Hopp til innhold

17 nye reinsdyr påkjørt og drept på Nordlandsbanen: – At jeg aldri skal bli hørt

Samtidig som Mattilsynet satt i møte med Bane NOR for å finne ut hvordan de skal hindre flere dyretragedier på Nordlandsbanen, ble 17 nye reinsdyr påkjørt og drept av toget.

Ole Henrik Kappfjell

Dette synet møtte reineier Ole Henrik Kappfjell i dag etter at et godstog kjørte inn i en reinflokk og drepte 17 dyr.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

Onsdag morgen kjørte et godstog på en ny flokk reinsdyr mellom Trofors og Eiterstrøm på Helgeland. Ifølge reineieren er antallet dyr 17.

Det skal ikke ha kommet varsel fra reineier, som medførte at godstoget holdt normal hastighet.

– Dette er bare kjempetragisk. Vi jobber med å se på hva vi kan gjøre for å hindre dette, sier kommunikasjonsrådgiver Randi Folke Olsen i Bane NOR.

Nå har Bane Nor satt ned hastigheten på en strekning på 32 kilometer på Nordlandsbanen som følge av de flere reinpåkjørsler den siste tiden.

– Har skutt tre dyr som var i live

– Jeg har ikke lenger oversikt. Jeg har skutt tre av dyrene som fremdeles var i live etter påkjørselen. Dette er den fjerde påkjørselen på én uke, sier reineier Ole Henrik Kappfjell,

Han sier at selv om han har hatt et betydelig tap den siste tiden, kommer han ikke til å gi opp. Ifølge Kappfjell er det 17 dyr som er påkjørt i dag.

– Dette er ikke et vanlig yrke, det er en livsstil og hele den sørsamiske kulturen er basert på reindriften. Gir vi opp den, gir vi opp hele kulturen vår også, sier han til NRK.

Kappfjell sier at han kjenner seg urettferdig behandlet.

– At jeg aldri skal bli hørt, sier en tydelig preget reineier Kappfjell.

Dyrevernsorganisasjonen NOAH har anmeldt Bane NOR i etterkant av de første påkjørslene.

reinons

– En stor belastning både for dyr og lokførere

I et intervju med NRK før den siste påkjørselen fant sted, sier direktør i avdeling for planter og dyr i Mattilsynet, Karen Johanne Baalsrud følgende:

– Det er skrekkelig, sånt skal ikke skje. Det er store lidelser for dyrene. Det ene er de som dør brått, men det blir alltid skadde dyr som er en stor utfordring å få avlivet.

Hun tror det også er en stor belastning for dem som kjører tog, lokførerne som skal få tingene sine frem og vet at de risikerer slike ting.

I dette tilfellet dreier det seg om tamrein, som vi vet er i nærheten av linja. Det finnes avtaler som er ment til å forhindre at slike ting skjer, slik at den som flytter dyr kan varsle jernbanen slik at de kan sette ned hastigheten.

– Vi registrerer at dette systemet ikke fungerer, da må vi gjøre noe, det er det ikke bra nok, sier hun.

Har orientert om situasjonen

Områdedirektør nord Thor Brækkan i Bane NOR sier til NRK at de har orientert Mattilsynet om situasjonen nå, hva som har skjedd, hva de har av nedsatt hastighet og hvordan dette fungerer.

– Vi orienterte om situasjonen på denne strekningen nå, at vi har nedsatt hastigheten på de fem kilometerne det har vært mest påkjørsler på, altså fra Kvalforsbrua og fem kilometer nord, sier han.

Banesjef Thor Brækkan, Ofotbanen

Områdedirektør nord i Bane NOR, Thor Brækkan.

Foto: Jernbaneverket
  • Etter den siste hendelsen er det innført redusert hastighet på en større strekning på totalt 32 kilometer.

Videre fortsetter Brækkan med at strekningen ble skiltet søndag ettermiddag, men at det allerede fra lørdag ettermiddag har vært nedsatt hastighet på strekningen etter påkjørselen av dyrene.