Geolog: – Dette er en sensasjon

I Misvær i Bodø kommune har geologer gjort funn verdt flere milliarder kroner.

Fylkesgeolog i Nordland Ola Torstensen

Apatitt er ikke vanlig i Norge. Fylkesgeolog Ola Torstensen mener funnene i Misvær er en sensasjon.

Foto: Bente H. Johansen

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

I Misvær har geologene nemlig funnet mineralet apatitt.

– Dette er egentlig en liten sensasjon. Apatitt finner du ikke så veldig mange steder i Norge. Dersom du hadde fortalt dette til en geolog for ti år siden, ville han antagelig syntes det var en god spøk, sier fylkesgeolog Ola Torstensen.

Fylkesgeolog i Nordland Ola Torstensen

Ola Torstensen tror apatitt kan bli en gullgruve for Nordland fylke.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Apatitt brukes for å produsere fosfat som er en viktig bestanddel i kunstgjødsel. Her kan det ligge store penger for både grunneiere og landsdelen.

– Det er ikke tvil om at de ressursene som ligger her har et potensial på mange milliarder kroner. Det blir nærmest som å ha mange små oljefelt i fylket, sier Torstensen.

Store forekomster i Nord-Norge

Nordland er allerede et av de største bergverksfylkene i landet. Norges geologiske undersøkelse (NGU) og fylkeskommunen samarbeider med å kartlegge hva som finnes av mineralforekomster i fylket.

I alt er det nå mellom fem og ti store prosjekter som venter på å bli realisert de neste 20 årene.

Men det er ikke bare i Nordland det kan ligge store penger i grunnen. Hele Nord-Norge kan se lyst på fremtiden i en verden hvor kampen om mineralene hardner til.

– Den internasjonale kampen om både tradisjonelle materialer og sjeldne mineraler hardner til. Med sine rike naturressurser har Norge, og spesielt Nord-Norge, store muligheter framover, sier forskningsdirektør Jack A. Ødegård i Sintef til ngu.no.

Mineraler er den «nye» oljen

Ødegård mener at dersom ressurene som ligger i norsk berggrunn forvaltes riktig, kan de sørge for å opprettholde velferdssamfunnet etterhvert som oljeaktiviteten trappes ned.

– I løpet av de neste 40 årene vil klodens befolkning øke fra 6,5 til 9 milliarder mennesker. Det forventes også at en stadig større andel av befolkningen vil øke sin levestandard. Dette betyr økt forbruk av varer og tjenester, og økt press på verdens ressurser. Norges forekomster av metaller og mineraler blir dermed høyinteressante, fastslår Ødegård.

For det er potensielt enorme inntekter det kan være snakk om. NGU har regnet ut at verdien av norske mineraler kan sammenlignes med størrelsen på oljefondet, altså 2000 milliarder kroner. Blant annet blir jernmalmen i Rana anslått til å være verdt 90 milliarder.

Nøktern grunneier

Yngve Fløttkjær er talsperson for grunneierne i Misvær. Han synes det er spennende funn som er gjort, men tror ikke det er grunn til å sprette champagnekorken helt ennå.

– Det er enda tidlig i prosessen. Geologene har tatt prøver av overflaten og funnet forekomster av apatitt, men om det er driveverdig vet vi ikke før det gjøres grundigere undersøkelser til våren eller sommeren, sier han.

Det kan ta opp til tjue år før det blir utvinning av apatitt i Misvær. Fløttkjær tror ikke det er han, men hans etterkommere som eventuelt vil tjene penger på mineralene.

– Jeg tror ikke jeg kommer til å bli så veldig rik av dette her, så jeg har ikke bestilt Mercedesen ennå, fastslår han.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.