Hopp til innhold

Neste år starter byggingen av reingjerde – reineier håper det ikke er for sent

34 millioner kroner er prislappen for å begrense skadene på den ulykkesbelastede strekningen på Nordlandsbanen neste år. Reineier Ole Henrik Kappfjell sier han ikke tror på nyheten før den første stolpen står banket i jorda.

Tallet påkjørte rein hittil i år er 318 dyr. Nå skal Bane NOR sette opp reingjerde for å begrense skadene.

318 reinsdyr er påkjørt på Nordlandsbanen hittil i 2017. De siste 17 ble påkjørte onsdag.

Til neste år starter arbeidet med å bygge reingjerde på den belastede strekningen på Nordlandsbanen på Helgeland. 128 reinsdyr er blitt drept langs nordlandsbanen den siste uka.

Senest i dag, onsdag ble 17 dyr påkjørt i et område mellom Trofors og Eiterstrøm. Dyrepåkjørslene har fått stor nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.

Gjerder har vært diskutert i mange år, men gjerde er ikke nødvendigvis et tiltak som passer over hele banen, men her ser vi at gjerde er det riktige tiltaket, sier Områdedirektør Thor Brækan i region nord i Bane NOR.

Nå har de fått på plass finansiering i budsjettet til Bane NOR slik at de kan gå i gang med byggingen av gjerdet rundt juni neste år.

Det 25 kilometer lange gjerdet skal gå mellom Lakseforstunnellen og Mosjøen hvor de fleste av ulykkene har skjedd. Gjerdet som ble satt opp i 2015 sørover fra Sefrivasselva til pukkverket ved Sefrivatntunnellen forlenges også.

– Dermed får reinen et naturlig kryssingspunkt over tunnelen. Kostnadene for begge disse tiltakene er beregnet til 34 millioner kroner, sier infrastrukturdirektør Vibeke Aarnes i Bane NOR.

Disse bildene ble tatt av reinpåkjørslene sist lørdag hvor 106 rein ble meid ned. Vi advarer mot sterke bilder.

Reinsdyr påkjørt av toget på Nordlandsbanen
Foto: Jon Erling Utsi

Frykter for hvor mange dyr han har i live til neste år

Reineier Ole Henrik Kappfjell er glad for nyheten om at Bane NOR starter med å bygge opp et reingjerde langs strekningen, men er forsiktig med å juble.

– Jeg har spurt om det i mange år, og dette har jeg hørt før. Det er ikke først gangen vi blir lovet gjerde. Jeg tror ikke noe på det før jeg ser at den første gjerdestolpen er satt i jorda og at nettingen rulles ut, sier han til NRK.

Ole Henrik Kappfjell

Reineier Ole Henrik Kappfjell er glad for nyheten, men venter med jubelen.

Foto: Privat

Forhåpentligvis medfører dette at det blir færre reinpåkjørsler når gjerdet er oppe, noe Kappfjell mener er bra, selv om det er sent. Nå spør han seg hvordan dyrene skal overleve vinteren og hva han sitter igjen med til neste år når byggingen starter.

– Vi kjemper med nebb og klør for å få reinene opp i fjellet og vekk fra jernbanen. Det blir en strevsom vinter. Det ble sagt at de skulle begynne å bygge i 2017, men det har ikke skjedd noe. Jeg skal følge ordentlig med.

Har innført saktekjøring for å begrense skader

Bane NOR har innført saktekjøring (40 km/t) på hele strekningen fra Trofors til fem kilometer sør for Mosjøen. Dette er en strekning på 3.2 mil.

– Det blir saktekjøring frem til tamreinen er samlet inn og flyttet nærmere kysten. Dette gjøres for å slippe å forlenge reinmeldingene hver sjette time. Tamreinen skal etter planen flyttes innen 1. desember, sier Aarnes.

Bane NOR undersøker nå omstendighetene i alle ledd av varslingskjeden fra reineier til Bane NOR og videre til lokfører etter de ni påkjørslene.

– Vi kommer også til å jobbe med å redusere dyrepåkjørsler på det øvrige jernbanenettet, blant annet med å se på teknologiske løsninger. Vi har full forståelse for at dette er en belastning både for lokførere, reinere og de som bidrar i opprydningen, sier Brækkan.