsplass på sykehjemmet på Napp i Flakstad. Hun har søkt om langtidsplass på sykehjemmet, men har fått avslag. – Jeg er for frisk til å være på sykeheimen som pasient, men for syk til å være der som en gjest, fortalte hun.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Økt fokus

Hvert år mottar politiet i Norge rundt 250 anmeldelser knyttet opp mot kriminalitet med hatmotiv ifølge tall fra politiets straffesaksregister.

Professor ved Politihøgskolen, Inger Marie Sunde, sier politiet har økt fokuset på å etterforske og straffeforfølge såkalte «nett-troll»

– Netthets og hatefulle ytringer er en kriminalitetsform som politiet har fått pålegg om å prioritere og straffeforfølge der man klarer å identifisere vedkommende. Strafferammen for denne type trusler og hatytringer er opptil tre års fengsel, men vil i de fleste sakene starte med bøter.

Har anmeldt saken

Ifølge Sunde vil de fleste former for trusler og hets sendt via nettet kunne straffes.

– Også de som bare opptrer på en plagsom og skremmende måte i omtale av en person på nettet kan straffes. Det samme gjelder de som oppfordrer til voldelige handlinger mot navngitte personer.

Truslene og hetsen rettet mot ordføreren i Flakstad og flere andre lokalpolitikere er nå politianmeldt. Det er klokt gjort, mener Sunde.

– Tidligere var nok terskelen for å anmelde slike ytringer høy, men holdningene rundt dette har nok snudd de senere år. Mitt råd er man politianmelder alle slike hatefulle meldinger, og så er det opp til lokalt politi å etterforske saken, sier Sunde.

Hans Fredrik Sørdal

Flakstad-ordfører Hans Fredrik Sørdal mener internett og anonymiteten som følger med har endret måten politikere får henvendelser på.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK