Mineralfunn kan gi nytt gruveeventyr

Jakten etter verdier i norske fjell intensiveres. Ved årsskiftet vil 70 prosent av Nord-Norge være kartlagt, og funnene som er gjort så langt er gode nyheter for gruveselskapene.

Høy til fjells over Sulitjelma, helt inn mot svenskegrensa, borres det 300 meter ned i bakken i jakt på forekomster av kobber eller sink.

GODE NYHETER: Det jaktes etter verdier i de norske fjellene. Funnene som er gjort, kan gi nytt gruveeventyr på nedlagte steder. Her fra fjelltoppen Saulo (1768 m.o.h.) i Sulitjelma.

Det er over 20 år siden gruvedriften i Sulitjelma gruber ble lagt ned. En gang huset bygda det nest største gruvesamfunnet i Norge, og på det meste jobbet så mange som 1750 personer i gruvene her.

I dag er det bare et museum i tillegg til en besøksgruve som vitner om den høye aktiviteten som rådet i på det lille tettstedet fra 1887 frem til nedleggelsen i 1991.

Men helt siden nedleggelsen har det vært håp om å starte opp igjen. Nå er håpet om at aktiviteten igjen kan blomstre mer realistisk enn noen gang.

Lovende funn

Størker Bjørnstad

POSITIV: – Vi har gode forhåpninger, sier daglig leder Størker Bjørnstad i Nye Sulitjelma gruver.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Høy til fjells over Sulitjelma, helt inn mot svenskegrensa, borres det nemlig 300 meter ned i bakken i jakt på forekomster av kobber eller sink.

To steder på fjellet Skoddfjellet i Saltdal er prøvene allerede hentet opp, og funnene er lovende.

– Vi har gode forhåpninger. Vi har funnet malm i alle hullene vi har boret, og det tyder på at det er mye kobber i fjellet her, sier daglig leder Størker Bjørnstad i Nye Sulitjelma gruver.

Han har lenge arbeidet med å få i gang ny gruvedrift i området. Arbeidet har blant annet bestått i å utrede konsekvensene rundt eventuell ny gruvedrift, utslipp og regulering av området.

– Allerede i 1972 ble det slått fast at det var mye malm i området her. Nå er vi godt i gang med arbeidet for å finne ut om det virkelig er store forekomster i området, fortsetter Bjørnstad.

– Veldig spent

Nordland regnes som Norges mest spennende mineralfylke. Det er derfor ikke bare i Sulitjelma det nå gjøres undersøkelser. I Hattfjelldal leter den statlige etaten Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) også etter de verdifulle mineralene.

Terje Bjerkgård i NGU

KARTLEGGER FYLKET: Forsker Terje Bjerkgård i NGU.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– I utgangspunktet jobber vi for å lage et kart som gruveselskaper og andre interesserte kan bruke, sier forsker Terje Bjerkgård i NGU.

Ved årsskiftet vil 70 prosent av Nord-Norge være kartlagt. Og kartene som legges åpent ut på nett vekker interesse.

– Vi merker at selskapene er raskt ute og laster ned disse kartene så fort de blir lagt ut. Vi er veldig spent på hva som skjer i dette området. Jeg blir ikke forundret om noen kommer og ser på mulighet for drift her, sier Bjerkgård.

– Veldig interessant

Tilbake i Sulitjelma arbeider et australsk gruveselskap lengre ned i terrenget. De har tatt i bruk avansert helikopterteknologi for å lete etter mineralforekomster på en effektiv måte.

Sergio Martins hos Geotech Airborne

FRA AUSTRALIA: Sergio Martins hos Geotech Airborne leter etter mineraler med helikopter.

Foto: Øystein Nygård / NRK

– Systemet sender elektromagnetiske bølger gjennom bakken. Vi måler hvor lett bølgene går igjennom jorda og om bølgene blir ledet av mineraler i bakken, sier Sergio Martins hos Geotech Airborne.

Dette gjorde reineierne i området forbannet. De fryktet systemet ville få alvorlige følger for deres daglige drift, og at reinen kunne komme til å bli skremt og blande seg med dyr fra svensk side. Etter en runde i retten ble det likevel klart at det måtte de bare finne seg i.

For Fauske kommune kan ny gruvedrift bety nye arbeidsplasser.

– Det er veldig interessant at det er flere aktører som er interessert i å lete etter malmforekomster i Sulitjelma og Fauske kommune. Jeg ser veldig positivt på at de klarer og finne drivverdig malm, slik at det med tiden kan bli gruvedrift her, sier prosjektleder for mineral Roar Hansen i Fauske kommune.

Resultatene av undersøkelsene er det fremdeles litt tidlig å si noe om. Men går det som både kommunen og gruveselskapene håper, kan det resultere i et nytt gruveeventyr i Nordland.