Ny trafikkrekord for Hardangerbrua – men ny rabattordning kan gi flere år med bompenger

Sterk snuoperasjon for milliardbroen etter svært treg start. Men nå frykter Hardangerbrua AS at regjeringens rabattkutt likevel vil forlenge nedbetalingstiden.

Trafikk på Hardangerbrua

FRYKTER NY TRAFIKKTALL-SMELL: – Hvis 50 prosents-rabatten forsvinner, vil nok mesteparten av tungtrafikken bli borte og kjøre E16 og over Hemsedal i stedet, sier daglig leder Einar Lutro i Hardangerbrua AS.

Foto: Geir Brekke / Statens vegvesen

Den 1,4 kilometer lange broen som binder sammen rv. 7 og E16 for lokale pendlere, turister i Hardanger, og ikke minst tungtransportører mellom Oslo og Bergen, kostet vel 2,5 milliarder kroner i dagens kroneverdi å bygge.

65 prosent skal betales med bompenger. Derfor var det et hardt slag for ledelsen i bomselskapet Hardangerbrua AS da trafikkmengden etter første halvår var tolv prosent lavere enn beregnet.

Den negative utviklingen fortsatte det påfølgende halvåret, og etter et år fikk de lokale pendlerne i Hardanger følgende kalddusj servert:

Juli ble rekordmåned

– Dette betyr i klartekst at vi ikke klarer å betale ned broen på 15 år, sa Einar Lutro, som den gang var styreleder i broselskapet.

Nå har Ullensvang-ordfører Solfrid Borge tatt over den rollen, mens Lutro er daglig leder. Akkurat det skiftet har trolig liten innvirkning på trafikkmønsteret, men faktum er uansett at situasjonen er snudd på hodet fra den tamme åpningen.

Nå i juli ble det registrert hele 132.463 passeringer over broen 2,2 prosent flere enn i juli i fjor. Dermed er måneden vi nylig la bak oss den mest trafikkerte i Hardangerbruas historie.

Solfrid Borge

KAN BLI LENGRE NEDBETALINGSTID: – Vi er redde for at det vil bli mindre trafikk over broen med det nye systemet. Og det vil også gjenspeiles i økonomien, sier styreleder Solfrid Borge i Hardangerbrua AS.

Foto: Tale Hauso / NRK

– Vidda mer attraktiv

Dessuten: I januar-juli har trafikken økt med 7 prosent fra i fjor.

– Det er veldig gledelig at vi nå ser en vedvarende økning. Jeg har hele tiden hevdet at det går litt tid før trafikken setter seg når nye samferdselsprosjekter åpner, sier styreleder Borge.

Veksten kommer både fra lokal turisttrafikk og tungtrafikk mellom Oslo og Bergen. Hardangervidda har hatt 22 prosent mer trafikk i første halvår 2017 enn i samme periode i fjor. Mange som kjører der, ender opp på broen.

– Vidda har blitt mer attraktiv med ny asfalt flere steder. Når tungtrafikken først har funnet ut at det er en rask og rimelig vei, fortsetter de å kjøre der, tror Lutro.

Frykter rabattkutt

Både han og styreleder Borge frykter imidlertid for fremtiden dersom det vedtas at de nye regionale bomselskapene, der Hardangerbrua AS etter hvert skal inngå, kun får gi bilistene inntil 20 prosent rabatt, slik regjeringen har foreslått.

Hardangerbrua gir i dag opptil 50 prosent rabatt, tilsvarende 300 kroner for en vogntogpassering. Kuttes rabatten, vil både pendlere og tungtransportører velge andre veier, mener Lutro og Borge.

Hvis ikke, og den gode trenden for trafikktallene fortsetter, er det fortsatt mulig å klare det opprinnelige målet om nedbetaling i 2028, ifølge Lutro.

Det vil styreleder Borge kjempe for å få til.

– Med mindre rabatt, og lengre nedbetalingstid, vil de lokale pendlerne måtte betale både mer og lengre?

– Ja, i verste fall kan det bli konsekvensen. Men nå er jo ikke 20-prosentsrabatten vedtatt, og jeg vil tro at dess flere som ikke er enige, jo vanskeligere blir det å vedta, sier Borge.