Hopp til innhold

Dømt til fengsel etter drapstrussel på Facebook

En 25 år gammel kvinne er i Alstahaug tingrett dømt til 30 dagers betinget fengsel etter å ha framsatt drapstrusler på internett.

Facebook

Etter trusler på Facebook og Instagram er en 25 år gammel kvinne dømt til fengsel.

Foto: KAREN BLEIER / Afp

Truslene som gjelder drap og alvorlig legemsbeskadigelse overfor en annen kvinne, ble framsatt på de sosiale mediene Facbook og Instagram. I retten sa den tiltalte 25-åringen seg skyldig.

Truslene var ifølge dommen fra Alstahaug tingrett, egnet til å framkalle alvorlig frykt. Retten mener at truslene har gått ut over trygghetsfølelsen til den fornærmede, og kvinnen er derfor ilagt besøksforbud.

I dommen går det fram at den fornermede tidligere har anmeldt kvinnen for trusler på internett, men at den første anmeldelsen ble helagt av politiet. I dommen står det:

Retten finner det også skjerpende at tiltalte, etter at fornærmede hadde anmeldt henne for trusler, fremsatte nye trusler når hun fikk vite at den tidligere saken var henlagt av politiet. På dette tidspunkt må det ha fremstått som klart for henne at fornærmede fant oppførselen hennes svært ubehagelig og belastende.

Videre mener retten at kvinnen ikke la ut truslene på sosiale medier i et øyeblikks opphisselse, men at hun visste hva hun gjorde.

Skjerpende å true på internett

Retten mener også at det er skjerpende at truslene er framsatt via Facebook og Instagram. Truslene har dermed ikke bare blitt kjent for fornærmede, men også en rekke andre personer.

Siden kvinnen ikke tidligere er dømt for trusler har retten tvilt seg fram til at straffen skal gjøres betinget. Det betyr at kvinnen slipper å sone fengselsstraffen, dersom hun ikke gjør noe straffbart de neste to årene. Hun må betale saksomkostninger på 1500 kroner.