Hopp til innhold

Nå skal det kuttes bompenger med over én milliard

Regjeringen bruker én milliard kroner på å kutte bompenger på fire veistrekninger i Norge. På Hålogalandsbrua i Narvik vil bilistene spare 18 kroner på hver tur.

Hålogalandsbrua

Den nye Hålogalandsbrua, med en prislapp på cirka tre milliarder, sto ferdig i desember 2018. Med det ble veien mellom Narvik og Bjerkvik 18 kilometer kortere.

Foto: Tomas Rolland / Statens vegvesen

Den siste tiden har det meste handlet om fergeopprør. Men fjorårets bompengeopprør får nå resultater.

Et av prosjektene som får penger er E6 over Hålogalandsbrua i Narvik. Regjeringen blar opp 190 millioner kroner dersom satsene reduseres med 20 prosent.

I morgen skal kommunestyret behandle saken. Assisterende rådmann Lars Norman Andersen forteller at han forventer at kommunestyret sier ja takk til pengene.

– Det tar jeg for gitt.

Både Narvik og Nordland fylkeskommune må godkjenne en eventuell reduksjon, ettersom begge er garantister for prosjektet.

Pendlere betaler 50.000 kroner i året

Den nye Hålogalandsbrua, med en prislapp på cirka tre milliarder, sto ferdig i desember 2018. Med det ble veien mellom Narvik og Bjerkvik 18 kilometer kortere.

Men kortere reisevei koster penger. En passering med personbil koster i dag 113 kroner, eller cirka 90 kroner med bompengebrikke. For folk som pendler til og fra Bjerkvik til Narvik har det gitt en regning på opp mot 50.000 kroner i året.

Sånt blir det bråk av.

Men nå ser det altså ut til at satsene blir redusert med 20 prosent, til cirka 72 kroner med bombrikke.

Fire strekninger

Som en del av bompengeavtalen ble regjeringen i fjor høst enige om redusere bompengebelastningen på fire strekninger med totalt en drøy milliard kroner.

Disse er:

  • 175 millioner kroner til E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen i Møre og Romsdal
  • 375 millioner kroner til E18 Arendal–Tvedestrand i Agder
  • 190 millioner kroner til E6 Hålogalandsbrua i Nordland
  • 270 millioner kroner til Rv. 13 Hardangerbrua i Vestland

Felles for prosjektene er at pengene blir utbetalt under forutsetning av at satsene senkes med 20 prosent.

Prosjektet på E136 har allerede fått utbetalt 175 millioner kroner og innkrevingen i Vågstranstunnelen opphørte 7. februar.

For prosjektet på E18 mellom Arendal og Tvedestrand er ting allerede avklart. Tirsdag denne uken ga fylkestinget i nye Agder sin tilslutning til kuttene på 20 prosent, som etter planen skal iverksettes i løpet av en måneds tid, skriver Agderposten.

Billigere å bruke Hardangerbrua

Hardangerbrua

270 millioner kroner skal gå til reduksjon av bompengesatsene på Hardangerbrua.

Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

Når det gjelder Hardangerbrua koster det i dag 145 kroner for personbiler og 450 for tungtransport over 3500 kg – for dem som kjører over uten rabatt.

Det er fremdeles uklart når bompengekuttet faktisk skjer.

Det er bare få uker siden at bompengeselskapet Ferde fikk beskjed om at 270 millioner kroner var gitt til dem.

Forutsetningen er at de kan vise til at de kan sette ned takstene med 20 prosent. Det vil gi en pris ned mot 100 kroner for personbiler uten rabatt.

Men før dette må saken behandles politisk av det nye Vestland fylkesting.

– Her skal saken først behandles i politisk utvalg for samferdsel, noe vi håper skjer i mars. Deretter kommer den opp for fylkestinget i mai eller juni, sier Dina Lefdal, som er direktør for infrastruktur og veg i Vestland fylkeskommune.

Etter politisk behandling må saken til Ferde, som må finne ut hvordan de skal løse dette i praksis.

Har større planer

I morgen er det altså Narvik sin tur til å ta stilling til tilbudet. Men der har de også større planer. I rådmannens utkast ligger det inne kutt på 60 millioner mer enn hva staten spytter i.

Ifølge assisterende rådmann Lars Norman Andersen gir større trafikk over brua enn forventet, et handlingsrom.

– Vi tenker at vi skal få til noen andre ting også. Vi foreslår et bompengetak etter 25 passeringer, vi foreslår også å redusere taksten på den gamle E6-en ved Leirvik, i tillegg ønsker vi å se på muligheten for ytterligere redusering av taksten på brua.

Hålogalandsbrua

Både Narvik og Nordland fylkeskommune må godkjenne en eventuell reduksjon av bompengesatsene på Hålogalandsbrua, ettersom begge er garantister for prosjektet.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK
Hålogalandsbrua